Korzyści dla Uczestników

 • Zdobycie umiejętności mówienia w sposób przyciągający uwagę i robienie dobrego wrażenia na odbiorcach. Sposób opowiadania dynamiczny, obrazowy i wyrazisty, wzbudzający emocje.

 • Poznanie zasad decydujących o tym, że przekaz zostaje zapamiętany.

 • Dowiedzą się jak skutecznie argumentować i przekonywać innych do własnego zdania.

 • Dopasować przebieg swojego wystąpienia do potrzeb audytorium.

 • Poznanie umiejętności odpowiedzi na pytania konstruktywne i trudne, dzięki którym pogłębia się kontakt ze słuchaczami.

 • Zdobędą wiedzę na temat postępowania w sytuacjach trudnych i zakłócających wystąpienia.

 • Poznają metody radzenia sobie z tremą i przekserowania jej w motywację.

Metody, które zastosujemy podczas szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w sposób aktywizujący uczestników ze szczególnym uwzględnieniem kamery, jako efektywnego narzędzia ukazującego istotę i sztukę autoprezentacji. Mini – wykłady ze strony trenera prowadzącego są wprowadzeniem, bądź podsumowaniem prac uczestników. Punktem wyjścia i priorytetem jest przepracowanie wiedzy teoretycznej, aby w sposób łatwy bezproblemowy wiedza wykorzystywana była w realiach zawodowych.

 • Mini – wykłady

 • Ćwiczenia

 • Dyskusje moderowane przez trenera

 • Energizer’y, icebreaker’y

 • Studium przypadku

 • Praca indywidualna, w parach i grupach

 • Obserwacja, feedback

 • Formy kreatywne: metafory, cytaty, praca z przestrzenią

 • Ćwiczenia z użyciem kamery video.

 1. Co to jest właściwa autoprezentacja i jakie korzyści płyną z jej zastosowania w praktyce.
 1. Metody i sposoby budowania pozytywnego i wiarygodnego wizerunku.
  • wygląd zewnętrzny
  • język ciała
  • rekwizyty
  • czynniki budujące i rujnujące wizerunek
 1. Profesjonalne przygotowywanie wystąpień publicznych .
  • Definiowanie celu, czyli o czym będzie wystąpienie.
  • Analiza audytorium, kto będzie słuchał – dostosowanie danych demograficznych 
   i charakterystyki słuchaczy.
  • Prawidłowa struktura wypowiedzi:
   • jak rozpocząć prezentację?
   • co i w jaki sposób zawrzeć w prezentacji?
   • reguły i techniki jasnego wyrażania swoich myśli.
   • jak opracować efektowne zakończenie prezentacji?
  • Przygotowanie do prezentacji – struktura „Czterech P”, metoda okręgów, metoda wycieraczki samochodowej.
 2. Wywierania odpowiedniego wrażenia .
  • Style wystąpień komunikacyjnych i modyfikowanie nieskutecznych zachowań.
  • Sposoby prezentacji i konstrukcji różnych treści.
  • Sposoby nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami – komponenty przekazu 
   (słowa, ton, ciało).
  • Podwyższanie kompetencji komunikacyjnych i atrakcyjności występującego 
   (komunikacja werbalna i niewerbalna – mowa ciała).
  • Perswazyjny język – składowe perswazji (logika, etyka, emocje).
  • Skuteczne techniki głosowe – tempo, energia, budowanie siły głosu, magia pauzy.
  • Odpowiadanie na pytania.
  • Umiejętność unikania pytań, na które nie zna się odpowiedzi.
  • Argumentowanie i prezentacja własnych racji.
 3. Modele wystąpień publicznych.
  • Model krótkich wystąpień – trzyczęściowy skuteczny model wystąpienia 
   publicznego.
  • Złożona struktura dłuższych wypowiedzi – jak zbudować efektywne przemówienie.
  • Model prezentacji w małych grupach – rodzaje spotkań, rola uczestnika spotkania, sposoby przekonywania innych i negocjacji stanowiska, organizator spotkania.
  • Wywieranie wpływu na dużą publiczność – skuteczne przekazywanie przesłania, płynność przejścia i spójność wypowiedzi.
 4. Przygotowanie osoby występującej publicznie.
  • Wizerunek i wygląd jako determinant sukcesu mówcy.
  • Droga mistrza w doskonałej przemowie: dążenie, decyzja, dyscyplina, determinacja.
  • Trema – taktyki poznawcze i emocjonalne (taktyki opanowania stresu).
  • Pierwsze wrażenie i nawiązanie kontaktu ze słuchaczami.
  • Atraktory uwagi i techniki pamięciowe (mnemotechniki).
  • Jak prawidłowo zakończyć wystąpienie?
 5. Ćwiczenia doskonalące umiejętność wystąpień publicznych – praca z kamerą.
  • Studium przypadku (case study) zadań codziennych, prezentacja z wykorzystaniem kamery.
  • Wspieranie i wartościowanie umiejętności konstruktywnych i korygowanie 
   zachowań utrudniających przekaz wystąpień publicznych.
Termin

2018-11-22 - 2018-11-23

Miejsce

Hotel*** Quality Silesian
ul. Szybowcowa 1A, Katowice
Katowice

Cena

1380 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 32 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne
2018-11-22 - 2018-11-23
ul. Szybowcowa 1A, Katowice

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1380 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane