Nie ma nic łatwiejszego, niż być zajętym i nic trudniejszego, niż być efektywnym”

To stare powiedzenie najpełniej sprawdza się w naszej pracy.

Jak to możliwe? I jak sprawić, żeby to wszystko udało się załatwić w 8 godzin, by móc ze spokojnym sumieniem oddalić się do domu i do swoich prywatnych spraw? Czy jest możliwe znalezienie równowagi między naszą pracą a życiem prywatnym, czy jest możliwe zniwelowanie frustrujących sytuacji podczas kontaktów zawodowych? Czy praca może być źródłem motywacji?

Wszyscy prawdziwi ludzie sukcesu mają jedną cechę wspólną: kiedyś po prostu usiedli i gruntownie przemyśleli, jak posługiwać się osobistym kapitałem czasowym i emocjonalnym, jak go wykorzystywać i przeanalizowali swoje działania nie pod kątem tego, jak je wykonują, ale po co je wykonują.

Sukces zależy nie od tego, jak wiatr zawieje, lecz od tego, jak postawisz żagle!!!

Cel szkolenia:

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • nauczą się rozpoznawać istotne elementy stresu i wypalenia zawodowego

 • zdiagnozują indywidualne czynniki stresogenne i własny poziom tolerancji na stres

 • rozwiną naturalny potencjał radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

 • pozyskają nowe umiejętności interpersonalne

 • poznają skuteczne strategie profilaktyki wypalenia zawodowego

 • poznają efektywne metody skutecznego motywowania siebie i innych

Metody szkolenia:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach

 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach

 • dyskusje na forum grupy, case study

 • testy/ ankiety

 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)

 

I. Stres i brak czasu - nawyki, które można zmienić

1. Czym jest czas dla każdego z nas

2. Co to jest gospodarowanie czasem i jak wpływa na poziom naszego stresu

3. Irytujące powody, dla których tracimy czas

4. Jakie są skutki stresu – fizyczne, psychiczne

5. Diagnoza indywidualnego poziomu zestresowania

II. Dlaczego niektóre sytuacje nas denerwują i niekorzystnie na nas wpływają? Czynniki stresogenne w pracy

1. Ile stresu przysparzasz innym

2. Stres płynący z relacji z innymi ludźmi – niezrozumienie się, konflikty interpersonalne, niejasne komunikaty, niejasne cele

3. Działania poza „kręgiem wpływu”

4. Reakcja na zmiany w przedsiębiorstwie i w życiu

III. Czas - efektywna organizacja czasu pracy jednym z elementów radzenia sobie ze stresem

1. Moje priorytety a priorytety innych – ochrona samego siebie przed stresem w pracy

2. Sprawy ważne a sprawy pilne – różnice

3. Zarządzanie swoimi zadaniami zgodnie z regułą 4 Generacji – czyli automotywacja do działania

IV. Techniki relaksacji i radzenie sobie ze stresem

1. „Nic nie muszę …” – język pozytywnego wpływu

2. Nawyk samodyscypliny i pozbycie się „odkładania na później” – czyli złote reguły na bierność

3. Otoczenie a zmysły: zapachy, dźwięki, światło i kolor

4. Plan kontroli stresu

5. Czas na relaks – w kręgu relaksacji

V. Co to jest wypalenie

1. Pojęcie wypalenia zawodowego

2. Syndrom wypalenia a znużenie pracą

3. Czynniki sprzyjające wypaleniu – indywidualne, zespołowe

4. Fazy procesu wypalenia

VI. Techniki przeciwdziałania wypaleniu

1. Świadomość własnego potencjału – moje talenty

2. Podejmowanie „dorosłych” decyzji

3. Potrzeba uznania i samorealizacji

4. Praca stara czy nowa – źródło satysfakcji

VII. Podsumowanie szkolenia

1. Indywidualny plan działania

Termin

2018-10-15 - 2018-10-16
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Centrum Konferencyjne ADN
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 62 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane