Ostatecznie całe zarządzanie sprowadza się do 3 słów: ludzie, produkt i zyski. Ludzie są na pierwszym planie.” /Lee Iacocca/

Powszechnie uważa się, że wszystkie stanowiska kierownicze oraz wymagające współpracy z innymi zajmują liderzy. Przewodzenie nie jest jednak związane ze stanowiskiem. Tam, gdzie pracą istotnie kierują liderzy, ludzie pracują i działają znacznie lepiej.

Bez ich pracy zasoby (produkty, usługi), jakimi dysponuje firma pozostają tylko zasobami. Zwłaszcza w gospodarce opartej na konkurencji sukces przedsiębiorstwa zależy od wydajności zespołów i ich menedżerów. A nawet klasa i wydajność menedżera stają się jedyną skuteczną przewagą jednego przedsiębiorstwa nad drugim. Bez ścisłej współpracy, zaangażowania pracowników wszystkich szczebli – sukces firmy jest po prostu niemożliwy.

 • Czym różni się lider od kierownika?

 • Czy bycia liderem można się nauczyć?

 • Jak chwalić?

 • Jak można „zarażać” entuzjazmem?

 • Czy krytyka może dodawać skrzydeł?

  Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź przyjmując zaproszenie na szkolenie:

SZTUKA BYCIA SZEFEM czyli narzędzia współczesnego przywództwa w praktyce w ramach AKADEMII LIDERA MODUŁ I

 

CELE SZKOLENIA:

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • nauka wykorzystywania cech lidera w zarządzaniu zespołem

 • rozwój kompetencji pozwalających na nadzór nad realizacją ustaleń/ celów/ zadań

 • poznanie narzędzi udzielania motywującej krytycznej informacji zwrotnej

 • rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie umiejętności i potencjału pracowników

 • umiejętne diagnozowanie potrzeb i oczekiwania podwładnych

 • odpowiednia i efektywna komunikacja z pracownikami

METODY SZKOLENIA:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach

 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach

 • dyskusje na forum grupy

 • testy/ ankiety

 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)

 

 

I. KOMPETENCJE KIEROWNICZE W ZARZĄDZANIU PRACOWNIKAMI

 1. Mity i fakty bycia kierownikiem
 2. Kierownik – decydent wczoraj i dziś
 3. Teoria zarządzania X i Y Mc Gregora – do czego powinniśmy dążyć
 4. Menedżer czy lider – określanie własnej roli
 5. Bycia liderem można się nauczyć – lider skuteczny/ lider nieskuteczny
 6. Kwestionariusz zdolności przywódczych
 7. Co to są kompetencje – zestaw kompetencji menedżerskich – ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych
 8. Postawa – jako główny element sukcesu lidera
 9. Wizerunek lidera przyszłości

II. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH

 1. Wpływ lidera na kształtowanie postaw pracowników
 2. Główne modele zachowań wpływające na sukces i skuteczność w zarządzaniu pracownikami (budowanie autorytetu lidera)
 3. Znajomość firmy – świadomość misji, wizji i celu przedsiębiorstwa (czym jest kultura organizacyjna, jak to wykorzystać do budowania dobrej atmosfery pracy na poziomie organizacji i do budowania jej zewnętrznego wizerunku)
 4. Pewność siebie i poczucie własnej wartości
 5. Autoprezentacja i autorytet
 6. Budowanie zaufania i wiarygodność – czym jest zaufanie, 3 typy zaufania, jak budować zaufanie
 7. Zarażanie entuzjazmem
 8. Pokazywanie pracownikom, że ich praca ma znaczenie
 9. Znajomość ludzi – indywidualne traktowanie

III. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO ŹRÓDŁO SUKCESÓW LIDERA W BUDOWANIU RELACJI

 1. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi
 2. „Bariery” komunikacyjne – czyli, co nam przeszkadza w sprawnym przepływie informacji i wzajemnym porozumieniu
 3. Autodiagnoza – wypracowanie swoich mocnych stron, jak również zdefiniowanie obszarów rozwojowych w zakresie komunikacji
 4. Anatomia wypowiedzi – „staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumiałym”
 5. Emocje i ich rola w trudnych sytuacjach
 • Rozpoznanie emocji i odczuć
 • Praca z emocjami i nieporozumieniem
 • Granice empatii w pracy menedżera
 • Stres – funkcjonowanie w sytuacji stresowej

IV. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 1. Wnioski na poziomie zespołowym i indywidualnym
 2. Indywidualny plan działań – jaką wiedzę, umiejętności zastosuję w swojej pracy po szkoleniu
Termin

2019-09-12

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul. Złota 59
Warszawa

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 50 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Sztuka bycia szefem - narzędzia współczesnego przywództwa w praktyce.
2019-09-12
ul. Złota 59, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane