Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie najbardziej powszechnych umów występujących w obrocie cywilnoprawnym. Istotne jest aby uczestnicy poznali nie tylko aspekty teoretyczne, ale przede wszystkim elementy praktyczne potrzebne w pracy zawodowej. Pozytywnym aspektem niniejszego szkolenia jest omówienie typowych umów cywilnoprawnych i wskazanie sposobu egzekwowania od podmiotów, które nie zawsze zachowują należytą staranność przy wykonywaniu zobowiązań.     


Szkolenie polecamy dla:

 • osób odpowiedzialnych za zawieranie umów, m.in.: przedsiębiorców, pracowników działów handlowych, office managerów, pracowników urzędów i instytucji,
 • wszystkich osób zainteresowanych umowami w obrocie gospodarczym.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie podstawowych regulacji prawnych związanych z zawieraniem umów. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zabezpieczyć swoje interesy, aby skutecznie dochodzić swoich praw i roszczeń w przypadku potencjalnych sporów. Co niezwykle ważne, omówione zostaną  także zagrożenia jakie można napotkać przy sporządzaniu umów oraz jakie narzędzia umożliwiają ich uniknięcie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja Power Point
 • Interaktywny wykład
 • Warsztaty
 • CASE STUDY – analiza przypadku

 

Moduł I. Podmioty zdolne do zawierania umów.
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się, które podmioty są zdolne do zawierania umów.

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną.

Moduł II. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów.
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik pozna sposób reprezentacji podmiotów przy zawieraniu umów oraz ich właściwe oznaczenie w umowie. Istotne w tej kwestii są wpisy w Krajowym rejestrze Sądowym oraz CEIDG dotyczących sposobu reprezentacji oraz ich właściwe odczytanie.

 • osobiste czynności osób fizycznych,
 • właściwe oznaczenie w umowie,
 • sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych (znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących sposobu reprezentacji),
 • pełnomocnictwo,
 • prokura,
 • jak czytać wypisy z KRS, CEIDG i inne dokumenty rejestracyjne firmy,
 • prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (falsus prokurator).

Moduł III. Umowy cywilnoprawne.
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali podstawowe pojęcia zawarte w treści poszczególnych umów, moment zawarcia umowy, jak również wady oświadczeń woli i ich skutki. Taka analiza pozwoli na prawidłowe skonstruowanie poszczególnych postanowień umowy, tak by ich cel był zgodny z wolą zawierających ją stron.

 • analiza podstawowych pojęć,
 • umowa jako zgodne oświadczenia woli stron,
 • moment zawarcia umowy,
 • sposoby składania oświadczeń woli,
 • wykładnia niejasnych oświadczeń woli,
 • oferta i jej przyjęcie,
 • wady oświadczeń woli i skutki tych wad.

Moduł IV. Znaczenie praktyczne zasady swobody umów.
Uczestnicy będą wiedzieli jakie jest praktyczne znaczenie zasady swobody umów oraz jakie występują formy umów i czym się charakteryzują.

 • Forma umowy
  • forma ustna,
  • forma pisemna,
  • forma aktu notarialnego,
  • umowy zawierane na odległość,
  • umowy adhezyjne.

Moduł V. Wadliwość umów (źródła wadliwości umów i ich skutki).
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jakie są źródła wadliwości umów i ich skutki. Omówione zostanie także kiedy umowa może okazać się wadliwa i z czym ta wadliwość może się wiązać.

Moduł VI. Odstąpienie od umowy.
Dzięki zdobytej wiedz, w ramach tego modułu, Uczestnikom zostanie przybliżone prawo do odstąpienia od umowy oraz jak skutecznie dokonać tej czynności, by uniknąć negatywnych konsekwencji.

Moduł VII. Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów.
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy poznają sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów, jakie zasady się z tym wiążą oraz jakie mogą być tego konsekwencje.

Moduł VIII. Zabezpieczenia w umowach.
Uczestnicy będą wiedzieli jakie są najpopularniejsze formy zabezpieczenia zobowiązań umownych, w jakim celu są stosowane oraz jakie korzyści mogą przynieść.

 • Weksel.
 • Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa.
 • Poręczenie.
 • Poddanie się egzekucji.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
 • Hipoteka i zastaw.

Moduł IX. Terminy przedawnienia roszczeń oraz specyfika dochodzenia roszczeń.
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy zapoznani zostaną z terminami przedawnienia roszczeń oraz specyfiką ich dochodzenia. Omówione zostaną także rodzaje postępowań i ich charakterystyczne elementy.

 • postępowanie przedsądowe,
 • postępowanie sądowe – nakazowe, upominawcze, uproszczone,
 • specyfika elektronicznego postępowania upominawczego,
 • praktyka postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Moduł X. Analiza poszczególnych rodzajów umów.
Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu, Uczestnicy zostaną zapoznani z analizą poszczególnych rodzajów umów i ich charakterystyką. Dowiedzą się jakie elementy umowy są konieczne w przypadku poszczególnych ich rodzajów oraz jakie akty prawne je regulują.

 • umowy ramowe,
 • umowa przedwstępna,
 • umowa na wyłączność,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o dzieło,
 • umowy o świadczenie usług.

Moduł XI. Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje.
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali skuteczne techniki negocjacji. Dowiedzą się ponadto jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje.

Moduł XII. Specyfika negocjacji handlowych.
Uczestnicy będą wiedzieli na czym polega specyfika negocjacji handlowych i jak się do nich przygotować by osiągnąć zamierzony cel.

 

Termin

2019-10-15

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 54 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Umowy w obrocie gospodarczym. Jak prawidłowo, zgodnie z prawem sporządzić umowę z kontrahentem.
2019-10-15
ul. Straszewskiego 17, Kraków

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane