Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z budowaniem autorytetu, zadaniami lidera, zarządzaniem ludźmi, motywowaniem pracowników. Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę przećwiczenia teoretycznej wiedzy w praktycznych i laboratoryjnych warunkach.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować zasady przewodzenia zespołami i budowania własnego wizerunku „szefa”.
 • Przedstawić teorie motywacyjne, na których opierają się praktycznie wdrażane modele.
 • Zastosować zasady motywowania pracowników.
 • Przedstawić podstawy psychologiczne, na których budowane są systemy motywacyjne.
 • Skutecznie komunikować się z pracownikiem i prowadzić efektywne rozmowy oceniająco-motywujące.
 • Dopasować system motywacyjny do kultury organizacyjnej obowiązującej w firmie.
 • Ominąć przeszkody, które pojawiają się podczas motywowania.
 • Dopasować system oceniania pracowników do poziomu motywacyjnego.
 • Przeprowadzić analizę swojego zespołu pod kątem rozwoju kompetencji i motywacji poszczególnych pracowników i dostosować działania kierownicze do indywidualnych pracowników.

 

Szkolenie polecamy dla:
Szkolenie skierowane jest do osób, które zarządzają zespołami pracowników (kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, liderzy projektów) i do wszystkich, którzy chcą praktycznie przećwiczyć swoje umiejętności z tego zakresu.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.:

 •     dyskusje,
 •     studium przypadku,
 •     ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 •     kwestionariusze i testy zachowań,
 •     odgrywanie scenek/ról,
 •     gry symulacyjne,
 •     burze mózgów.

 

 1. Zespół.
  • Budowanie autorytetu.
  • Efektywny zespół – różnorodność ról.
  • Autodiagnoza własnej roli w zespole.
  • Lider zespołu – zadanie / zespół / jednostka.
 2. Przywództwo w obliczu zmian w organizacji.
 3. Motywowanie.
  • Podstawowe teorie motywacyjne i ch praktyczne zastosowanie.
   • Teoria Maslowa.
   • Teoria Herzberga.
  • Zasady motywowanie pracowników.
   • Motywowanie przez nagradzanie i karanie.
   • Pomysły na działania motywujące.
  • Motywowanie pracownika w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego (K. Blanchard).
  • Kultura organizacyjna w motywowaniu pracowników (wartości, normy, wytwory).
  • Systemy motywacyjne.
   • Motywacyjny system wynagradzania za pracę.
   • Planowanie ścieżek rozwoju i kariery.
   • Zaangażowanie stopniowane.
  • Błędy w motywowaniu pracowników.
  • Reguły skutecznego motywowania.
  • System oceny pracowników, jako element motywowania.
 4. Zarządzanie sytuacyjne.
  • Dostosowanie działań zarządczych do indywidualnych zachowań pracowników.
  • Prowadzenie rozmów motywująco-oceniających z pracownikiem.
   • Efektywna rozmowa.
   • Etapy prowadzenia rozmowy.
 5. Sztuka delegowania zadań.
  • Wyznaczanie celów (SMART).
  • Proces delegowania i jego procedura.
  • Czynniki sukcesu w delegowaniu.
  • Elementy, które można delegować.
  • Granice delegowania.
  • Opory przeciwko delegowaniu.
  • Błędy w delegowaniu i sposoby ich przezwyciężania.
  • Komunikacja w procesie delegowania.
  • Krąg reguł, które obowiązują w delegowaniu.
 6. Zestaw psychologicznych narzędzi szefa.
  • Informacja zwrotna.
  • Pytania i parafrazy.
  • Stawianie granic i sztuka mówienia „NIE”.
  • Sztuka czynienia ustępstw.
 7. Szef coachem, mentorem, liderem.
Termin

2019-04-11 - 2019-04-12
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel ***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 77 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane