Cele i korzy┼Ťci:

Nowe Prawo zamówie┼ä publicznych to 3 krotnie wi─Ökszy zbiór przepisów, ale przede wszystkim to nowe zasady udzielania zamówie┼ä, nowe regulacje dotycz─ůce trybów post─Öpowa┼ä, podmiotowego i przedmiotowego zakresu oceny ofert oraz zawierania i zmiany umów. Dlatego g┼éównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowych przepisów oraz analiza porównawcza w kontek┼Ťcie obowi─ůzuj─ůcej jeszcze ustawy Pzp w zakresie umo┼╝liwiaj─ůcym prze┼Ťledzenie obowi─ůzków co do ┼Ťcie┼╝ki post─Öpowania dla poszczególnych trybów. To równie┼╝ doskona┼éa okazja do dyskusji i wymiany uwag o nowych przepisach.
Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji samorz─ůdu terytorialnego, pa┼ästwowych i samorz─ůdowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarz─ůdzaj─ůcych komórkami zamówie┼ä publicznych, kierowników jednostek, cz┼éonków komisji przetargowych, a tak┼╝e wszystkich zainteresowanych now─ů ustaw─ů Prawo zamówie┼ä publicznych.

 

 

STANDARDOWA cena szkolenia: 590 PLN netto / osoba

 

 

PROMOCYJNA cena szkolenia: 390 PLN netto / osoba - zg┼éoszenia do 18 wrze┼Ťnia 2020 r.

 

MODU┼ü I. WST─śP DO NOWEGO PRAWA ZAMÓWIE┼â PUBLICZNYCH
 

 1. Obj─Öto┼Ť─ç nowej ustawy a faktyczny zakres zmian
 2. S┼éowniczek poj─Ö─ç w nowym Prawie zamówie┼ä publicznych – co nowego
 3. Zasady udzielenia zamówie┼ä publicznych
 4. Komunikacja w zamówieniach publicznych


MODU┼ü II. PLANOWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
 

 1. Analiza potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego
 2. Polityka zakupowa
 3. Konsultacje rynkowe - udzia┼é wykonawców w przygotowaniu post─Öpowania
 4. Plany post─Öpowa┼ä - terminy sporz─ůdzania, nowe zasady publikacji oraz aktualizacji planów post─Öpowa┼ä


MODU┼ü III. PRZYGOTOWANIE ORAZ WYBÓR TRYBU POST─śPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

 1. Zasady agregowania potrzeb zakupowych zamawiaj─ůcego w kontek┼Ťcie szacowania warto┼Ťci zamówienia:
 • Definiowanie tzw. „zamówie┼ä podobnych” na podstawie to┼╝samo┼Ťci przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej
 • Podzia┼é zamówienia a szacowanie warto┼Ťci zamówienia
 • Szacowanie warto┼Ťci zamówienia z uwzgl─Ödnieniem opcji
 • Jak szacowa─ç warto┼Ť─ç zamówie┼ä nieprzewidywalnych (zamówienia nieprzewidywalne a nie przewidziane)
 • Wybór przepisów Pzp w przypadku tzw. zamówie┼ä mieszanych
 • Metody szacowania warto┼Ťci zamówienia
 1. Tryby post─Öpowa┼ä w nowej ustawie – przegl─ůd zmian
 • Tryb podstawowy - uproszczone zasady udzielania zamówie┼ä poni┼╝ej progów unijnych
 • Nowe regulacje w zakresie us┼éug spo┼éecznych
 • Przetarg ograniczony i nieograniczony w nowej ustawie
 • Bardziej elastyczne tryby negocjacyjne
 • Pozosta┼ée tryby post─Öpowa┼ä
 1. Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
 • Zasady stosowania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu
 • Nowy katalog przes┼éanek wykluczenia z post─Öpowaniu
 • Dokumenty sk┼éadane przez wykonawców – warunki uzupe┼éniania, termin wa┼╝no┼Ťci dokumentów
 • Podmiotowe ┼Ťrodki dowodowe
 • Podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie
 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert:
 • Opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymaga┼ä
 • Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalno┼Ťci i przejrzysto┼Ťci
 • Kryteria oceny ofert w nowej ustawie
 • Przedmiotowe ┼Ťrodki dowodowe


MODU┼ü IV. TRYBY POST─śPOWA┼â W NOWEJ USTAWIE – SZCZEGÓ┼üOWA ANALIZA ZMIAN
 

 1. Zamówienia wy┼é─ůczone z obowi─ůzku stosowania ustawy Pzp:
 • Warto┼Ť─ç zamówienia a obowi─ůzek stosowania ustawy – co to oznacza w nowej ustawie
 • Zamówienia bagatelne – czy faktycznie nie stosujemy ustawy
 • Zamówienia wy┼é─ůczone ze wzgl─Ödu na przedmiot zamówienia – analiza porównawcza do obowi─ůzuj─ůcego Pzp
 • ┼Ücie┼╝ka post─Öpowania dla zamówie┼ä wy┼é─ůczonych
 1. Zamówienia poni┼╝ej progów unijnych - tryb podstawowy w 3 wariantach:
 • Tryb ofertowy, negocjacyjny, tryb mieszany
 • Procedura krok po kroku
 • Zakres przepisów wy┼é─ůczonych dla zamówie┼ä poni┼╝ej progu unijnego
 1. Tryby post─Öpowa┼ä dla zamówie┼ä powy┼╝ej progów unijnych – analiza porównawcza zmian.
 2. Ogłoszenia w postępowaniu wg nowej ustawy Pzp.
 3. Specyfikacja warunków zamówienia – zasady sporz─ůdzania i publikacji.


MODUŁ V. BADANIE, OCENA ORAZ ZASADY KLASYFIKOWANIA OFERT
 

 1. Oferta w post─Öpowaniu – forma, zasady sk┼éadania
 2. Wadium
 3. Termin zwi─ůzania ofert─ů - czy mo┼╝liwy b─Ödzie wybór oferty po terminie zwi─ůzania
 4. Otwarcie ofert – nowe podej┼Ťcie do zasady jawno┼Ťci oraz obowi─ůzki informacyjne
 5. O┼Ťwiadczenie o grupie kapita┼éowej
 6. Podmiotowe i przedmiotowe ┼Ťrodki dowodowe
 7. Nowe zasady uzupe┼éniania dokumentów i o┼Ťwiadcze┼ä
 8. Przesłanki odrzucenia oferty
 9. Oferty dodatkowe w post─Öpowaniu
 10. Przesłanki unieważnienia postępowania
 11. Wybór oferty najkorzystniejszej


MODU┼ü VI. UMOWA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
 

 1. Klauzule niedozwolone
 2. Zaliczki oraz cz─Ö┼Ťciowe p┼éatno┼Ťci
 3. Podwykonawstwo w umowie
 4. Waloryzacja wynagrodzeń
 5. Zasady dokonywania zmian w umowie
 6. Uniewa┼╝nienie oraz odst─ůpienie od umowy
 7. Obowi─ůzki informacyjne dot. zawarcia, realizacji oraz zako┼äczenia realizacji umowy
 8. Ewaluacja realizacji umowy


MODU┼ü VII. ┼ÜRODKI OCHRONY PRAWNEJ ORAZ POZAS─äDOWE ROZWI─äZYWANIE SPORÓW.


MODU┼ü VIII. NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA ORAZ UDOST─śPNIANIA DOKUMENTACJI POST─śPOWANIA.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 

 • Prezentacja multimedialna
 • Wyk┼éad
 • Dyskusje
 • Analiza case study

 

Termin

2020-09-25

MiejsceOn-line

Cena

590 zł netto

Negocjuj cen─Ö

Szkolenie rozpoczyna si─Ö za 2 dni

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 • 08:45 - 09:00 - próba logowania
 • 09:00 - 12:00 - cz─Ö┼Ť─ç I szkolenia
 • 12:00 - 13:00 - przerwa
 • 13:00 - 16:00 - cz─Ö┼Ť─ç II szkolenia

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
SZKOLENIE ON-LINE: Rewolucja w zamówieniach publicznych - kompendium wiedzy o nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
2020-09-25
, On-line

Osoba zg┼éaszaj─ůca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowi─ůzkowe:

Zaznaczaj─ůc poni┼╝sze pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowi─ůzkowe:

Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN┬« Sp. z o.o. z siedzib─ů przy ul. Pod┼é─ůcze 31, 30-218 Krak├│w, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ w celach marketingowych, zwi─ůzanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuj─Ö do wiadomo┼Ťci, i┼╝ udzielona zgoda mo┼╝e by─ç wycofana w ka┼╝dym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pe┼éni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyra┼╝am zgod─Ö na przesy┼éanie informacji handlowych dla cel├│w marketingu bezpo┼Ťredniego za pomoc─ů telekomunikacyjnych urz─ůdze┼ä ko┼äcowych i automatycznych system├│w.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powy┼╝szymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecaj─ůcego
Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, kt├│rej szkolenie jest polecane