Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z budowaniem autorytetu, zadaniami lidera, zarządzaniem ludźmi, motywowaniem pracowników. Tematyka uwzględnia nowoczesne podejście do zarządzania ludźmi, jakim jest partnerstwo i zwinne metody pracy. Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę przećwiczenia teoretycznej wiedzy w praktycznych i laboratoryjnych warunkach.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować zasady przewodzenia zespołami i budowania własnego wizerunku „szefa”.
 • Przedstawić teorie motywacyjne, na których opierają się praktycznie wdrażane modele.
 • Zastosować zasady motywowania pracowników.
 • Przedstawić podstawy psychologiczne, na których budowane są systemy motywacyjne.
 • Skutecznie komunikować się z pracownikiem i prowadzić efektywne rozmowy oceniająco-motywujące.
 • Dopasować system motywacyjny do kultury organizacyjnej obowiązującej w firmie.
 • Ominąć przeszkody, które pojawiają się podczas motywowania.
 • Dopasować system oceniania pracowników do poziomu motywacyjnego.
 • Przeprowadzić analizę swojego zespołu pod kątem rozwoju kompetencji i motywacji poszczególnych pracowników i dostosować działania kierownicze do indywidualnych pracowników.


Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie skierowane jest do osób, które zarządzają zespołami pracowników (kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, liderzy projektów) i do wszystkich, którzy chcą praktycznie przećwiczyć swoje umiejętności z tego zakresu.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.:

 • dyskusje,
 • studium przypadku,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • kwestionariusze i testy zachowań,
 • odgrywanie scenek/ról,
 • gry symulacyjne,
 • burze mózgów.

Moduł I
Zespół.

Moduł ten skupia się na pokazaniu funkcjonowania zespołu i poszczególnych osób w zespole. Uczestnicy poznają etapy formowania się zespołu, funkcjonowanie ludzi na tych etapach, a także sposoby komunikacji z nimi. 

 • Budowanie autorytetu.
 • Efektywny zespół – różnorodność ról.
 • Autodiagnoza własnej roli w zespole.
 • Lider zespołu – zadanie / zespół / jednostka.
 • Zestaw psychologicznych narzędzi szefa.
  • Informacja zwrotna.
  • Pytania i parafrazy.
  • Stawianie granic i sztuka mówienia „NIE”.
  • Sztuka czynienia ustępstw.
  • Rozmowy z pracownikami.
 • Komunikacja w pracy lidera.
 • Strukturalizacja czasu na każdym etapie rozwoju zespołu.


Moduł II
Zarządzanie sytuacyjne i motywowanie pracowników.

Aby skutecznie motywować ludzi trzeba pracować z nimi bardzo indywidualnie, dlatego podczas tego modułu uczestnicy dowiedzą się czy jest zarządzanie sytuacyjne i przećwiczą je w praktyce, ucząc się jakie podejście zastosować do jakich pracowników. 

 • Motywowanie pracownika w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego (K. Blanchard).
 • Kultura organizacyjna w motywowaniu pracowników (wartości, normy, wytwory).
 • Dostosowanie działań zarządczych do indywidualnych zachowań pracowników.
 • Błędy w motywowaniu pracowników.
 • Reguły skutecznego motywowania.
 • Prowadzenie rozmów motywująco-oceniających z pracownikiem.
  • Efektywna rozmowa.
  • Etapy prowadzenia rozmowy.


Moduł III
Sztuka delegowania zadań.

Podczas pracy nad zagadnieniem delegowania uczestnicy poznają zasady, które kierują tym procesem. Zobaczą też kiedy i jak można delegować swoją pracę, aby rozwijać pracowników. 

 • Wyznaczanie celów (SMART).
 • Proces delegowania i jego procedura.
 • Czynniki sukcesu w delegowaniu.
 • Opory przeciwko delegowaniu.
 • Błędy w delegowaniu i sposoby ich przezwyciężania.


Moduł IV
Szef coachem, mentorem, liderem.

Ten moduł zachęca uczestników do rozwoju i poszukiwania alternatywnych ról dla siebie w roli lidera. Dlatego poznają oni podstawowe techniki pracy mentorskiej i coachingowej, które mogą zastosować i włączyć w swój proces zarządzania ludźmi. 

Termin

2019-06-17 (2 dni)
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel ***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 348 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane