Rozmowa to praca. W dzisiejszej rzeczywistości organizacyjnej komunikowanie się na wysokim poziomie jest nieodzowne. Zaangażowanie ludzi, rozwój, mogą pojawić się tylko jako efekt konsekwentnie i niestrudzenie prowadzonych rozmów. Dotyczy to rozmów o motywacji, wizji, o trudnościach, rozmów delegujących czy oceniających.

To niełatwe zadania menedżerów. Kwestią jednak nie powinno być pytanie, jak uniknąć tych sytuacji. Pytanie brzmi: Co zrobić, aby te rozmowy przyniosły jak najwięcej korzyści pracownikowi, menedżerowi i organizacji?

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:

 • Przygotować i przeprowadzić profesjonalne wystąpienie do zespołu

 • Prowadzić rozmowy z pracownikami, w oparciu o podane schematy i zasady

 • Zastosować w praktyce zasady komunikacyjne, związane z przepływem informacji w zespole na płaszczyźnie szef – pracownik

 • Efektywnie budować relacje w swoich zespołach

 • Udzielać informację zwrotną

Szkolenia polecamy dla

Szkolenie skierowane jest do osób, które zarządzają zespołami pracowników (kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, liderzy projektów) i do wszystkich, którzy chcą praktycznie przećwiczyć swoje umiejętności z tego zakresu.

 1. Kompetencje i narzędzia komunikacyjne menedżera

 • Przekaz jednostronny i dwustronny

 • Rola globalnego słuchania we współpracy, wykorzystanie pytań

 • Odsłona intencji

 • Poziom stanowisk i interesów

 • Parafraza potrzeb

 • Kreowanie środowiska sprzyjającego otwartej komunikacji

2.  Codzienne rozmowy z pracownikami

 • Stworzenie zasad współpracy w zespole

 • Informacja zwrotna jako narzędzie motywowania, rozwoju pracownika i menedżera, realizacji celów organizacji

 • Rozmowy rozliczające efektywność pracownika w kontekście    motywacyjnym:

- Metody dokonywania obserwacji i oceny pracy pracownika

- Egzekwowanie zadań – stopniowanie reakcji

- Rozmowa delegująca

- Rozmowa monitorująca

- Rozmowa rozliczająca

- Rozmowa dyscyplinująca

3. Komunikowanie niepopularnych decyzji

 • Czym jest i w czym przejawia się odwaga menedżerska?

 • Odpowiedzialność menedżera za podejmowane decyzje

 • Utożsamianie się z decyzjami organizacji - niepopularnymi, trudnymi

 • Komunikowanie decyzji organizacji, jako narzędzie budowania zaufania i bezpieczeństwa w podległym zespole

4. Rozmowa oceniająca

 • Przygotowanie do rozmowy

 • Nawiązanie kontaktu z pracownikiem

 • Przebieg rozmowy oceniającej

 • Błędy i zagrożenia, obiektywność oceny

 • Wykorzystanie wyników oceny – planowanie ścieżek kariery

Termin

2018-05-07 - 2018-05-08

Miejsce

Hotel***Beethoven
ul. Ludwika Beethovena 7
Gdańsk

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 11 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Rozmowa oceniająca i trudne rozmowy z pracownikami
2018-05-07 - 2018-05-08
ul. Ludwika Beethovena 7

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane