Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:

 • Przeanalizować każdą sytuację konfliktową i dostosować działania do problemu
 • Efektywnie budować relacje w swoich zespołach
 • Dostosować sposób komunikacji do osób w zespole
 • Określić własną rolę w zespole
 • Komunikować się z współpracownikami zgodnie z zasadami komunikacji społecznej
 • Zapobiegać i rozwiązywać pojawiające się sytuacje konfliktowe
 • Określić własny styl rozwiązywania konfliktu i własną ścieżkę rozwoju w ym obszarze

1. Teoria konfliktu

 • Co to jest konflikt?
 • Konflikt – zapobiegać czy leczyć?
 • Rodzaje konfliktów i ich dynamika
 • Fazy sytuacji konfliktowej
 • Przełamywanie barier w konflikcie

2. Zarządzanie konfliktem

 • Radzenie sobie z konfliktem w sytuacji pracy
 • Zachowania ludzi w sytuacjach konfliktowych
 • Sposoby zapobiegania konfliktom
 • Sposoby dochodzenia do porozumienia – rola mediatora, negocjatora lub arbitra
 • Radzenie sobie z „narzekaczami”
 • Emocje i ich rola w sytuacji konfliktowej

Ćwiczenia: Case study „Lucy i Betty” analizujące postawy wobec konfliktu, Kwestionariusz indywidualny „Mój styl rozwiązywania konfliktów”, Dyskusja na temat rodzajów konfliktów, Ćwiczenie grupowe „Figury” pokazujące role emocji w sytuacji konfliktowej.

3. Konflikt i komunikacja w zespole

 • Etapy formowania się zespołów
 • Teoria ról pełnionych w zespole zgodnie z założeniami M. Belbina i sposobów komunikacji z poszczególnymi rolami
 • Analiza własnej roli pełnionej w zespole
 • Sytuacja konfliktowa jako efekt zmian
 • Krzywa zmiany
 • Komunikacja w procesie zmian
 • Rozmowa z zespołem (pojednawcza) i indywidualne rozmowy z pracownikami

Ćwiczenia: Ćwiczenie zespołowe „Sortownica” pokazujące potrzebę różnorodności ról, Kwestionariusz indywidualny „Moja rola w zespole”, Dyskusja i mini wykład dotyczące różnorodności ról.

4. Podstawowe zasady komunikacji

 • Koło komunikacji i najważniejsze elementy decydujące o zrozumieniu przekazywanego komunikatu
 • Intonacja – jeden z kluczowych czynników przekazywania emocji i uczuć w procesie komunikacji
 • Postawa empatii (wczucia) w sytuację rozmówcy i rozumienia potrzeb ludzkich (elementarnych i wyższych)
 • Lejek komunikacyjny – od tego co mówimy do tego co odbiorca zapamiętuje – jak mówić i jak słuchać, żeby być właściwie zrozumianym
 • Sztuka oddzielenie informacji kluczowej od szumu informacyjnego
 • Przepływ informacji - umiejętnego przekazywania wiedzy współpracownikom
 • Emocje w komunikacji w oparciu o teorię Von Thuna

5. Komunikacja werbalna i niewerbalna

 • Słuchanie – jeden z najważniejszych elementów komunikacji
 • Mowa ciała – niewerbalny przekaz informacji
 • Parafraza – sztuka powtórzeń i hamowania emocji
 • Błędy w komunikacji ­

Ćwiczenia: Ćwiczenie zespołowe „Krzyżówka” pokazujące najważniejsze zasady komunikacji, Ćwiczenie w  grupach „Co miałem na myśli” analizujące rolę emocji w komunikacji, Ćwiczenie grupowe „Radni w Kłopotowie” w którym ćwiczona jest umiejętność parafrazy, dyskusja, Kwestionariusz indywidualny „Mój styl komunikacji”.   

6. Sztuka argumentowania i perswazji

 • Rozpoznawanie i obrona przed manipulacją
 • Sztuka argumentowania i wywierania wpływu
 • Teoria dwóch mózgów – umiejętność dobru argumentacji
 • Przekonywanie innych do swoich racji

Ćwiczenia: Ćwiczenie zespołowe „Przekonaj grupę”, Dyskusja i mini wykład na temat sposobów argumentacji.

Termin

2018-05-14 - 2018-05-15

Miejsce

Hotel ***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 83 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
2018-05-14 - 2018-05-15
ul. Straszewskiego 17

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane