Szkolenie polecamy dla:

Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rozmów windykacyjnych z Klientami.


Cel szkolenia:

 • Wzmocnienie efektywności procesu windykacji.
 • Wzmocnienie proaktywnej postawy specjalistów w codziennej pracy.
 • Utrwalenie, usystematyzowanie i poznanie narzędzi komunikacyjno-rozwojowych wspierających efektywną obsługę relacyjną Klienta windykacyjnego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

W efekcie szkolenia poznasz:

 1. Konkretne wskazówki jak postępować z poszczególnymi Klientami żeby przekonać ich do zapłaty i żeby dalej byli zadowolonymi ze współpracy Klientami. Dodatkowo narzędzia służące rozpoznawaniu osobowości Twoich windykowanych Klientów

 2. Informacje pod kątem mocnych stron Twojej osobowości jako pracownika odpowiedzialnego za skuteczną windykacje.

 3. Zasady wg których będziesz mógł prowadzić rozmowę windykacyjną

 4. Metody wywierania wpływu w procesie windykacji

 5. Konkretne sposoby reagowania na różne trudne sytuacje i zachowania Twoich Klientów.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w Ich codziennej pracy. Pracuję metodami, które dają możliwość opanowania nowych umiejętności, zachowań i nawyków w skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji i wyzwalającej zarazem ciekawość. Wykorzystuję doświadczenie i umiejętności uczestników wynikające z Ich obecnej i wcześniejszej pracy zawodowej.

Podczas pracy warsztatowej pracuję na przykładach uwzględniających aktualne realia uczestników szkolenia.

Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: wprowadzenia i podsumowania; moderowane dyskusje; ćwiczenia pojedyncze i w grupach; studia przypadków; dzielenie się najlepszymi praktykami i scenki i grę szkoleniową


 

 

 

BLOK I.

Forma komunikacji i standardy obsługi Klienta windykacyjnego jako efekt oczekiwań organizacji

 

 1. Wprowadzenie do warsztatu

 • Forma prowadzenia i zasady współpracy na szkoleniu

 • Oczekiwania uczestników, cele i program szkolenia

 • Ćwiczenie wprowadzające

 1. Standardy obsługi Klienta windykacyjnego

 • Oczekiwania Klientów (dłużników) w procesie komunikacji z nami

 • Oczekiwania pracodawcy co do formy i rezultatów komunikacji z Klientami

 • Nasze strefy wpływu i korzyści ze sprostania oczekiwaniom przełożonych

 

BLOK II.

Kluczowe narzędzia komunikacji w procesie obsługi Klienta windykacyjnego

 

 1. Techniki komunikacji oparte o indywidualną specyfikę rozmówcy

 • Mocne strony specjalistów ds. windykacji i obszary do rozwoju

 • Narzędziowa charakterystyka czterech głównych typów osobowości

 • Budowanie relacji, informowanie, przekonywanie do zapłaty, argumentowanie, uzyskiwanie informacji, zapobieganie konfliktom i wychodzenie z konfliktów

 • Dostosowanie formy rozmowy do sytuacji i osobowości rozmówcy

 1. Narzędzia efektywnej komunikacji z Klientem

 • Cele rozmowy z Klientem

 • Formy aktywnego słuchania

 • Komunikacja niewerbalna jako jeden z głównych filarów efektywnej rozmowy telefonicznej

 • Pytania jako narzędzie zdobywania informacji

 • Kluczowe słowa, przeformułowania – zwroty windykacyjne

 1. Błędy i przeszkody w efektywnej komunikacji windykacyjnej

 • Przeszkody komunikacyjne

 • Błędy językowe - ,,czarne słowa”, niezręczne wyrażenia, zwroty potoczne, wyrażenia specjalistyczne

 • Granice w relacyjnej komunikacji windykacyjnej

 

 1. Pokonywanie zastrzeżeń Klienta i perswazja psychologiczna

 • Intencja, kontrakt, pytanie i parafraza – jako ,,obiekcjo-łamacze’’

 • Od obiekcji do akceptacji

 • Narzędzia perswazji psychologicznej w rozmowie windykacyjnej

 • Skuteczne odpowiadanie na typowe wymówki i zagrywki dłużników

 

BLOK III.

Narzędzia efektywności osobistej w rozmowie z windykacyjnym Klientem

i codziennej pracy

 

 1. Komunikacja asertywna  w rozmowach z dłużnikami

 • Uległy/Manipulacyjny/Bierny/Agresywny – przejawy postaw i świadomość zagrożeń komunikacyjnych z naszej strony

 • Nasza reakcja na nieakceptowalne zachowanie rozmówcy

 • Zasady komunikacji asertywnej w rozmowach windykacyjnych

 1. Kontrola emocji w rozmowach z trudnym klientem

 • Kontrola negatywnych emocji pracownika działu windykacji

 • Wygaszanie emocji Klienta

 • Prezentacja rozwiązań sytuacji problemowych

 1. Sumienna praca specjalisty

 • Zasady stawiania celów w codziennej pracy (cel a marzenie)

 • Przejawy postawy proaktywnej i reaktywnej

 • Źródła i przepływ wiedzy w dziale

 1. Podsumowanie szkolenia

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia

 • Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce

 • Ewaluacja szkolenia

Termin

2018-11-08 - 2018-11-09

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25, Warszawa
Warszawa

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 141 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Skuteczna rozmowa windykacyjna  - Jak nakłonić Klienta do zapłaty należności bez potrzeby uruchamiania procedury prawno-windykacyjnej?
2018-11-08 - 2018-11-09
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z przygotowywanymi ofertami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane