Nie ma czegoś takiego jak zły pomysł, zawsze natomiast istnieje pomysł lepszy”

- C. Samuel Micklus. Ten cytat możemy potraktować jako motto tego szkolenia. Podczas szkolenia wykorzystane zostanie szereg technik, które pozwolą pobudzić nam twórcze myślenie i innowacyjność.


Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą rozwinąć kreatywność i innowacyjność w swojej pracy, w zespołach.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy:

 • poznają metody pobudzające twórcze myślenie

 • będą potrafili stworzyć sprzyjający kreatywności i innowacyjności klimat zespołu

 • poznają techniki kreatywnego myślenia

 • poznają Design Thinking jako koncepcję pobudzania innowacji

    Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, silnie odwołujące się do doświadczenia uczestników. Z dużą ilością dyskusji, ćwiczeń indywidualnych, w parach oraz grupowych, w tym:

 • Analizy przypadków
 • Praca w grupach
 • Test
 • Dyskusje
 • Krótkie prezentacje wykładowe

Struktura zajęć:

10% - prezentacje wykładowe;

90% - część warsztatowa

1. Kreatywność w pracy - wprowadzenie

 • Pojęcia: kreatywność vs innowacyjność
 • Po co nam kreatywność?

 • Ile kreatywności mamy w genach?

 • Czy kreatywności można się nauczyć?

 • Test predyspozycji do myślenia twórczego – sprawdzamy swój potencjał

 • Co nam przeszkadza w byciu kreatywnym? czyli tzw. wrogowie kreatywności

2.Techniki kreatywnego myślenia

 • Brain test – prawa czy lewa półkula mózgu?

 • Style myślenia – test

 • Abstrahowanie

 • Eksperymentowanie

 • Skojarzenia

 1. Metafory

3. Design Thinking jako koncepcja pobudzania innowacji

 • Na czym polega koncepcja Design Thinking?

 • Etapy Design Thinking:

  • Empatia (co oznacza i metody pracy)

  • Definiowanie problemu ( techniki definiowania problemów - ćwiczenia)

  • Generowanie pomysłów

  • Budowanie prototypów (ćwiczenia – grupa realizuje wizualizację swojego projektu)

  • Testowanie

4. Innowacyjne zespoły i metody pracy

 • Cechy innowacyjnego zespołu

 • Jak zbudować innowacyjny zespół?

 • Jak tworzyć kulturę innowacji w zespole, w organizacji?

5. Metody pracy w zespołach, które można wykorzystać w poszczególnych etapach Design Thinking – w ramach szkolenia zostaną przećwiczone praktycznie.

 • Odmiany burzy mózgów: Klasyczna burza mózgów, odwrócona burza mózgów

 • Metoda rozwijania pomysłów - SCAMPER

 • Metoda 6 kapeluszy E. Bono

 • Metoda Walta Disneya

6. Podsumowanie

Termin

2018-09-10

Miejsce

Hotel***Europejski
ul. Piłsudskiego 88, Wrocław
Wrocław

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 82 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Warsztaty kreatywnego myślenia z wykorzystaniem koncepcji Design Thinking
2018-09-10
ul. Piłsudskiego 88, Wrocław

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z przygotowywanymi ofertami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane