Opis szkolenia:

Intensywny trening dla kierowników projektów, który pozwoli na wzmocnienie kompetencji miękkich niezbędnych do sprawnego realizowania projektów. Główny nacisk podczas warsztatów zostanie położony na wzmocnienie procesu komunikacji w zespole projektowym, wzrost zaangażowania i motywacji w osiąganiu celów biznesowych projektu.

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie rekomendowane jest dla kierowników projektów, chcących doskonalić swoje umiejętności zarządzania projektem.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Nabycie umiejętności stworzenia planu komunikacji w zespole projektowym

 • Poznanie narzędzi kierowania interesariuszami projektu

 • Dowiedzą się i przećwiczą, jak przedstawić wizję projektu i celów biznesowych tak, aby wzmocnić zaangażowanie zespołu do realizacji projektu

 • Dowiedzą się o stylach kierowania projektem

 • Poznają techniki rozwiązywania problemów komunikacyjnych

Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia poprzez zaangażowanie w:

 • mini-wykłady,
 • dyskusje,
 • gry szkoleniowe,
 • odgrywanie ról,
 • case study,
 • testy
 • praca w grupach
 • burze mózgów
 • dyskusja kierowana
 • gra szkoleniowa

Struktura zajęć:

 • praca warsztatowa 80%
 • mini wykłady 20%

1.Kluczowe kompetencje miękkie Project Managera

 • Kompetencje twarde vs kompetencje miękkie
 • Dlaczego potrzebne są kompetencje miękkie w zarządzaniu projektem?
 • Jak zarządzać zespołem projektowym, aby sprawnie zrealizować założone cele biznesowe?

2.Komunikacja w zespole projektowym

 • Znaczenie procesu komunikacji w realizowaniu projektów
 • Komunikacja i relacje w zespole
 • Nie wszystko można przekazać wirtualnie!
 • Błędy komunikacyjne w zespole projektowym:

- Komunikacja w projekcie to nie tylko dystrybucja informacji
- Opisywanie zjawisk, bez szerszego kontekstu
- Natłok informacji
- Brak umiejętności przyjmowania perspektywy drugiej strony

3.Plan komunikacji w projekcie

 • Wizja i cele projektu
 • Mapa interesariuszy projektu
 • Plan - Mapa wymiany informacji
 • Systematyczny monitoring i aktualizacja planu
 • Dzielenie się wiedzą w projekcie – Baza wiedzy.

4.Kick-off meeting – co zrobić, żeby było udane?

 • Po co organizuje się spotkanie kick-off meeting?
 • Przedstawienie wizji projektu i celów biznesowych
 • Struktura spotkania
 • Ćwiczenia indywidualne: Kick-off meeting

5.Przywództwo i motywowanie w zespole

 • Osiem paradoksów kierownika projektu według Toma Petersa
 • Style kierowania. Test na poznanie własnego stylu.
 • Współpraca i partnerstwo jako główna idea kierowania zespołem projektowym
 • Czynniki mające wpływ na pozytywne postrzeganie projektu?
 • Jak poprawić postrzeganie projektu i zmotywować zespół projektowy?

6.Negocjacje w zarządzaniu projektami

 • Typy negocjacji: Przegrana - przegrana; Wygrana - przegrana; Wygrana - wygrana.
 • Style negocjacji: styl twardy, styl miękki, styl rzeczowy
 • Ćwiczenie: Nasze negocjacje

7.Rozwiązywanie problemów, potencjalnych konfliktów

 • Przyczyny konfliktów: organizacyjne, społeczne, osobowe
 • Różne rodzaje konfliktów: wartości, społeczne, dotyczące podziałów zasobów, kompetencji
 • Sygnały konfliktu
 • Autorska Gra szkoleniowa
 • Ćwiczenie: Test – model stylów reakcji na konflikt
 • Jak prowadzić trudne rozmowy?

8.Spotkania robocze w zespole projektowym

 • Powody organizowania spotkań w zespole projektowym?
 • Dlaczego większość spotkań trwa minimum godzinę?
 • Jak przeprowadzić krótkie i merytoryczne spotkania w zespole projektowym?
 • Prezentacje – korzystać z nich na spotkaniach czy nie?
Termin

2018-10-15 - 2018-10-16

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Ogrodowa 12, Poznań
Poznań

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 23 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Project Manager – skuteczna komunikacja, przywództwo, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
2018-10-15 - 2018-10-16
ul. Ogrodowa 12, Poznań

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane