Szkolenie z częścią warsztatową skierowane do osób pragnących nabyć lub usystematyzować swoją wiedzę oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie konstruowania umów handlowych. Analiza wybranych umów handlowych wykracza poza ramy standardowego szkolenia, sięga bowiem do regulacji przepisów szczególnych oraz orzecznictwa. Propozycja zarówno dla osób oczekujących pozyskania nowej umiejętności tworzenia umów, jak również dla osób potrzebujących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • podniesienie kwalifikacji w zakresie konstruowania umów gospodarczych
 • pozyskanie umiejętności poprawnego kształtowania treści umów z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów szczególnych
 • zapoznanie się z orzecznictwem sądów polskich w zakresie regulacji poszczególnych umów handlowych

 
 

 

Szkolenia polecamy dla:

 • przedsiębiorców
 • osób zarządzających firmami
 • wszystkich, którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość przepisów oraz procedur z zakresu konstruowania umów cywilnoprawnych

 
Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład
 • prezentacja w PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study

Informacje o rabatach i promocjach:

 

Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka przyznajemy 10% rabatu.

Na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty przyznajemy 10% rabatu.

 

 

 • Rabat za dwie osoby: 200 zł, za trzy: 400 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: piąta osoba gratis!
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 od całości zamówienia

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Rabaty nie łączą się.


W ramach szkolenia otwartego w Krakowie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad w każdym dniu
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

MODUŁ I. WPROWADZENIE - OGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

Przedstawienie podstaw pranych i źródeł prawa, które pozwolą w swobodny sposób poruszać się w tematyce umów handlowych

 

MODUŁ II. ZASADY TWORZENIA UMÓW

Obszerny moduł zawierający podstawowe informacje konieczne dla prawidłowego zawarcia umowy. Zagadnienia częściowo uszczegółowione o elementy istotne z punktu widzenia zagrożeń wynikających z nieprawidłowego tworzenia umowy.

 1.  Tworzenie komparycji umowy
  • Struktura komparycji umowy
  • Analiza komparycji umowy na wybranych przykładach
  • Określenie strony umowy
   • Zasady dotyczące przedsiębiorców wynikające z kodeksu cywilnego
   • Zasady dotyczące podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
   • Zasady dotyczące osób fizycznych - wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • Reprezentacja strony umowy
   • Reprezentacja spółek kapitałowych
   • Reprezentacja stowarzyszenia
   • Reprezentacja fundacji
   • Reprezentacja w oparciu o wybrane przepisy szczególne
 2. Warunki prawidłowego zawarcia umowy wynikające z przepisów szczególnych
 3. Czynności poprzedzające zawarcie umowy
  • List intencyjny
  • Umowa przedwstępna
 4. Tryby i formy zawarcia umowy - forma dokumentowa czynności prawnych
  • oferta
  • rokowania
  • negocjacje
  • aukcja - przetarg
 5. Postanowienia umowne w zakresie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 6. Postanowienia umowne dotyczące odstąpienia i wypowiedzenia umowy
 7. Wybrane klauzule umowne w zakresie powstania, zmiany lub zakończenia umownego stosunku prawnego
  • Klauzule wskazujące miejsce i czas zawarcia umowy
  • Klauzule (re)negocjacyjne
  • Klauzule przyznające prawo do odstąpienia
  • Klauzule dotyczące cesji wierzytelności
  • Klauzule waloryzacyjne
 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów handlowych

 

MODUŁ III. KLAUZULE UMOWNE

Klauzula w umowie to zastrzeżenie lub warunek. Umieszczamy je na potrzeby dokładnego odzwierciedlenia zamysłów stron podpisujących kontrakt. Klauzule umowne umieszcza się zazwyczaj, w określonej kolejności pod paragrafami lub punktami. W jakim celu zatem się ją wpisuje w umowę? Takie postanowienia mogą mieć różne zadania. I o tym właśnie traktuje ten moduł szkolenia.

 1. Wybrane klauzule dotyczące wykonania i skutków naruszenia umowy
  • Klauzula zastępczego wykonania zobowiązań
  • Klauzula zadatku
  • Klauzula zaliczki
  • Klauzula kary umownej
  • Klauzula dotycząca odpowiedzialności kontraktowej
  • Klauzule odsetkowe
 2. Klauzule jurysdykcyjne.
 3. Klauzula zakazu konkurencji.
 4. Klauzula siły wyższej.

 

MODUŁ IV. ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie wykonania umowy oznacza takie jej ukształtowanie, które poprzez nałożenie na strony dodatkowych obowiązków umownych zwiększa prawdopodobieństwo wykonania kontraktu przez kontrahenta. Dodatkowo w przypadku gdy kontrahent nie wykonuje umowy, daje ono drugiej stronie możliwość podjęcia kroków, które doprowadzą do jej przymusowego wykonania lub naprawienia szkody, jaka powstała w związku z niewykonaniem kontraktu.

 

MODUŁ V. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ I SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

MODUŁ VI. WYBRANE UMOWY HANDLOWE
 

MODUŁ VII. CZĘŚĆ WARSZTATOWA OBEJMUJĄCA SAMODZIELNE KONSTRUOWANIE UMÓW W OPARCIU O PRZEDSTAWIONY STAN FAKTYCZNY Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH ORAZ ORZECZNICTWA Z NACISKIEM NA SPECYFICZNE DLA DANEJ GRUPY UMÓW KLAUZULE ZABEZPIECZAJĄCE INTERESY STRON

Termin

2020-05-18 (2 dni)

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 85 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Umowy handlowe w praktyce
2020-05-18 - 2020-05-19
ul. Straszewskiego 17, Kraków

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane