Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień, ale przede wszystkim praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów. Dlatego w sposób szczególny zostaną przedstawione zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających.

 

Szkolenia polecam dla:

 • kierowników jednostek sektora finansów publicznych
 • pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły, przedszkola, OPS, PCPR, urzędy gmin, starostwa powiatowe)
 • pracowników odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy kontroli wewnętrznej

 

 


Informacje o rabatach i promocjach:

 

Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka przyznajemy 10% rabatu.

Na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty przyznajemy 10% rabatu.

 

 

 • Rabat za dwie osoby: 100 zł, za trzy: 200 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: piąta osoba gratis!
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 od całości zamówienia

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Rabaty nie łączą się.


W ramach szkolenia otwartego w Warszawie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

MODUŁ I. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ZASADY PLANOWANIA, SZACOWANIE WARTOŚCI

 1. Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy
 • Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania jako fundament zamówień publicznych
 • Prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych
 • Pozostałe zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych
 1. Planowanie zamówień publicznych - zasady sporządzania rocznego planu zamówień.
 2. Szacowanie wartości zamówienia
 • Podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia
 • Agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego oraz definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej
 • Tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług
 • Tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego
 • Tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych
 • Tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić)
 • Tożsamość podmiotowa - jak badać rynek wykonawców/dostawców
 • Metody obliczania wartości zamówienia
 • Źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia
 • Szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków

 

MODUŁ II. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYŁĄCZONYCH Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA USTAWY

 1. Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. €
 2. Procedura udzielania zamówień podprogowych
 • Tryby udzielania zamówień poniżej 30 tys.€
 • Opis przedmiotu zamówienia - jakie zasady stosujemy w zamówieniach „podprogowych”
 • Kryteria oceny ofert oraz warunki udziału wykonawców w postępowaniu - kiedy i jakie zasady wynikające z Pzp warto zastosować
 • Efektywne formy upublicznienia zamówienia
 • Zasady dot. unieważnienia postępowania, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucania ofert
 1. Dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy)
 2. Umowa w zamówieniach „podprogowych”
 • Definicja umowy oraz podstawa prawna
 • Forma umowa o zamówienie publiczne - czy zawsze wymagana jest forma pisemna
 • Określenie praw i obowiązków stron
 • Opis warunków wykonania umowy
 • Dopuszczalność zmian umowy
 • Określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy
 1. Środki ochrony prawnej.
 2. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy do wartości nieprzekraczającej progów unijnych w zakresie:
 • Działalności badawczej, naukowej i rozwojowej
 • Działalności kulturalnej
 • Działalności oświatowej
 • Rewitalizacji
 1. Zakres przedmiotowy zamówień wyłączonych
 2. Zakres podmiotowy – kogo może dotyczyć wyłączenie
 3. Procedury szczególne dla zamówień wyłączonych wynikające z odrębnych przepisów
 4. Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia - zasady dot. stosowania art. 4 ustawy PZP
 5. Uproszczone zamówienia publiczne w zakresie usług społecznych
 • Wykaz usług o charakterze społecznym
 • Szczególna – uproszczona procedura dla usług społecznych dla zamówień poniżej 750 tys.€
 • Procedura usług społecznych o wartości powyżej 750 tys.€
 • Obowiązki zamawiającego w postępowaniu

 

MODUŁ III. WEWNĘTRZNE PROCEDURY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur? - określenie podstawy oraz otoczenia prawnego
 2. Zasady konstruowania procedur
 3. Co procedury winny zawierać? - zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego
 4. Zapytania ofertowe, ogłoszenia - a może coś jeszcze, czyli jak dotrzeć do najkorzystniejszej oferty
 5. Procedura wyboru i oceny ofert dla zamówień wyłączonych
 6. Przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień PUBLICZNYCH

 

MODUŁ IV. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Przegląd najczęściej popełnianych błędów
 2. Odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 3. Odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych

 

Termin

2020-02-10

Miejsce

Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA
ul. Wspólna 56
Warszawa

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 17 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. € oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP z uwzględnieniem zasad konkurencyjnego udzielania zamówień w projektach unijnych
2020-02-10
ul. Wspólna 56, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane