Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem praktycznych umiejętności związanych z profesjonalną obsługą klienta przez telefon z elementami telemarketingu w sytuacjach zawodowych.

Lojalny i oddany klient jest podstawą sukcesu każdej firmy. Nastawienie firmy na klienta to specyficzna forma pracy firmy, gdzie wyraźnie widać, że podmiotem każdej aktywności pracowników firmy jest klient. Postawa pro kliencka w firmie gwarantuje jej sukces i utrzymanie się na rynku, jak też podążanie za aktualnymi potrzebami swoich klientów.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest praca nad zbudowaniem zespołu świadomego wagi własnej postawy nastawionej na klienta – stosowanie filozofii pro klienckiej w codziennej pracy z wykorzystanie telefonu, jako narzędzia obsługi i komunikacji z klientem oraz nabycie podstawowych umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych w różnych sprawach.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy na szkoleniu nabędą umiejętności niezbędne w kontaktach z klientem firmy. Poznają i nauczą się podstawowych zasad komunikacji przez telefon, przygotowywania się do rozmowy, zasad rozmowy telefonicznej, technik rozmowy, skutecznej reakcji w trudnych sytuacjach z nastawieniem na zadowolenie klienta.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Dyskusja facylitowana
 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna
 • Studia przypadku
 • Odgrywanie scenek, nagrywanie
 • Opracowywanie rozwiązań
 • Mini wykład trenera.

 

1.Przygotowanie do rozmowy telefonicznej formalne i mentalne:

 • Stanowisko pracy - co jest niezbędne aby skutecznie prowadzić rozmowy

 • Otoczenie - jak o nie zadbać

 • Cel rozmowy - czyli, najważniejsze na początku - po co dzwonisz, po co rozmawiasz - skuteczne definiowanie celów

 • Scenariusz rozmowy - skrypt rozmowy -verbatim, lista referencyjna , scenariusz

 • Przygotowanie mentalne - o co należy zadbać przed rozmową aby być wiarygodnym

 • Funkcje telemarketingu, telefon w firmie - do czego można skutecznie wykorzystać telefon

2.Podstawy komunikacji telefonicznej, czyli jak mówić - sposób mówienia - na co koniecznie należy zwrócić wagę

 • Operowanie głosem (Barwa, ton, intonacja, tempo, poziom głosu).

 • Klimat rozmowy.

 • Dopasowanie.

 • Emocje w rozmowie.

3. Narzędzia w komunikacji interpersonalnej w kontekście rozmowy telefonicznej

 • Zdobycie zaufania klienta

 • Dopasowanie do klienta, mirroring, odzwierciedlanie

 • Techniki skutecznego dociekania

 • Sprawdzanie zrozumienia

 • Język i efektywność w tworzeniu komunikatu

 • Kontekst i kontrapunkt w rozmowie telefonicznej

4.Pierwsze wrażenie i dotarcie do klienta

 • Jak ważna jest jego rola i ja o to zadbać

5. Skuteczne rozmowa telefoniczna:

 • Rodzaje rozmów i ich specyfika:

  • Przychodząca
  • Wychodząca.

6.Skuteczna argumentacja przez telefon – techniki i narzędzia.

7.Schematy rozmów telefonicznych.

 • Modele rozmowy telefonicznej wychodzącej i przychodzącej

 • Najbardziej skuteczna ścieżka sprzedaży przez telefon

 • Dociekanie i precyzowanie oczekiwań klienta

 • Skuteczna prezentacja oferty lub rozwiązania problemu /wykorzystanie prezentacji korzyści/

 • Efektywne techniki zamykania sprzedaży

7. Podstawowe techniki sprzedaży i obsługi klienta przez telefon - techniki wykorzystywane w module sprzedaży do pozyskania informacji i prezentacji oferty

 • Wywieranie wpływu i perswazja w rozmowach telefonicznych

 • Efekt "wow" w rozmowie wychodzącej

 • Klucze, haki i podpórki - techniki argumentacji w rozmowie telefonicznej

9. Standardy rozmowy telefonicznej i ich zastosowanie w pracy.

10.Trudne sytuacje w kontaktach telefonicznych:

 • Asertywność.

 • Indywidualne predyspozycje.

 • Techniki stosowane w trudnych sytuacjach.

 • Radzenie sobie ze stresem.

Termin

2018-06-19 - 2018-06-20

Miejsce

Hotel *** AMBER
ul. Powstańców Warszawskich, 45
Gdańsk

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 120 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Profesjonalna obsługa klienta przez telefon z elementami telemarketingu
2018-06-19 - 2018-06-20
ul. Powstańców Warszawskich, 45

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane