Szkolenie będzie esencjonalne i praktyczne, a zawarte w nim treści będą podane w takiej ilości jaka jest niezbędna do wyposażenia uczestników w kompetencje pracy z konfliktami. Część pierwszego dnia będzie poświęcona doświadczaniu i procesowi rozumienia różnych aspektów konfliktu, a w pozostałej części treningu osoby będą uczestnikami i obserwatorami symulacji konfliktów interpersonalnych i zespołowych.
Praca będzie się odbywać na materiale uczestników oraz trenera.
Po tym szkoleniu sytuacje konfliktowe staną się początkiem wzrostu, a nie przyczyną pogarszania się wyników i atmosfery w organizacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Pokazanie istoty i mechanizmów rozwoju sytuacji konfliktowych;
 • Identyfikacja preferowanych zachowań w obliczu konfliktu;
 • Nabycie/rozwinięcie umiejętności diagnozowania źródeł konfliktu w zespole;
 • Zbudowanie świadomości na temat ograniczania kosztów konfliktu dla organizacji;
 • Trening radzenia sobie z każdym z rodzajów konfliktów pojawiających się w zespole.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 •     dyskusje
 •     studium przypadku
 •     ćwiczenia indywidualne i grupowe
 •     kwestionariusze i testy zachowań
 •     odgrywanie scenek/ról
 •     gry symulacyjne
 •     burze mózgów
 •     wymiana doświadczeń

Struktura szkolenia:  prezentacje wykładowe: 30%, część warsztatowa: 70%

 

DZIEŃ PIERWSZY

1.  Psychologia konfliktu

 • Istota i mechanizmy konfliktu;
 • Dynamika konfliktu – fazy konfliktu, od sporu do konfliktu;
 • Przyczyny, przebieg, skutki - czy współcześnie konflikt jest inny?
 • Typy konfliktu wg. Moora – konflikt danych, relacji, wartości, strukturalny, interesów.

2.  Konflikt w organizacji

 • Tradycyjne i nowoczesne spojrzenie na konflikt w miejscu pracy;
 • Rodzaje konfliktów w organizacjach;
 • Zarządzanie przez konflikt – niechlubny styl pracy menedżerów;
 • Konflikt zespołu a konflikt interpersonalny – istotne rozgraniczenie, istotne konsekwencje;
 • Aby dobrać leczenie trzeba znać diagnozę - konflikt trzeba zdiagnozować;
 • Identyfikacja emocji występujących w konflikcie – własnych i cudzych;
 • Samonapędzające się koło - Trójkąt dramatyczny – Prześladowca, Ofiara, Wybawca – jedyna możliwa interwencja.

3.  Ja w konflikcie

 • Po co mi konflikt?
 • Czy musiało dojść do konfliktu?
 • Moje reakcje na konflikt wg. Thomasa – Kilmanna.

4.  Mamy konflikt i co dalej?

 • Koncepcja Harwardzka – 3 kluczowe zasady pomocnego działania;
 • Trzy pozycje percepcyjne w konfliktach – Ja, Ty, Metapozycja;
 • Interwencja menedżera kiedy jest wymagana;
 • Jakie strategie wdrożyć w sytuacji konfliktu;
 • Jak pracować z różnymi typami konfliktów – danych, relacji, wartości, strukturalnym i interesów;
 • Techniki wspierające radzenie sobie z konfliktem – otwieranie pola trudnych pytań, badanie obaw/interesów drugiej strony, negocjowanie;
 • Techniki komunikacyjne - parafrazowanie, komunikat Ja, odzwierciedlanie;
 • Działania eskalujące - czego nie należy robić, aby nie zaostrzyć konfliktu.

DZIEŃ DRUGIE

1. Symulacja – konflikt interpersonalny

 • Wprowadzenie zasad odgrywania ról;
 • Ćwiczenia – symulacje rozmów z osobami pozostającymi w konflikcie, na linii: pracownik – przełożony, współpracownik – współpracownik.

2. Symulacja – konflikt wewnątrz zespołu

 • Wprowadzenie w role i zasady udziału w symulacji – Konflikt w zespole
 • Podsumowanie symulacji - jakie narzędzia feed-forward wprowadzić do zespołu/organizacji?

3. Integracja treści, doświadczeń i odkryć

 • Przypomnienie najważniejszych treści - teleturniej
 • Czy zespół może się nauczyć przechodzić przez konflikty w sposób progresywny, czyli prowadzący do rozwoju rozwiązań i spójności?
 • Indywidualne i zespołowe Action Plan.
Termin

2018-03-05 - 2018-03-06

Miejsce

Hotel***AMBER
ul. Powstańców Warszawskich, 45
Gdańsk

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 80 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane