Chcesz za艂o偶y膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i nie wiesz jak膮 powinna mie膰 form臋?

Chcesz zmieni膰 form臋 prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej, ale nie wiesz jaka forma b臋dzie dla Ciebie najkorzystniejsza?

 

Przyjd藕 do nas na szkolenie, a pod okiem do艣wiadcoznego Trenera - prawnika dowiesz si臋 jak膮 form臋 prowadzenia dzia艂alno艣ci wybra膰, aby by艂a najlepsza dla Twoich potrzeb i mo偶liwo艣ci.

 

Udzia艂 w szkoleniu ma za zadanie udzieli膰 odpowiedzi na wiele kluczowych pyta艅, a tak偶e rozwia膰 w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce form prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej. Podczas szkolenia zostan膮 poruszone zagadnienia odnosz膮ce si臋 do poj臋cia osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego oraz relacji pomi臋dzy konsumentem a przedsi臋biorc膮. Uczestnicy zostan膮 zapoznani z zak艂adaniem i prowadzeniem jednoosobowej dzia艂alno艣ci gospodarczej, rygorami prawnymi i odpowiedzialno艣ci膮. Istotne b臋d膮 kwestie wyja艣niaj膮ce rodzaje i podzia艂 spó艂ek oraz charakterystyczne ich elementy oraz wyst臋puj膮ce mi臋dzy nimi ró偶nice.

 

Szkolenie polecamy dla:

 • przysz艂ych lub obecnych przedsi臋biorców chc膮cych za艂o偶y膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮
 • wszystkich osób zainteresowanych formami prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej

 

Korzy艣ci dla Uczestników szkolenia:

Udzia艂 w szkoleniu pozwoli na poznanie podstawowych regulacji prawnych zwi膮zanych z formami prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikaj膮cych z przepisów prawa. Omówione zostan膮 tak偶e regulacje dotycz膮ce poszczególnych spó艂ek, zasadami ich funkcjonowania oraz odpowiedzialno艣ci ich organów. Wychodz膮c naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materia艂y szkoleniowe, a tak偶e mo偶liwo艣膰 konsultacji indywidualnych po zako艅czonym szkoleniu.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wyk艂ad
 • prezentacja PP
 • analiza przypadków
 • moderowana dyskusja

 

STANDARDOWA cena szkolenia: 590 PLN netto

PROMOCYJNA cena szkolenia: 390 PLN netto - zg艂oszenia do 04 sierpnia 2020 r.


Zapoznaj si臋 z Regulaminem szkole艅 on-line i zaakceptuj go pod czas zg艂oszenia

Regulamin szkole艅 otwartych 鈻

Ogólne informacje na temat szkole艅 otwartych AVENHANSEN 鈻


 

Je偶eli szkolenie on-line obj臋te jest specjalnym rabatem to ten rabat obowi膮zuje w przypadku zap艂acenia pe艂nej kwoty za szkolenie do 7 dni przed jego rozpocz臋ciem.

 


W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy Pa艅stwu:

 • Interaktywno艣膰 szkolenia z Trenerem AVENHANSEN
 • Mi艂膮 i fachow膮 obs艂ug臋
 • Do艣wiadczenie i doskona艂e przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materia艂y szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania
 • Certyfikat uko艅czenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesi膮ca po zako艅czonym szkoleniu ka偶dy uczestnik b臋dzie móg艂 kontaktowa膰 si臋 z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdra偶aniu umiej臋tno艣ci zdobytych podczas szkolenia)
 • Mo偶liwo艣膰 uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrze偶e艅 i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

 


Reklamacje

Jeste艣my otwarci na konstruktywn膮 krytyk臋. Zawsze staramy si臋 zaspokoi膰 oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje 鈻

 


Newsletter

Je偶eli zainteresowa艂o Ci臋 to szkolenie i chcia艂by艣 otrzymywa膰 powiadomienia o zbli偶aj膮cych si臋 terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si臋 do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó艂owe informacje.

Wype艂nij dane poni偶ej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na 偶ywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pe艂nej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz nasz膮 ofert臋 szkole艅 on-line, które s膮 alternatyw膮 dla tradycyjnych szkole艅 stacjonarnych 鈻

MODU艁 I. POJ臉CIE OSOBY FIZYCZNEJ JAKO DRUGIEJ STRONY STOSUNKU PRAWNEGO - KONSUMENT A PRZEDSI臉BIORCA

Po zako艅czeniu modu艂u, Uczestnicy dowiedz膮 si臋 najistotniejszych kwestii dotycz膮cych osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego, jak równie偶 relacji konsumenta z przedsi臋biorc膮.

 

MODU艁 II. JEDNOOSOBOWA DZIA艁ALNO艢膯 GOSPODARCZA

Dzi臋ki zdobytej wiedzy w ramach tego modu艂u - ka偶dy Uczestnik dowie si臋 jak za艂o偶y膰 i prowadzi膰 dzia艂alno艣膰, jakie s膮 rygory prawne z tym zwi膮zane oraz odpowiedzialno艣膰. Istotne b臋dzie tak偶e zg艂臋bienie zagadnie艅 prowadzenia dzia艂alno艣ci w formie spó艂ki cywilnej oraz poj臋膰 z tym zwi膮zanych.

 1. Zak艂adanie i prowadzenie dzia艂alno艣ci
 2. Rygory prawne i odpowiedzialno艣膰
 3. Prowadzenie dzia艂alno艣ci w formie spó艂ki cywilnej:
 • Czym jest spó艂ka cywilna?
 • Zasady i charakter odpowiedzialno艣ci wspólników
 • Maj膮tek w ramach spó艂ki cywilnej
 • Reprezentacja przedsi臋biorców
 • Post臋powania s膮dowe i egzekucyjne przy prowadzeniu spó艂ki cywilnej

 

MODU艁 III. SPÓ艁KA JAWNA - JAKO PODSTAWOWA FORMA SPÓ艁KI OSOBOWEJ

Uczestnicy zdob臋d膮 wiedz臋 dotycz膮c膮 spó艂ki jawnej, poznaj膮 jej kodeksow膮 definicj臋 oraz prawne uregulowania. Dowiedz膮 si臋 kto mo偶e j膮 reprezentowa膰 oraz jakie s膮 prawa i obowi膮zki wspólników.

 1. Wspólnicy spó艂ki jawnej
 2. Reprezentacja i prowadzenie spraw spó艂ki
 3. Odpowiedzialno艣膰 wspólników
 4. Brak mo偶liwo艣ci powo艂ywania organów

 

MODU艁 IV. SPÓ艁KA PARTNERSKA - PROWADZENIE DZIA艁ALNO艢CI PRZEZ OSOBY WYKONUJ膭CE WOLNE ZAWODY

Po zako艅czeniu tego modu艂u, Uczestnicy zdob臋d膮 wiedz臋 dotycz膮c膮 spó艂ki partnerskiej - dzia艂alno艣ci prowadzonej przez osoby wykonuj膮ce wolne zawody. Poznaj膮 jej kodeksow膮 definicj臋 oraz prawne uregulowania. Dowiedz膮 si臋 kto mo偶e tworzy膰 spó艂k臋 partnersk膮 i jaka jest ich odpowiedzialno艣膰.

 

MODU艁 V. SPÓ艁KA KOMANDYTOWA I KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Uczestnicy nab臋d膮 wiedz臋 dotycz膮c膮 spó艂ki komandytowej i komandytowo - akcyjnej. Mimo, 偶e ich nazwy brzmi膮 podobnie, to jednak wiele ich ró偶ni. Uczestnicy poznaj膮 tak偶e formy 艂膮czone ze spó艂k膮 z o.o. dla celów ograniczenia odpowiedzialno艣ci oraz optymalizacji podatkowej.

 1. Podzia艂 wspólników i zasady re偶imu prawnego
 2. Pozycja i odpowiedzialno艣膰 za zobowi膮zania spó艂ki
 3. Odpowiednie stosowanie przepisów innych spó艂ek
 4. Formy 艂膮czone ze spó艂k膮 z o.o. dla celów ograniczenia odpowiedzialno艣ci oraz optymalizacji podatkowej
 5. Popularno艣膰 prowadzenia dzia艂alno艣ci w formie spó艂ek komandytowych celowych

 

MODU艁 VI. SPÓ艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭

Po zako艅czeniu tego modu艂u, Uczestnicy zdob臋d膮 wiedz臋 dotycz膮c膮 spó艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮. Poznaj膮 jej kodeksow膮 definicj臋 oraz prawne uregulowania. Dowiedz膮 si臋 kto mo偶e tworzy膰 spó艂k臋, jakie s膮 organy i ich funkcje oraz jak wygl膮da kwestia odpowiedzialno艣ci.

 1. Zagadnienia i przepisy ogólne dotycz膮ce spó艂ki z o.o.
  • Przes艂anki powstania spó艂ki
  • Umowa spó艂ki
  • Prawa i obowi膮zki wspólników
 2. Organy spó艂ki:
  • Zarz膮d:
   • Zakres kompetencji zarz膮du
   • Zakres uprawnie艅 cz艂onka zarz膮du
   • Sposób reprezentacji
   • Prawa cz艂onków zarz膮du
  • Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna:
   • Ustanowienie, minimalny sk艂ad
   • Kadencja, dzia艂alno艣膰 rady i komisji
  • Zgromadzenie Wspólników:
   • Kompetencje zgromadzenia wspólników
   • Prawa i obowi膮zki wspólników
   • Uchwa艂y zgromadzenia wspólników
   • Zwyczajne/nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
 3. Odpowiedzialno艣膰 cywilnoprawna.
  • Podstawy prawne odpowiedzialno艣ci
  • Odpowiedzialno艣膰 cz艂onków zarz膮du
 4. Odpowiedzialno艣膰 karna - wybrane karnoprawne aspekty
 • Przes艂anki warunkuj膮ce uznanie zdarzenia za przest臋pstwo
 • Ryzyko gospodarcze

 

MODU艁 VII. SPÓ艁KA AKCYJNA

W tej cz臋艣ci szkolenia Uczestnicy zdob臋d膮 wiedz臋 dotycz膮c膮 spó艂ki akcyjnej. Poznaj膮 jej kodeksow膮 definicj臋 oraz prawne uregulowania. Dowiedz膮 si臋 kto mo偶e tworzy膰 spó艂k臋, jakie s膮 jej organy oraz jak wygl膮da kwestii odpowiedzialno艣ci cywilnoprawnej oraz karnej.

 1. Zagadnienia i przepisy ogólne dotycz膮ce spó艂ki akcyjnej:
  • Zawi膮zanie spó艂ki
  • Statut spó艂ki
  • Prawa i obowi膮zki akcjonariuszy
 2. Organy spó艂ki
  • Zarz膮d:
   • Zakres kompetencji zarz膮du
   • Kadencja zarz膮du, wyga艣ni臋cie mandatu
  • Rada Nadzorcza:
   • Dzia艂alno艣膰, kompetencje rady
   • Sk艂ad, kadencja rady
  • Walne Zgromadzenie:
   • Uchwa艂y walnego zgromadzenia
   • Zwyczajne/nadzwyczajne walne zgromadzenie
   • askar偶anie uchwa艂
 3. Odpowiedzialno艣膰 cywilnoprawna
  • Podstawy prawne odpowiedzialno艣ci
  • Odpowiedzialno艣膰 cz艂onków zarz膮du
 4. Odpowiedzialno艣膰 karna - wybrane karnoprawne aspekty
 • Przes艂anki warunkuj膮ce uznanie zdarzenia za przest臋pstwo
 • Ryzyko gospodarcze

STANDARDOWA cena szkolenia: 590 PLN netto

PROMOCYJNA cena szkolenia: 390 PLN netto - zg艂oszenia do 04 sierpnia 2020 r.

Termin

2020-08-11

MiejsceOn-line

Cena

390 z艂 netto

Negocjuj cen臋

Szkolenie rozpoczyna si臋 za 33 dni

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 • 08:45 - 09:00 - próba logowania
 • 09:00 - 15:00 - szkolenie

Podczas szkolenia przewidziana jest co najmniej jedna 45-minutowa przerwa.

Rejestracja

Formularz zg艂oszeniowy
SZKOLENIE ON-LINE: Rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej - aspekty prawne
2020-08-11
, On-line

Osoba zg艂aszaj膮ca

Dane do FV

Zg艂aszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowi膮zkowe:

Zaznaczaj膮c poni偶sze pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 z艂
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowi膮zkowe:

Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN庐 Sp. z o.o. z siedzib膮 przy ul. Pod艂膮cze 31, 30-218 Krak贸w, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 鈥濺ODO鈥 w celach marketingowych, zwi膮zanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuj臋 do wiadomo艣ci, i偶 udzielona zgoda mo偶e by膰 wycofana w ka偶dym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pe艂ni legalne.
Wyra偶am zgod臋 na przesy艂anie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyra偶am zgod臋 na przesy艂anie informacji handlowych dla cel贸w marketingu bezpo艣redniego za pomoc膮 telekomunikacyjnych urz膮dze艅 ko艅cowych i automatycznych system贸w.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powy偶szymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 390 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecaj膮cego
Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, kt贸rej szkolenie jest polecane