Rekomendowany zakres tematyczny warsztatu szkoleniowego przedstawia najnowsze standardy obsługi sekretariatu, zbiór zasad i procedur opisujących zachowania, czynności i umiejętności. Dzięki nim możemy być pewni, że nasza obsługa jest solidna, uprzejma, profesjonalna – satysfakcjonująca dla Przełożonego, Współpracowników i Gości Zewnętrznych. Daje ona jednocześnie dodatkową wiedzę i umiejętności Asystentkom / Sekretarkom, dzięki którym podejście do wyzwań dnia pracy zwiększa ich efektywność i zadowolenie.

Korzyści dla uczestników

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 •     Poznanie technik skutecznej organizacji biura
 •     Zdobycie umiejętności profesjonalnego reprezentowania firmy przy pomocy własnego wizerunku
 •     Uświadomienie znaczenia obowiązków sekretarskich dla sprawnego funkcjonowania firmy
 •     Możliwość omówienia swoich metod pracy z profesjonalistą

Szkolenia polecamy dla

Szkolenie dla Asystentek, Sekretarek, które pragną podnieść swoje kwalifikacje, a także dla osób planujących rozpocząć pracę na tych stanowiskach.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w sposób aktywizujący uczestników. Mini- wykłady ze strony trenera prowadzącego są wprowadzeniem, bądź podsumowaniem prac uczestników. Punktem wyjścia i priorytetem jest przepracowanie wiedzy teoretycznej, aby w sposób łatwy i bezproblemowy wiedza wykorzystywana była w realiach codzienności zawodowej.

 •     Mini – wykłady
 •     Ćwiczenia
 •     Dyskusje moderowane przez trenera
 •     Energizer’y, icebreaker’y
 •     Studium przypadku
 •     Praca indywidualna, w parach i grupach
 •     Obserwacja, feedback
 •     Formy kreatywne: metafory, cytaty, praca z przestrzenią

1. Rola asystentki / sekretarki w zarządzaniu firmą

 • podział i omówienie obowiązków pracowników biurowych

2. Jak moja praca wpływa na wizerunek firmy - obowiązki reprezentacyjne asystentek / sekretarek

 • kształtowanie dobrego wrażenia o firmie poprzez profesjonalny wygląd - zajęcia z wizażystą – strój i makijaż biznesowy, indywidualna analiza kolorystyczna
 • Kształtowanie dobrego wrażenia o firmie poprzez sposób prowadzenia rozmów - zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych
 • kształtowanie dobrego wrażenia o firmie poprzez organizację pracy własnej i współpracowników
 • kształtowanie dobrego wrażenia o firmie poprzez sposób przyjmowania gości - zasady doboru pomieszczeń, menu, formy przyjęcia itd. w zależności od charakteru uroczystości, rangi gości i okazji

3. Czy potrafię skutecznie przekazywać informację - obowiązki informacyjne sekretarek / asystentek

 •     różnice między przekazywaniem informacji, a interpretacją informacji
 •     metody skutecznego informowania
 •     jak skutecznie docierać do informacji, które są mi niezbędne
 •     różnice i podobieństwa pomiędzy komunikacją wewnętrzną, a zewnętrzną w firmie

4. Organizacja pracy sekretariatu - obowiązki administracyjno – biurowe sekretarek / asystentek

   - Skuteczne zarządzanie korespondencją przychodzącą w firmie

 • prezentacja istniejących systemów organizacji korespondencji przychodzącej
 • instrukcja kancelaryjna – jaki stworzyć jednolity system zarządzania dokumentacją przychodzącą w firmie
 • metody ewidencjonowania, znakowania i dekretacji korespondencji

   - Tworzenie korespondencji wychodzącej

 • podział tworzonych pism ze względu na ich zawartość i charakter
 • graficzne zasady tworzenia dokumentów firmowych
 • merytoryczne zasady tworzenia dokumentów z uwzględnieniem specyfiki firmy, treści i przeznaczenia dokumentu
 • zasady ewidencjonowania korespondencji wychodzącej

   - Zarządzanie dokumentacją firmową

 • zasady archiwizacji dokumentów w firmie,
 • wymogi prawne związane z czasem przechowywania dokumentacji kadrowej i finansowej

   - Organizacja sekretariatu

 •  zagadnienia związane z efektywnym planowaniem, organizowaniem oraz wykorzystaniem czasu pracy, organizacja czasu pracy szefa (kalendarz spotkań, harmonogram zajęć, hierarchia zadań, pojęcie „złodzieje czasu”)

5. Profesjonalny wizaż

 

Termin

2018-10-29 - 2018-10-30

Miejsce

Hotel*****Radisson Blu
Kraków, ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 158 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Profesjonalna Asystentka / Sekretarka
2018-10-29 - 2018-10-30
Kraków, ul. Straszewskiego 17

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane