Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • znali i potrafili zastosować techniki kreatywnego myślenia
 • znali zasady pracy wspólnej
 • potrafili przeprowadzić grupowe sesje rozwiązywania problemów
 • potrafili stworzyć sprzyjający kreatywności klimat zespołu
 • potrafili poprowadzić spotkanie rozwiązujące problem
 • umieli wzmocnić sugestywność swojego przekazu


 

1. Kreatywność

 • Czym jest kreatywne myślenie
 • Klimat kreatywności w zespole

Techniki pobudzające kreatywne myślenie

 •  metody pobudzające kreatywność
 •  techniki pracy zespołowej wykorzystujące kreatywność

Burza mózgów – jako jedna z technik twórczego myślenia

 • twórcza praca w trakcie burzy mózgów
 • zasady pracy techniką burzy mózgów

Metoda SCAMPER

Ćwiczenia: Praca w grupach „Kreatywne zagadki” pokazujące sposoby myślenia i dochodzenia do rozwiązania problemu, Kwestionariusz „Mój styl myślenia”, Praca grupowa „Burza mózgów” pokazujące zasady i różne warianty pracy metodą, Ćwiczenie grupowe „Maszyna latająca” – ukazanie w jaki sposób przebiega proces kreatywny i jakimi zasadami się kieruje.

2. Sztuka rozwiązywania problemów

 • Mapy myślowe – ich wykorzystanie na co dzień
 • Sposoby i zasady grupowej pracy kreatywnej
 • Zasady pracy grupowej przy rozwiązywaniu problemów
 • Pozytywne myślenie i wiara we własne możliwości
 • Bariery twórczego myślenia
 • Przekraczanie barier przyzwyczajenia

Analiza a twórcze rozwiązywanie problemów

 • Jak pogodzić (i po co) analizę i twórcze podejście?
 • Jak gromadzić dane
 • Jak szukać alternatywnych rozwiązań
 • Procesy twórczego rozwiązywania problemów
 • Samomotywacja
 • Techniki dochodzenia do przyczyn problemu
 • Diagram Ischikawy
 • Technika „Sześciu kapeluszy” E. De Bono

Ćwiczenia: Praca indywidualna „Moja mapa” – praktyczne rysowanie mapy myśli, Ćwiczenie zespołowe „NASA” pokazujące efekt synergii zespołu, Praca w grupach „Rybia ość” – zastosowanie diagramu Ischikawy, Ćwiczenie zespołowe „Kolorowy problem” pokazujące zastosowanie techniki 6 kapeluszy, Dyskusja o barierach twórczego rozwiązywania problemów i o możliwościach ich przełamywania.

3. Kreatywna komunikacja

 • Wzmacnianie sugestywności swojego przekazu

Efektywne spotkania problemowe:

 •  Jak poprowadzić spotkanie
 •  Etapy spotkania grupy rozwiązującej problemy
 •  Techniki używane podczas spotkań
 •  Klimat sprzyjający kreatywności

Ćwiczenia: Ćwiczenie zespołowe „Sprawa w Ministerstwie” obrazujące przebieg spotkania, Case study „Wiktor na Dworcu Centralnym” analiza zasad prowadzenia spotkań, Praca w grupach i dyskusja na temat sprzyjającego kreatywności klimatu.

Termin

2019-08-22 - 2019-08-23

Miejsce

Hotel***Quality Silesian
ul. Szybowcowa 1 A
Katowice

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 58 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Warsztaty kreatywnego myślenia
2019-08-22 - 2019-08-23
ul. Szybowcowa 1 A

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane