Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników jednostek samorządowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, zakładów ubezpieczeń społecznych i innych instytucji zajmujących się prowadzeniem egzekucji administracyjnej, jak i pełniących funkcję wierzyciela w toczących się postępowaniach egzekucyjnych.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie wszczynania i prowadzenia postępowania egzekucyjnego,  określenie jakie zadania ma wierzyciel w procesie odzyskiwania wymagalnych zobowiązań, nabycie wiedzy o zmianach wprowadzonych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i skutecznego zaspokojenia roszczenia wierzyciela,
 • uzyskanie wiedzy w kwestii rozstrzygania zbiegów egzekucji.

 

 


W ramach szkolenia otwartego w Warszawie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Profesjonalizm trenera
 • Ciekawe materiały szkoleniowe
 • Dyplomy ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia: 

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe
 • Smaczne obiady
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w centrum Warszawy, ale możemy zaproponować również inne hotele na nocleg.
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Harmonogram szkolenia (2 dni / 12 godzin):

I dzień:   10:00 - 16:00
II dzień:  09:00-15:00


Informacje o rabatach i promocjach:

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*

 • Rabat za dwie osoby: 50 zł, za trzy: 100 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 50 zł od całości

 

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

1. Tytuł wykonawczy w 2016 r.– tytuł jednolity i zagraniczny, dalszy tytuł wykonawczy oraz ponowny w miejsce utraconego, wzór nowego formularza.

2. Zasady związane z prawidłowym wszczynaniem postępowania egzekucyjnego w administracji.

3. Znaczenie upomnienia.

4. Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów. Podstawowe zasady prowadzenia egzekucji od wszczęcia aż do jego zakończenia.

 • Egzekucja z pieniędzy,­
 • Egzekucja z wynagrodzenia,­
 • Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,­
 • Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych (nowość: zajęcia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego)
 • Egzekucja z innych wierzytelności (nowość: możliwość zajmowania wierzytelności przyszłych – jak długo obowiązuje takie zajęcie), jaką odpowiedzialność ponosi dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki.

5. Zawieszenie i umorzenie postępowania. Jakie skutki wynikają z tego dla wierzyciela.

6. Wyłączenia spod egzekucji.

7. Pojęcie przedawnienia należności

 • Powinności organu egzekucyjnego w razie stwierdzenia przedawnienia należności.
 • Przypadki spoczywania i przerwania biegu przedawnienia - prawne konsekwencje.
 • Decyzja o zabezpieczeniu w kontekście przedawnienia należności i postępowania zabezpieczającego.
 • Przedawnienie kosztów egzekucyjnych.
 • Przedawnienie  należności, a  wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.

8. Rodzaje środków prawnych według uopea

 • Zarzuty
 • Zażalenie
 • Skarga na czynności egzekucyjne
 • Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
 • Żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA

9. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji – wniosek wierzyciela  o wydanie postanowienia w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji.

10. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej (sposoby jego rozstrzygnięcia od 08.09.2016). Kryterium pierwszeństwa zajęcia oraz wyższej kwoty dochodzonej należności. Kto prowadzi dalszą egzekucję gdy mamy do czynienia z jednolitym tytułem wykonawczym.

11. Nowe obowiązki administracyjnego organu egzekucyjnego w przypadku przekazania prowadzenia łącznej egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu.

12. Rozstrzyganie zbiegów egzekucji administracyjnych.

13. Doręczenia i dokonywanie zajęć w wersji elektronicznej.

14. Podsumowanie i dyskusja.

Termin

2017-10-26

Miejsce

Centrum Konferencyjne ADN
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 118 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane