Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności stosowania technik sprzedaży i budowania długofalowych relacji z Klientami. Podczas szkolenia trener zaprezentuje techniki, metody i najlepsze case study z bogatego doświadczenia zawodowego. Po dwóch dniach szkolenia uczestnicy będą posiadali kompetencje niezbędne do właściwego przygotowania się, poprowadzenia i zamknięcia procesów sprzedaży.


Korzyści dla Uczestników

1.Uczestnik zrozumie wagę i znaczenie dla procesu sprzedaży odpowiedniej diagnozy Klienta, poznania jego potrzeb i możliwości zakupowych

2. Uczestnik doświadczy skuteczności budowania trwałych relacji z Klientami

3. Uczestnik pozna możliwości i różnorodność technik w komunikacji interpersonalnej z Klientem oraz pozna sposoby skutecznego ich wykorzystania

4. Uczestnik uświadomi sobie osobiste predyspozycje, mocne strony i zakresy niezbędne do poprawy, aby nieustannie podnosić skuteczność sprzedaży
i efektywność własnych działań


Szkolenie polecamy dla:

Warsztaty dedykowane są menadżerom, kierownikom i siło sprzedaży, dla których ważnym czynnikiem osiągnięcia efektywności w sprzedaży jest m.in. budowanie długofalowych relacji z Klientami.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Praca z wykorzystaniem kamery video
 • Praca indywidualna
 • Praca w grupach
 • Scenki sprzedażowe
 • Test kompetencyjny
 • Ćwiczenia
 • Liczne case study

1. IDEALNY HANDLOWIEC TO…

2. „On nie ma pojęcia o czym mówię!” – CZYLI JAK ROZMAWIAĆ, BY NAS ROZUMIANO?
     PODSTAWOWE ZASADY KOMUNIKACJI Z KLIENTAMI

 • No przecież tłumaczę Panu, że …” – czyli jak mówić spójnie i w sposób przemyślany

 • Ta oferta jest znakomita, nasz ostatni Klient był nią zachwycony!” – czyli dlaczego każdy Klient widzi inaczej.

3. IDENTYFIKACJA KLIENTA KLUCZEM DO SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

 • Jak się z nim dogadać…” – czyli o tym, że z każdym trzeba rozmawiać inaczej - stosowanie odpowiednich technik komunikacyjnych pod kątem zdiagnozowanych szczególnych cech Klienta

 • Między nami jest chemia…” – jak sprawić, by Klient czuł, że świetnie się rozumiemy

4. SŁOWA-KLUCZE I SŁOWA-WYTRYCHY. ROLA I ZNACZENIE KOMUNIKACJI WERBALNEJ
    W RELACJACH Z KLIENTEM

 • Dlaczego nie kupił Pan naszego produktu z naszych usług…” – i dlaczego jest to fatalne pytanie

 • do Klienta, czyli analiza i przykłady zastosowań odpowiednich słów i zwrotów sprzedażowych

 • O którym produkcie chce Pan porozmawiać na początku…” - analiza, przykłady i warsztaty zastosowań odpowiednich presupozycji w procesie sprzedaży

5. „WI(E)DZIEĆ WIĘCEJ” CZYLI ROLA I ZNACZENIE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ W

RELACJACH Z KLIENTEM – ANALIZA PRZYKŁADÓW NA PRZYKŁADZIE MATERIAŁÓW FILMOWYCH

6. 10 DOBRYCH PRAKTYK - ZNACZENIE I ROLA BADANIA POTRZEB KLIENTA W SKUTECZNEJ   SPRZEDAŻY

7. 4 ZASADY BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI Z KLIENTAMI

8. Z PRAKTYKI HANDLOWCA, CZYLI…

 • Dlaczego on się tak czepia…”- jak odpowiadać na trudne pytania

 • Dlaczego on ciągle narzeka na cenę…” – jak odpowiadać na pytania i zarzuty o cenę

 • Dlaczego on ma pretensje…” – jak odpowiadać na reklamacje

9. „Czy jestem dobrym handlowcem?” - DIAGNOZA OSOBISTYCH KOMPETENCJI  HANDLOWYCH.   ĆWICZENIE Z WYKORZYSTANIEM KAMERY VIDEO

10. PODSUMOWANIE

Termin

2018-05-07 - 2018-05-08

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Ogrodowa 12
Poznań

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 77 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Skuteczna sprzedaż, czyli dlaczego tak łatwo gubimy Klientów? Praktyczne warsztaty z zakresu skutecznej sprzedaży
2018-05-07 - 2018-05-08
ul. Ogrodowa 12

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane