Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pracy działu zakupów oraz technik negocjacji zakupowych. Zagadnienia poruszane na szkoleniu obejmują obszary optymalizacji zakupów na potrzeby organizacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie efektywnego procesu negocjacyjnego. Zastosowanie metod i technik dostarczonych na szkoleniu pozwoli na usprawnienie procesu zakupów w firmie oraz osiąganie korzystniejszych warunków od dostawców.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach
 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach
 • dyskusje na forum grupy
 • wykład

I. ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPÓW.

 1. Rola i zadania kupca w organizacji.
  • system, w którym funkcjonuje dział zakupów,
  • kierunki działań w celu optymalizacji procesu zakupów.
 2. Proces zapytania ofertowego.
  • sekwencja RFx - dostosowanie zapytania do sytuacji zakupowej,
  • wybór dostawcy,
  • dobre praktyki współpracy z dostawcami.
 3. Analizy wspierające pracę kupca.
  • analiza ABC - wykorzystanie zasady Pareto do optymalizacji strategii zakupowej,
  • analiza XYZ - wpływ przewidywalności zakupów na czas i wielkość zamówień,
  • macierz Kraljica - racjonalizacja działań w oparciu o ryzyko związane z zakupem oraz wpływem na wyniki finansowe firmy.

II. NEGOCJACJE Z DOSTAWCĄ.

 1. Wprowadzenie do negocjacji.
  • wybór strategii negocjacyjnej w odniesieniu do sytuacji zakupowej,
  • korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania poszczególnych strategii,
  • negocjacje pozycyjne a negocjacje problemowe,
  • style negocjacyjne i ich wpływ na efektywność działań,
  • autoanaliza własnej postawy negocjacyjnej,
  • charakterystyka profesjonalnego negocjatora.
 2. I etap negocjacji.
  • stawianie celu w negocjacjach - uporządkowanie złożonej siatki celów,
  • opracowanie listy zmiennych negocjacyjnych dla uzyskania korzystniejszych cen i warunków zakupów,
  • określenie przedziałów negocjacyjnych,
  • BATNA - znaczenie i wykorzystanie alternatyw.
 3. II etap negocjacji.
  • odkrycie stanowisk i interesów drugiej strony,
  • wykorzystanie pytań i parafrazy,
  • pytania szacujące i warunkowe.
 4. III etap negocjacji.
  • kluczowe zasady negocjacji,
  • prezentacja oferty i zmiennych negocjacyjnych,
  • techniki wymiany ustępstw, czyli jak ustępować, aby nie oddawać za darmo,
  • techniki pokonywania impasu w rozmowach z dostawcą.
 5. IV etap negocjacji.
  • akceptacja warunków i potwierdzenie ustaleń,
  • opracowanie dalszych działań.
 6. Brudne chwyty i manipulacje stosowane przez drugą stronę.
  • nieczyste taktyki stosowane przez dostawców,
  • sposoby obrony przed manipulacją i brudnymi chwytami sprzedawcy.
 7. Kreowanie wizerunku i budowanie własnej siły.
  • techniki autoprezentacji,
  • dylematy negocjatora wg Willema Mastenbroek’a,
  • źródła siły kupca – siła rzeczywista i domniemana,
  • techniki okazywania siły,
  • często popełniane przez kupca błędy,
  • elastyczność i kreatywność negocjatora,
  • filary harvardzkiej szkoły negocjacji.

III. KOMUNIKACJA W PROCESIE ZAKUPÓW.

 1. Kluczowe aspekty komunikacji.
  • komunikacja niewerbalna jako wsparcie dla budowania własnego wizerunku i siły,
  • słownictwo wspierające osiąganie celów w rozmowach z dostawcą,
  • wpływ postawy i własnych przekonań na przebieg komunikacji ze sprzedawcą,
  • autodiagnoza własnego stylu wywierania wpływu,
  • sekwencja skutecznej prezentacji.
 2. Współpraca z trudnym partnerem w negocjacjach.
  • rozpoznawanie typów osobowościowych,
  • dostawców dostosowanie stylu komunikacji do sprzedawcy.
 3. Asertywność negocjatora.
  • typologia zachowań,
  • sytuacje negocjacyjne wymagające zachowań asertywnych,
  • zasady i techniki zachowań asertywnych.

IV. CASE’Y NEGOCJACYJNE.

 1. Ćwiczenia negocjacyjne w zespołach.
  • negocjacje prowadzone według opracowanego scenariusza,
  • informacja zwrotna od pozostałych uczestników i od trenera.
 2. Podsumowanie i wnioski.
Termin

2019-07-04 - 2019-07-05
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Centrum Szkoleniowa WSPÓLNA
ul. Wspólna 56
Warszawa

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 45 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane