Cel szkoleni:
zapoznanie uczestników z zasadami nabywania prawa do trzynastki, ustalenie jej wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek budżetowych, zwanej trzynastką.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
bezkolizyjne stosowanie w praktyce przepisów ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej poprzez zapoznanie się także z wykładnią i orzecznictwem Sądu Najwyższego.

Pomocne będzie rozwiązywanie casusów przedstawionych przez uczestników szkolenia a także wynikających z mojej praktyki.

1.Nabycie prawa do trzynastki - zdefiniowanie pojęcia „pracownik sfery budżetowej”;

  • wyłączenie niektórych z trzynastki
  • szczegółowe określenie przepracowanego czasu koniecznego do nabycia prawa do trzynastki;
  • konsekwencje rozwiązania stosunku pracy: przejście na emeryturę, przeniesienie, likwidacja jednostki;
  • skutki podjęcia zatrudnienia;
  • korzystanie z urlopów rodzicielskich, macierzyńskich i innych a wymiar trzynastki.

2. Przesłanki stanowiące o utracie prawa do wynagrodzenia rocznego, nieobecność, kara dyscyplinarna, wypowiedzenie z winy pracownika itp.

3. Ustalanie wysokości trzynastki i wypłata wynagrodzenia rocznego, terminy, sytuacje szczególne:

  • składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy;
  • uwzględnianie dodatków specjalnych;
  • naliczanie kwot pomniejszających podstawę w przypadku nieobecności pracownika;

4. Roszczenie pracownika o ustalenie i wypłatę trzynastki

Termin

2018-01-22
(Termin gwarantowany)

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 94 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane