Potrzeba mi 3 minut, aby przygotować przemówienie 3-godzinne; 3 godzin, aby przygotować przemówienie 3- minutowe, a będę potrzebować 6-ściu godzin, jeśli doskonale znam temat” (Bismarc)

Każdy z nas pozostając w jakiejkolwiek relacji z innymi ludźmi, dostarcza im informacji na swój temat i czyni to za pomocą słów i/ lub niewerbalnie. Oznacza to, że chcemy tego czy nie – nie możemy nie wysyłać komunikatów na swój temat. Ludzie zaś, komunikując się z nami, informacje te odbierają i na tej podstawie tworzą sobie obraz naszej osoby. Oznacza to znów, że chcemy tego czy nie – pozostawiamy ślad w myślach, w emocjach i w pamięci ludzi, z którymi się kontaktujemy.

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności autoprezentacyjnych podczas wystąpień publicznych oraz umiejętności profesjonalnego przygotowania prezentacji, technik wzbudzania i podtrzymywania zainteresowania słuchaczy, radzenia sobie z tremą, stresem i trudnymi sytuacjami w trakcie wystąpień publicznych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem praktycznych umiejętności związanych z  wystąpieniami publicznymi w sytuacjach zawodowych.

Korzyści dla Uczestników

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • zdobędą wiedzę dotyczącą struktury dobrej prezentacji, jej zaprojektowania i zrealizowania

 • nauczą się wykorzystywać narzędzia wspierające prezentację

 • rozwiną umiejętności budowania odpowiedniej atmosfery podczas wystąpień publicznych

 • opanują umiejętności minimalizowania tremy (tzw. stresu autoprezentacyjnego)

 • nauczą się świadomie wykorzystywać mowę ciała i inne elementy komunikacji niewerbalnej

 • poznają techniki pobudzania i utrzymania zainteresowania słuchaczy i zapobiegania ich znużeniu

 • dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać techniki autoprezentacji – magia pierwszego i … drugiego wrażenia do budowania wizerunku profesjonalnego i wiarygodnego mówcy

 • będą mieli okazję przygotować i przećwiczyć własne mini – prezentacje

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach
 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach
 • dyskusje na forum grupy
 • testy/ ankiety
 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)

I. AUTOPREZENTACJA JAKO KOMUNIKAT W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH

1. Efekt „pierwszego wrażenia”

2. Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym

3. Autodiagnoza stylu

5. Dostosowanie wizerunku do sytuacji publicznych

6. Budowanie wizerunku i autorytetu występującego kolorem i stylem -

 • strój

 • akcesoria i symbole statusu

7. Budowanie wizerunku i autorytetu występującego głosem – komunikacja wokalna

8. Budowanie wizerunku i autorytetu występującego słowem – komunikacja werbalna

9. Budowanie wizerunku i autorytetu występującego postawą – metoda PROSTO

 

II. PRZYGOTOWANIE DOBREJ PREZENTACJI – STRUKTURA DIAMENTU

1. Zdefiniowanie celu prezentacji – o czym chcesz mówić

2. Kto będzie słuchał – analiza audytorium

3. Zabłyśnij na wejściu – schemat otwarcia prezentacji

4. Mocny PSB (Power Sound Bite)

5. Treść główna – co i w jaki sposób zawrzeć w prezentacji

6. Efektywne i efektowne zakończenie

7. 9 filarów znakomitej prezentacji

 

III. SPOSOBY PRZYCIĄGANIA UWAGI SŁUCHACZY

 1. Style zapamiętywania i uczenia się dorosłych

 2. Budowanie relacji ze słuchaczami

 3. Techniki pobudzania i podtrzymywania zainteresowania

 4. Jak z dobrej prezentacji zrobić świetną – naucz się opowiadać historie

 5. Wykorzystanie humoru

 6. Prezentacja za pomocą środków audiowizualnych – mity i fakty (Power Point, flipchart, rzutnik multimedialny, tablica)

 

IV. PROWADZENIE PREZENTACJI

1. Znalezienie własnego stylu

2. Odpowiadanie na pytania z Sali

3. Techniki radzenia sobie ze stresem i z tremą podczas wystąpienia publicznego

4. Zwroty, którymi nie należy zaczynać i zwroty, którymi nie należy kończyć prezentacji

5. Zwroty, którymi warto rozpocząć i którymi warto skończyć prezentację

 

V. PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH MINI - PREZENTACJI – ĆWICZENIA DOSKONALĄCE INDYWIDUALNE UMIEJĘTNOŚCI AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

1. Studium przypadku oparte na tematach z życia codziennego i pracy

 

VI. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

1. Indywidualny plan działania

Termin

2018-11-13 - 2018-11-14
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 253 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane