Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności stosowania technik sprzedaży i budowania długofalowych relacji z Klientami. Podczas szkolenia trener zaprezentuje techniki, metody i najlepsze case study z bogatego doświadczenia zawodowego. Po dwóch dniach szkolenia uczestnicy będą posiadali kompetencje niezbędne do właściwego przygotowania się, poprowadzenia i zamknięcia procesów sprzedaży.


Korzyści dla Uczestników:

 1. Uczestnik zrozumie wagę i znaczenie dla procesu sprzedaży odpowiedniej diagnozy Klienta, poznania jego potrzeb i możliwości zakupowych.
 2. Uczestnik doświadczy skuteczności budowania trwałych relacji z Klientami.
 3. Uczestnik pozna możliwości i różnorodność technik w komunikacji interpersonalnej z Klientem oraz pozna sposoby skutecznego ich wykorzystania.
 4. Uczestnik uświadomi sobie osobiste predyspozycje, mocne strony i zakresy niezbędne do poprawy, aby nieustannie podnosić skuteczność sprzedaży i efektywność własnych działań.


Szkolenie polecamy dla:

Warsztaty dedykowane są menadżerom oraz kierownikom sprzedaży, dla których ważnym czynnikiem osiągnięcia efektywności w sprzedaży jest m.in. budowanie długofalowych relacji z Klientami.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 •     praca z wykorzystaniem kamery video,
 •     praca indywidualna,
 •     praca w grupach,
 •     scenki sprzedażowe,
 •     test kompetencyjny,
 •     ćwiczenia,
 •     liczne case study.

1. Otwarcie treningu.

 •     Powitanie, przedstawienie się, ramowy program szkolenia.
 •     Moje cele na to szkolenie.
 •     Icebreaker- nawiązanie relacji sprzyjającej treningowi.
 •     Czynniki decydujące o efektywności działań sprzedażowych handlowca.
 •     Praca z wizją efektu i celu.
 •     Przekonanie o własnej skuteczności.
 •     Pozytywne myślenie.
 •     Identyfikacja z powierzoną rolą i zadaniami.

2. Przeszkody na drodze do efektywnej pracy handlowca.

 •     Rutyny.
 •     Przekonania ograniczające.
 •     Schemat i brak elastyczności.
 •     Organizacja pracy.

3. Rola i zadania handlowca.

 •     Sprzedaż doradcza.
 •     Sprzedaż strukturalna /szerokość asortymentu/.
 •     Sprzedaż z półką.
 •     Sprzedaż ekonomiczna.

4. W jaki sposób otwarcie kontaktu rzutuje na całość współpracy z klientem?

 •     Jaki wpływ na długofalową współpracę z klientem ma rodzaj nawiązanej relacji?
 •     Współpraca w oparciu o relacje osobiste (wymiar emocjonalny).
 •     Współpraca w oparciu o realizację celu klienta (wymiar biznesowy).
 •     Szanse i zagrożenia budowania współpracy z większym naciskiem na relacje lub biznes.
 •     Pierwsze wrażenie i jego konsekwencje.
 •     Wzmacnianie siły handlowej w pierwszej fazie kontaktu – co ma wpływ na moją siłę i w jaki sposób mogę ją wzmacniać?
 •     Haki na uwagę, czyli jak zaintrygować klienta w pierwszej fazie kontaktu?

5. Technologia skutecznego badania potrzeb - sercem sprzedaży i siły negocjacyjnej.

 •     Zbieraj informacje, kontroluj rozmowę, pamiętaj o celu, który sobie postawiłeś i o celach szczegółowych na każdym z etapów kontaktu z klientem.
 •     Nie sprzedawaj - pytaj! Postawa „badawcza” – czym jest i jak ją budować?
 •     Funkcjonalny podział pytań- jak z nich korzystać w procesie docierania do informacji o potrzebach klienta?
 •     Lista pytań z realności uczestników.
 •     Okazywanie szacunku klientowi i porządkowanie informacji - podsumowania i parafrazy.
 •     Rola aktywnego  słuchania w procesie badania potrzeb klienta.

6. Przedstawianie rozwiązań.

 •     Eksperyment dający podstawę do zrozumienia wagi języka korzyści w komunikacji z klientem.
 •     Język korzyści - prezentowanie rozwiązań z uwzględnieniem zysków  klienta.
 •     Praca nad katalogiem korzyści z poszczególnych produktów/rozwiązań.
 •     „Formuły wiążące” potrzeby klienta z ofertą firmy - jak stosować skuteczną argumentację i wywierać wpływ na klienta w procesie sprzedaży rozwiązań?
 •     Prezentacja perswazyjna  4P - zapoznanie z metodą i prezentacje uczestników.

7. Wywieranie wpływu w sprzedaży.

 •     Wywieranie wpływu i jego rola w sprzedaży.
 •     Co jest wywieraniem wpływu, a co manipulacją?
 •     Język Perswazji oraz schemat oddziaływań perswazyjnych.
 •     Ćwiczenia praktyczne w „wywieraniu wpływu” – szukanie możliwości zastosowanie reguł wywierania wpływu w realności biznesowej uczestników.

8. Neutralizowanie obiekcji klienta i sposoby reagowania w sytuacjach trudnych.

 •     Ranking sytuacji trudnych (obiekcji i zastrzeżeń płynących od rzeczywistych klientów).
 •     Style reagowania w sytuacjach trudnych - diagnoza własnych preferencji i możliwe drogi rozwoju.
 •     Korzystne ścieżki reagowania w pracy z trudnym klientem.
 •     Opracowanie scenariuszy przebiegu rozmów w sytuacjach trudnych podanych przez uczestników.
 •     Radzenie sobie z obiekcjami.

9. Finalizowanie sprzedaży.

 •     Umiejętność adekwatnego reagowania na sygnały zakupu wysyłane przez klienta.
 •     Katalog sposobów zamykania sprzedaży w odniesieniu do realiów uczestników.

10. Zakończenie szkolenia.

 •     Podsumowanie szkolenia.
 •     Indywidualny plan rozwojowy : jakie informacje były dla mnie wyjątkowo cenne?
 •    Co wprowadzę do codziennej pracy? W czym czuję się mocny, a co identyfikuję
      jako własny obszar rozwojowy?
 •     Ankiety ewaluacyjne.
 •     Rozdanie materiałów i certyfikatów.
Termin

2019-03-21 - 2019-03-22
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel***Europejski
ul. Piłsudskiego 88
Wrocław

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 122 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane