W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest nam pozyskać, a tym bardziej utrzymać klienta. Dlatego tak ważne jest stosowanie technik pozwalających na efektywną komunikację z naciskiem na obszar identyfikacji potrzeb klienta i dopasowywania oferty do jego oczekiwań.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • Zrozumieją znaczenie prospectingu jako elementu „budującego przyszłą sprzedaż”
 • Poznają etapy sprzedaży,
 • Zwiększą skuteczność sprzedaży poprzez efektywniejsze pozyskiwanie klientów oraz profesjonalną obsługę
 • Poprawią komunikację z klientem, z naciskiem na obszar identyfikacji potrzeb klienta i dopasowywania oferty do jego potrzeb.
 • Poznają wybrane techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem.

Szkolenie polecamy dla:
Szkolenie dedykowane jest osobom, które zajmują się w swojej codziennej pracy pozyskiwaniem klientów.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
•    krótkie prezentacje wykładowe
•    ćwiczenia w parach i grupach,
•    praca indywidualna
•    test
•    dyskusja kierowana
•    ćwiczenia indywidualne
•    analizy przypadków
•    odgrywanie ról przez uczestników szkolenia
•    dyskusje
•    gra szkoleniowa.

1) Proces sprzedaży

 • Jak rozumieć sprzedaż?
 • Prospecting  jako element „budujący przyszłą sprzedaż”

2) Cross i up selling

 • Czym  jest cross i up selling?
 • „Co łączyć z czym?”
 • Kiedy proponować inne usługi/produkty?

3) Prospecting czyli tworzenie bazy potencjalnych klientów

 • Źródła prospectingu
 • Rekomendacje - jako podstawowe i najskuteczniejsze źródło pozyskiwania nowych klientów
 • Nawiązywanie kontaktu telefonicznego z klientem

4)  Zasady komunikacji telefonicznej – jak zachęcić klienta do rozmowy

 • Praca głosem
 • Bariery komunikacyjne – co utrudnia lub uniemożliwia zainteresowanie klientów ofertą
 • Jak budować relacje z klientami, gdy kontakt telefoniczny zawiedzie

5) Organizacja i zarządzanie czasem – planowanie sprzedaży

 • Budowanie relacji z klientem – etapy skutecznej sprzedaży
 • Rozpoznanie potrzeb
 • Jak rozmawiać z klientem? Typy klientów i metody komunikacji z klientem
 • Czego unikać?
 • Co warto stosować?

7) Tworzenie i prezentacja oferty klientowi

 • Kiedy należy tworzyć i przekazać ofertę klientowi?
 • Co powinno znaleźć się w ofercie?
 • Jak wykorzystać informacje zebrane od klienta do tworzenia oferty?
 • Mów językiem korzyści
 • Graficzna strona oferty

8) Rozmowa o ofercie

 • Kiedy kontaktować się z klientem?
 • Jak rozmawiać o ofercie? – sztuka odpierania zarzutów i mówienia językiem korzyści

9) Trudne sytuacje z klientem

 • Nastawienie do pracy z klientem
 • Techniki asertywnej komunikacji w sytuacjach trudnych
 • Klucz do kontroli nad rozmową
 • Analiza zachowań klientów, jako element przewidywania i zapobiegania sytuacjom trudnym
 • Odpieranie zarzutów i wykorzystywanie obiekcji klientów w budowaniu relacji
 • Emocje klienta – jak reagować, aby uniknąć eskalacji

10) Finalizacja sprzedaży -  etapy sprzedaży a finalizacja transakcji
11) Moje cele sprzedażowe - ćwiczenie
12) Podsumowanie szkolenia

Termin

2017-12-19 - 2017-12-20

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Ogrodowa 12
Poznań

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 6 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Sposoby pozyskiwania klienta
2017-12-19 - 2017-12-20
ul. Ogrodowa 12

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane