Efektem treningu będzie zwiększona skuteczność przekonywania do swoich propozycji, rozwiązywania konfliktów, odpowiadania na trudne pytania i nawiązywania współpracy.
Dowiesz się tylko o tym co naprawdę działa i co jest aktualnie dowiedzionym naukowo twierdzeniem.

JEŚLI JUŻ WIESZ, ŻE CHCESZ:

 • Nauczyć się zmieniać opinie innych, uzyskiwać porozumienie;
 • Przejść intensywny trening świadomej komunikacji perswazyjnej na realnych sytuacjach z życia uczestników;
 • Rozwinąć szeroki wachlarz umiejętności perswazyjnych;
 • Dołączyć do grona osob świadomie i skutecznie stosujących założenia perswazji.

to TRENING NOWOCZESNEJ RETORYKI jest najwłaściwszym wyborem!

1. PERSWAZJA PREZENTACYJNA - techniki elementarne i skuteczne wzorce odziaływania perswazyjnego:

 • Nauczysz się stosowania wszystkich 12 technik perswazyjnych
 • Nauczysz się jak nakłaniać i przekonywać do swoich racji
 • Dowiesz się jak podważać czyjeś twierdzenia i zmieniać jego opinię
 • Zwiększysz swoją siłę oddziaływania podczas negocjacji i prezentacji
 • Zrozumiesz jak wzmacniać poztywny odbiór Twojego przekazu

2. DZIAŁANIE JĘZYKA PODCZAS TRUDNYCH ROZMÓW, czyli umiejętność wykorzystania technik oraz wzorców językowych w sytuacjach odpowiadania na niewygodne pytania i prowadzenia trudnych rozmów.

 • Doświadczysz siły oddziaływania perswazji pytaniami
 • Nauczysz się szybko i celnie odpowiadać
 • Nauczysz się jak tworzyć autorytet, uwalniać potencjał charyzmy
 • Nauczysz się jak wykorzystywać gry statusowe po to aby lepiej rozumieć ludzkie zachowania i z sukcesem finalizować niewygodne rozmowy.

3. WYJŚCIE Z KONFLIKTU, czyli perswazyjna umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, w których jesteś jedną ze stron.

 • Nauczysz się nadawania ram i przeramowania sytuacji, dzięki którym posiądziesz umiejętność rozwiązywania problemów, wobec których czułeś się bezradny
 • Poznasz i przećwiczysz perswazyjną technikę elementarną zdejmowania i nakładania intencji
 • Poznasz metody re-framingu użyteczne podczas wychodzenia z sytuacji konfliktowych.

4. TECHNIKI EFEKTYWNEGO NAWIĄZYWANIA KONTAKTU, czyli prowadź dobrze od początku:

 • Posiądziesz umiejętność rozpoznawania typu rozmówcy, aby móc skuteczniej prowadzić rozmowę
 • Nauczysz się sposobów skutecznego wchodzenia w dobry kontakt
 • Zobaczysz jak rozmawiać budując poczucie, że Ty i Twój rozmówca jesteście po tej samej stronie

5. JAK POCZAS ROZMOWY I W PIŚMIE, merytorycznie krytykować:

 • Odkryjesz, że jest możliwe krytykowanie czyjejś opinii w sposób całkowiecie bezpieczny i pomagający dojść do uwspólnienia stanowisk
 • Nauczysz się podważać słuszność czyjejś opinii w sposób nieantagonizujący stanowisk
 • Dowiesz się za pomocą jakich technik elementarnych możesz przygotować grunt pod nową jakość merytorycznej krytyki.

6. JAK WDRAŻAĆ NOWO POZNANE techniki do codziennego życia?

 • Podsumujesz wszystkie swoje osiągnięcia i odkrycia, których dokonałeś na szkoleniu
 • Dowiesz się jak utrzymywać i pogłębiać zdobycze ze szkolenia
 • Wypracujesz prawdziwy Plan Rozwojowy w oparciu o który będziesz działał po powrocie z treningu.
Termin

2018-06-11 - 2018-06-12

Miejsce

Hotel***AMBER
ul. Powstańców Warszawskich, 45
Gdańsk

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 111 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Trening nowoczesnej retoryki preswazyjnej
2018-06-11 - 2018-06-12
ul. Powstańców Warszawskich, 45

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane