Potrzeba mi 3 minut, aby przygotować przemówienie 3-godzinne; 3 godzin, aby przygotować przemówienie 3- minutowe, a będę potrzebować 6-ściu godzin, jeśli doskonale znam temat” (Bismarc)

Każdy z nas pozostając w jakiejkolwiek relacji z innymi ludźmi, dostarcza im informacji na swój temat i czyni to za pomocą słów i/ lub niewerbalnie. Oznacza to, że chcemy tego czy nie – nie możemy nie wysyłać komunikatów na swój temat. Ludzie zaś, komunikując się z nami, informacje te odbierają i na tej podstawie tworzą sobie obraz naszej osoby. Oznacza to znów, że chcemy tego czy nie – pozostawiamy ślad w myślach, w emocjach i w pamięci ludzi, z którymi się kontaktujemy.

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności autoprezentacyjnych podczas wystąpień publicznych oraz umiejętności profesjonalnego przygotowania prezentacji, technik wzbudzania i podtrzymywania zainteresowania słuchaczy, radzenia sobie z tremą, stresem i trudnymi sytuacjami w trakcie wystąpień publicznych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem praktycznych umiejętności związanych z  wystąpieniami publicznymi w sytuacjach zawodowych.

Korzyści dla Uczestników

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • zdobędą wiedzę dotyczącą struktury dobrej prezentacji, jej zaprojektowania i zrealizowania

 • nauczą się wykorzystywać narzędzia wspierające prezentację

 • rozwiną umiejętności budowania odpowiedniej atmosfery podczas wystąpień publicznych

 • opanują umiejętności minimalizowania tremy (tzw. stresu autoprezentacyjnego)

 • nauczą się świadomie wykorzystywać mowę ciała i inne elementy komunikacji niewerbalnej

 • poznają techniki pobudzania i utrzymania zainteresowania słuchaczy i zapobiegania ich znużeniu

 • dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać techniki autoprezentacji – magia pierwszego i … drugiego wrażenia do budowania wizerunku profesjonalnego i wiarygodnego mówcy

 • będą mieli okazję przygotować i przećwiczyć własne mini – prezentacje

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach
 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach
 • dyskusje na forum grupy
 • testy/ ankiety
 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)

I. AUTOPREZENTACJA JAKO KOMUNIKAT W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH

1. Efekt „pierwszego wrażenia”

2. Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym

3. Autodiagnoza stylu

5. Dostosowanie wizerunku do sytuacji publicznych

6. Budowanie wizerunku i autorytetu występującego kolorem i stylem -

 • strój

 • akcesoria i symbole statusu

7. Budowanie wizerunku i autorytetu występującego głosem – komunikacja wokalna

8. Budowanie wizerunku i autorytetu występującego słowem – komunikacja werbalna

9. Budowanie wizerunku i autorytetu występującego postawą – metoda PROSTO

 

II. PRZYGOTOWANIE DOBREJ PREZENTACJI – STRUKTURA DIAMENTU

1. Zdefiniowanie celu prezentacji – o czym chcesz mówić

2. Kto będzie słuchał – analiza audytorium

3. Zabłyśnij na wejściu – schemat otwarcia prezentacji

4. Mocny PSB (Power Sound Bite)

5. Treść główna – co i w jaki sposób zawrzeć w prezentacji

6. Efektywne i efektowne zakończenie

7. 9 filarów znakomitej prezentacji

 

III. SPOSOBY PRZYCIĄGANIA UWAGI SŁUCHACZY

 1. Style zapamiętywania i uczenia się dorosłych

 2. Budowanie relacji ze słuchaczami

 3. Techniki pobudzania i podtrzymywania zainteresowania

 4. Jak z dobrej prezentacji zrobić świetną – naucz się opowiadać historie

 5. Wykorzystanie humoru

 6. Prezentacja za pomocą środków audiowizualnych – mity i fakty (Power Point, flipchart, rzutnik multimedialny, tablica)

 

IV. PROWADZENIE PREZENTACJI

1. Znalezienie własnego stylu

2. Odpowiadanie na pytania z Sali

3. Techniki radzenia sobie ze stresem i z tremą podczas wystąpienia publicznego

4. Zwroty, którymi nie należy zaczynać i zwroty, którymi nie należy kończyć prezentacji

5. Zwroty, którymi warto rozpocząć i którymi warto skończyć prezentację

 

V. PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH MINI - PREZENTACJI – ĆWICZENIA DOSKONALĄCE INDYWIDUALNE UMIEJĘTNOŚCI AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

1. Studium przypadku oparte na tematach z życia codziennego i pracy

 

VI. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

1. Indywidualny plan działania

Termin

2018-11-13 (2 dni)
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 564 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane