Podczas szkolenia Uczestnicy podniosą swoje kompetencje w zakresie skutecznych technik sprzedaży oraz komunikacji z klientem. Będą umieli właściwie budować trwałe relacje z klientami i rozumieli wagę tego aspektu sprzedaży. Poznają proces sprzedaży i będą umieli świadomie planować rozmowę handlową w oparciu o przekazany model. Nabędą umiejętności niezbędne w procesie sprzedaży relacyjnej, w tym stosować „język korzyści” w zakresie reagowania na potrzeby klienta oraz budowania argumentów sprzedażowych.

 

Cel szkolenia:

Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Zasad budowania dobrych relacji biznesowych.
 • Procesu podejmowania decyzji przez Klienta.
 • Komunikacji gwarantującej sukces sprzedażowy.
 • Prezentowania oferty, jako odpowiedzi na potrzeby klienta, zgodnie z korzyściami Klienta – stosowanie języka korzyści.
 • Podnoszenia skuteczności prowadzenia rozmów telefonicznych.
 • Radzenia sobie z obiekcjami ze strony Klienta.
 • Zasad wywierania wpływu i skutecznej argumentacji.
 • „Cross-sellingu” i „up sellingu”, jako metody zwiększania sprzedaży i osiągania satysfakcji Klienta.
 • Stosowania technik zamykania sprzedaży.
 • Procesu sprzedaży perswazyjnej.


Nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:

 • Wpływu na przebieg procesu podejmowania decyzji przez Klienta.
 • Prowadzenia dialogu z partnerem biznesowym.
 • Efektywnej analizy i dopasowania produktu do potrzeb Klienta.
 • Skutecznego wykorzystania technik sprzedaży wymaganych do osiągnięcia celów na poszczególnych etapach procesu sprzedaży, w tym sprzedaży perswazyjnej.
 • Skutecznego pokonywania obiekcji Klienta z zastosowaniem języka korzyści.
 • Budowania dobrych relacji biznesowych.
 • Radzenia sobie w kontaktach z „trudnym klientem”.


Wykształcenie pożądanych postaw:

 • Zbudowania bądź utrwalenia postawy otwartości na Klienta i jego potrzeby.
 • Otwartości i chęci do stosowania efektywnych wzorców sprzedaży i budowania trwałych relacji z Klientami.
 • Wiary we własne możliwości, co do stosowania poznanych technik.
 • Osobistej odpowiedzialności i zaangażowania za własne wyniki sprzedaży oraz budowanie relacji z klientem.
 • Chęci rozwoju własnego w zakresie doskonalenia umiejętności sprzedażowych.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Mini wykład trenera.
 • Ćwiczenia zespołowe.
 • Ćwiczenia indywidualne.
 • Scenki symulowane, mini drama.
 • Case study.
 • Praca z kamerą.
 • Prezentacja PP.
 • Dyskusja facylitowana.
 • Gra sprzedażowa.
 • Feedback trenera i grupy.

I. Komunikacja, jako podstawa skutecznej sprzedaży.

 • Co należy widzieć o komunikacji?
 • Rodzaje komunikatów.
 • Aktywne słuchanie.
 • Klimat w rozmowie.
 • Techniki dostrajania się.
 • Co jest ważne w skutecznej komunikacji?
 • Techniki zadawania pytań.
 • Inne skuteczne narzędzia komunikacji.
 • Emocje w komunikacji.

II. Przygotowanie do pracy handlowca - co jest ważne do planowania i osiągnięcia sukcesu.

 • Co należy widzieć o kliencie i o rynku?
 • Jaki jest nasz produkt?
 • Planowanie pracy handlowca.
 • Gdzie poszukiwać nowych klientów?
 • Sposoby dotarcia do klienta.
 • Czy warto interesować się konkurencją?
 • Opracowanie strategii działań na rynku /porfelu klientów.

III. Autoprezentacja i prezentacja firmy.

 • Magia pierwszego wrażenia.
 • Jacy jesteśmy – nasze mocne i słabe strony?
 • Postawa w pracy handlowca - emocje budujące.
 • Przedstawianie firmy – mocne i słabe strony.
 • Specyfika sprzedaży w waszej branży i jej wpływ na pierwsze wrażenie.

IV. Rozpoznawanie zachowań ludzi – typologia klientów.

 • Jak rozpoznać określony typ klienta?
 • Sposoby komunikacji z określonymi typami klientów.

V. Motywacja zachowań klienta

 • Dlaczego klienci kupują?
 • Emocje w zachowaniach klienta i ich wpływ na zachowania podczas procesu sprzedaży.
 • Lojalność i relacje z klientem.
 • Sprzedaż relacyjna a sprzedaż doradcza.
 • Błędy poznawcze w procesie decyzyjnym klienta.

VI. Stopnie rozmowy handlowej, – co to takiego, wprowadzenie, właściwa kolejność - czyli jak wygląda proces sprzedaży.

VII. Przygotowanie do rozmowy.

 • Co należy przygotować przed rozmową handlową?
 • Metody wyznaczania celów.
 • Umawianie spotkań.

VIII. Pierwsze spotkanie i otwarcie rozmowy.

 • Magia pierwszego wrażenia
 • Prezentacja.

IX. Definiowanie potrzeb.

 • Aktywne słuchanie, komunikacja w trakcie rozmowy.
 • Metoda „lejka”.
 • Rozpoznawanie potrzeb.
 • Pytania w badaniu potrzeb klienta dostosowane do specyfiki branży.
 • Błędy poznawcze w analizie potrzeb klient. Na jakie pułapki analizy sytuacji winniśmy się przygotować.

X. Prezentacja oferty.

 • Metody prezentacji ceny.
 • Dobór argumentów w zależności od typu klienta, specyfika branży – najlepsze argumenty.
 • Język korzyści – jak przełożyć cechy na korzyści.
 • Cross selling i up selling – jak wykorzystać w procesie sprzedaży.

XI. Zamknięcie sprzedaży.

 • Sposoby zamykania sprzedaży.
 • Uzyskanie zobowiązania.
 • Odpieranie zastrzeżeń i obiekcji klienta.
 • Techniki zamykania sprzedaży.

XII. Analiza po spotkaniu.

XIII.  Proces sprzedaży prowokacyjnej, jako pomoc w komunikacji z klientami oraz technika pozyskiwania wybranych klientów oraz inne modele prowadzenia procesu sprzedaży.

 • Przedstawienie zasad i i istoty sprzedaży prowokacyjnej.
 • Socjopsychologiczne podstawy sprzedaży prowokacyjnej, zasady zachowań.
 • Metody i narzędzia sprzedaży prowokacyjnej.
 • Wybrane techniki.
 • Komunikaty.
 • 3T.
 • Apele.
 • Zastosowanie sprzedaży prowokacyjnej w praktyce.
 • AIDA – pomoc w prezentacji i procesie sprzedaży.

XIV. Model sprzedaży perswazyjnej – PSF.

 • Prezentacja struktury PSF – krótkie omówienie etapów.
 • Budowanie kontaktu z klientem.
 • Opis sytuacji w PSF.
 • Opis sytuacji w PSF.
 • Mechanizm działania w PSF - truizmy.
 • Wzmocnienie korzyści w PSF.
 • Zamknięcie w prezentacji perswazyjnej.

XV. Praca z klientem „trudnym”.

 • Trudne sytuacje i trudni klienci – skąd się biorą?
 • Zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji.
 • Modele postępowania w sytuacjach trudnych.

 

Termin

2019-07-22 - 2019-07-23

Miejsce

Hotel***Beethoven
Gdańsk, ul. Beethovena 7
Gdańsk

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 120 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Profesjonalne techniki sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze klienta
2019-07-22 - 2019-07-23
Gdańsk, ul. Beethovena 7

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane