Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z obowiązującymi przepisami w zakresie funkcjonowania spółek handlowych. Szkolenie poprzez prezentacje wszystkich spółek -  umożliwia nabycie specjalistycznej wiedzy pozwalającej w sposób swobodny podejmować decyzje w zakresie funkcjonowania spółki handlowej lub ewentualnego wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Korzyści dla uczestników:

 • Zapoznanie z alternatywnymi formami prowadzenia działalności regulowanymi ustawą kodeks spółek handlowych
 • Nabycie umiejętności interpretacji przepisów i zastosowania ich w praktyce
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu stosunków wewnętrznych spółki, organów i odpowiedzialności za zobowiązania spółki
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie generowania dokumentacji spółki ze szczególnym uwzględnieniem postępowania rejestrowego
 • Usystematyzowanie posiadanej kodeksowej wiedzy


Szkolenie polecamy dla:

 • Przedsiębiorców, w tym szczególnie dla właścicieli - udziałowców, akcjonariuszy, członków organów spółki oraz prokurentów
 • Kadry zarządzającej, menedżerów
 • Osób planujących założenie spółki
 • Pracowników biur organizacyjnych, biur obsługi spółki, pracowników działów prawnych
 • Każdego kto jest zainteresowany praktycznym funkcjonowaniem spółek handlowych


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja w PP
 • Indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • Case study

 


Informacje o rabatach i promocjach:

 

Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka przyznajemy 10% rabatu.

Na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty przyznajemy 10% rabatu.

 

 

 • Rabat za dwie osoby: 200 zł, za trzy: 400 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: piąta osoba gratis!
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 od całości zamówienia

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Rabaty nie łączą się.


W ramach szkolenia otwartego w Warszawie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Wprowadzenie do zagadnienia prawa spółek w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przywołanie podstawowych pojęć i definicji, pozwalających na swobodne posługiwanie się nimi w dalszej części wykładu.

 1. Wprowadzenie
 2. Rejestracja spółek - postępowanie związane z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego
 3. Prawne środki przymuszające do wpisu
 4. Pojęcie firmy
 5. Spółka w organizacji
 6. Spółka w likwidacji
 7. Oddziały i przedstawicielstwa
 8. Charakterystyka prokury

 

MODUŁ II. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK OSOBOWYCH

Spółki osobowe są ułomnymi osobami prawnymi, biorącymi mimo to udział w obrocie prawnym, ze względu na przyznanie im przepisem szczególnym zdolności prawnej, czyli niektórych atrybutów osoby prawnej. Według polskiego prawa podatkowego spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego (opodatkowanie według tzw. zasady przejrzystości podatkowej). Podatnikami są wspólnicy spółki osobowej, których dochody z udziału w spółce opodatkowuje się, w zależności od formy prawnej, podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wszystkie spółki osobowe są podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. O tych i innych ciekawych aspektach spółek osobowych właśnie w tym module.

A. Spółka jawna

 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki jawnej
 2. Powstanie spółki
 3. Reprezentacja spółki
 4. Prowadzenie spraw spółki
 5. Majątek spółki
 6. Pojęcie udziału
 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki

B. Spółka partnerska

 1. Definicja i reżim prawny spółki partnerskiej
 2. Przesłanki materialnoprawne utworzenia spółki partnerskiej
 3. Przesłanki formalne powstania spółki partnerskiej
 4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej
 5. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej
 6. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja

C. Spółka komandytowa

 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki komandytowej
 2. Powstanie spółki
 3. Status prawny komplementariusza
 4. Status prawny komandytariusza
 5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
 6. Odpowiedzialność nieograniczona
 7. Reprezentowanie spółki
 8. Prowadzenie spraw spółki
 9. Uprawnienia kontrolne
 10. Udział w zyskach i stratach
 11. Rozwiązanie i likwidacja spółki

D. Spółka komandytowo - akcyjna

 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki komandytowo-akcyjnej
 2. Powstanie spółki
 3. Prowadzenie spraw spółki
 4. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej
 5. Rola organów w funkcjonowaniu spółki
 6. Status prawny komplementariusza i akcjonariusza
 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki

 

MODUŁ III. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
W początkowym etapie swojej działalności spółki funkcjonują w obrocie jako spółki „w organizacji”. Wtedy są jeszcze "ułomnymi osobami prawnymi" jak spółki osobowe. Dopiero z chwilą wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskują osobowość prawną.

A. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

 1. Ogólna charakterystyka
 2. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. Umowa spółki - obligatoryjne i fakultatywne postanowienia umowy
 4. Kapitał zakładowy
  • Pozycja prawna wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. Udziały w spółce
  • Równość i nierówność praw i obowiązków
  • Uprzywilejowanie udziałów
  • Rodzaje praw i obowiązków
  • Prawa korporacyjne
  • Prawa majątkowe
  • Prawo do udziału w zysku (do dywidendy)
  • Obowiązki wspólnika
 6. Utrata członkostwa i zmiany osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 7. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Zgromadzenie wspólników
  • Organy nadzoru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 8. Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

B. Spółka akcyjna

 1. Charakterystyczne cechy spółki akcyjnej
 2. Powstanie spółki akcyjnej
  • Zawiązanie spółki
  • Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego
  • Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej
  • Wpis do rejestru
 3. Akcja
  • Akcja jako prawo podmiotowe
  • Akcja jako papier wartościowy
  • Umorzenie akcji
  • Nabywanie (obejmowanie) przez spółkę własnych akcji
 4. Organy spółki akcyjnej
  • Zarząd spółki akcyjnej
  • Rada nadzorcza
  • Walne zgromadzenie
 5. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
 6. Likwidacja i rozwiązanie spółki akcyjnej

 

MODUŁ IV. WARSZTATY - KONSTRUOWANIE UMOWY WYBRANEJ SPÓŁKI HANDLOWEJ WRAZ Z KLAUZULAMI WYMAGANYMI DLA SKUTECZNEGO PRAWNIE ZAWARCIA UMOWY HANDLOWEJ

Termin

2020-06-29 (2 dni)

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul. Złota 59
Warszawa

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 84 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane