Dwudniowe warsztaty przyczynią się do pogłębienia wiedzy zarówno przez osoby rozpoczynające pracę w działach windykacji, jak i osoby doświadczone w pracy z dłużnikami. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne metody prowadzenia windykacji wobec dłużnika trudnego, które uczestnik będzie mógł natychmiast wykorzystać w codziennej pracy. Poruszona tematyka sądowych aspektów windykacji pozwoli słuchaczowi na bycie skuteczniejszym, pewnym siebie pracownikiem, który będzie potrafił pokonać każdą barierę postawioną przez dłużnika. Przedstawione będą w szczególności tryby postępowań sądowych, sposoby na zmniejszenie ich kosztów oraz przyspieszenie procesu, postępowanie w przypadku śmierci dłużnika lub upadłości oraz nowości w egzekucji. Przedstawimy również nadchodzące zmiany w prawie, mające wpływ na dochodzenie należności

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak prowadzić windykację wobec różnych form organizacyjnych dłużników?
 • Jak zabezpieczyć wierzytelność?
 • Jak postępować w przypadku rozmów z trudnym dłużnikiem?
 • Jak i kiedy stopniować sankcje windykacyjne?
 • Jak postępować w przypadku śmierci dłużnika?
 • Jak prowadzić windykację z majątku wspólnego małżonków?


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Głównym założeniem szkolenia jest praca z grupą oraz warsztaty w trakcie których wszyscy uczestnicy biorą czynny udział w szkoleniu. Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, analiza przypadków i symulacje, dyskusja.


Szkolenie polecamy dla:
Pracowników działów windykacji i księgowości, kontrolerów finansowych, menedżerów pozostałych działów, zajmujących w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze niezwiązane z windykacją należności, a także osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

 

 1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, czyli kim jest dłużnik.
  • osoba fizyczna/konsument, spółka cywilna,
  • spółki osobowe prawa handlowego,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna.
 2. Psychologiczna inżynieria negocjacyjna.
  • Rodzaje osobowości dłużnika i dobór odpowiedniego stylu rozmowy windykatora,
  • Cechy skutecznego negocjatora,
  • Wpływ podświadomości na zachowanie dłużników – opis reakcji i mechanizmy odpowiedzi,
  • Agresywny rozmówca – metody okiełzania napastnika,
  • Gra na podświadomość rozmówcy – słowa klucze i hipnotyzujące zworce językowe,
  • Wpływ asertywności w negocjacjach.
 3. Etapy windykacji przedsądowej.
  • Wezwanie do zapłaty – omówienie przykładów.
  • Negocjacje telefoniczne.
  • Windykacja terenowa, spotkania bezpośredn.
  • Metodologia zapowiadania sankcji – stopniowanie.
 4. Windykacja telefoniczna.
  • Psychologiczne aspekty prowadzenia rozmowy.
  • Postępowanie z dłużnikiem trudnym.
  • Asertywność i perswazja w rozmowie z dłużnikiem.
  • Zdobycie informacji o dłużniku.
 5. RODO w procesie windykacji.
  • Sposoby identyfikacji rozmówcy przez telefon.
  • Nagrywanie rozmów telefonicznych, czy zgoda jest zawsze wymagana.
  • Dane osobowe wrażliwe uzyskane podczas postępowania.
 6. Rodzaje orzeczeń sądowych wraz z ich omówieniem, uprawniających do zabezpieczenia/egzekucji.
  • Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
  • Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym,
  • Wyrok,
  • Ugoda sądowa,
  • Akt notarialny,
  • Postanowienie.
 7. Postępowanie w przypadku śmierci dłużnika.
  • Poszukiwanie spadkobierców.
  • Stwierdzenie nabycia spadku.
  • Windykacja spadkobierców.
 8. Nowości w przedawnieniu roszczeń.
  • Przerwanie biegu terminu przedawnienia.
  • Terminy przedawnienia roszczeń.
  • Windykacja przedawnionego długu.
 9. Postępowanie zabezpieczające, jako sądowy mobilizator na dłużników.
  • Kiedy jest możliwe?
  • Przebieg postępowania.
  • Koszty postępowania – obciążenie nimi dłużnika poprzez orzeczenie sądu.
 10. Problematyka uzyskania tytułu wykonawczego, jak złożyć wniosek.
  • Przeciwko wspólnikom handlowych spółek osobowych.
  • Przeciwko małżonkowi dłużnika.
  • Do aktu notarialnego.
  • Ugody sądowej.
  • Do wyroku sądu I i II instancji.
 11. Postępowanie egzekucyjne, omówienie nowości w egzekucji 2019 r.
  • Wniosek egzekucyjny.
  • Koszty postępowania egzekucyjnego po stronie wierzyciela i dłużnika.
  • Egzekucja z rachunku bankowego, wynagrodzenia, wierzytelności.
  • Egzekucja z ruchomości i nieruchomości.
  • Zbieg egzekucji – nowe przepisy.
  • Plan podziału środków uzyskanych z egzekucji.
  • Czy egzekucja zawsze jest konieczna, regulacje podatkowe?

 

 

Termin

2019-11-21 - 2019-11-22

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Orgodowa 12
Poznań

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 91 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Windykacja w biznesie - psychologiczne oraz sądowe aspekty skutecznej windykacji
2019-11-21 - 2019-11-22
ul. Orgodowa 12, Poznań

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane