Skuteczna rekrutacja w dzisiejszych czasach oznacza wybór lojalnego, kompetentnego i efektywnego pracownika, który zwiąże się z firmą na kilka lat. Taka sytuacja wymusza na osobach zajmujących się rekrutacją pracowników oraz na wyspecjalizowanych firmach poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania pracowników, rozwijania umiejętności selekcji kandydatów oraz odpowiednich kompetencji prowadzenia procesów rekrutacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 

 • będą umieli tworzyć skuteczne ogłoszenia rekrutacyjne
 • będą umieli przygotować kompetencyjny profil stanowiska pracy
 • będą umieli analizować aplikacje kandydatów pod kątem potrzeb organizacji
 • poprawią umiejętności przeprowadzania wywiadu selekcyjnego
 • nauczą się jak udzielać informacji zwrotnej dotyczącej zatrudnienia
 • poznają sposoby wdrażania pracowników do pracy

Szkolenie polecamy dla:
Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się zatrudnieniem pracowników w organizacji, w swoich zespołach.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, silnie odwołujące się do doświadczenia uczestników. Z dużą ilością dyskusji, ćwiczeń indywidualnych, w parach oraz grupowych, w tym:

 • Analizy przypadków
 • Symulacje rozmów – scenki z odgrywaniem ról
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Testy
 • Dyskusje
 • Krótkie prezentacje wykładowe

Struktura zajęć:

15% - prezentacje wykładowe

85% - część warsztatowa

 1. Rekrutacja pracowników na obecnym rynku pracy
  • Pojęcia: rekrutacja i selekcja
  • Etapy procesu rekrutacji i selekcji – wprowadzenie
 2. Rola kompetencji w pozyskiwaniu pracowników
  • Profil kompetencyjny kandydata
  • Opis stanowiska: etapy tworzenia opisu stanowiska
 3. Rekrutacja
  • Projektowanie ogłoszeń zgodnych z prawem
  • Rekrutacja wewnętrzna a zewnętrzna – zalety i wady
  • Employer Branding w procesie rekrutacji
  • Wybór źródeł rekrutacji kandydatów
 4. Wybrane metody selekcji
  • Testy: umiejętności i osobowościowe
  • Próbki pracy
  • Rozmowy kwalifikacyjne
  • Assessment Center
  • Zastosowanie grywalizacji w procesie rekrutacji i selekcji
 5. Proces selekcji
  • Selekcja kandydatów – dobór odpowiednich kryteriów selekcji
  • Jak analizować dokumenty aplikacyjne?
   • Na co zwrócić uwagę przeglądając CV i list motywacyjny?
   • Co powinno zaniepokoić?
  • Przykłady opisów kompetencji oraz przypisanie zachowań do poziomów kompetencji
  • Wywiad telefoniczny
 6. Rozmowa kwalifikacyjna - jak zbadać kompetencje kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
  • Planowanie rozmowy kwalifikacyjnej
  • Budowanie formularza wywiadu
  • Formułowanie pytań metodą STAR
  • Wywiad behawioralny
  • Na co zwracać uwagę podczas rozmowy?
  • Ocena motywacji kandydata
  • Symulacje rozmów kwalifikacyjnych
 7. Zakończenie wywiadu
  • Postępowanie po wywiadzie
  • Kwestionariusz oceny kandydata
 8. Zakończenie procedur selekcji i rekrutacji
  • Informacja zwrotna dla kandydatów
  • Jak wprowadzać nowych pracowników do firmy?
Termin

2017-10-26
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel***Piast
ul. Piłsudskiego 98

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 5 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Rekrutacja i selekcja w nowoczesnej organizacji
2017-10-26
ul. Piłsudskiego 98

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane