Wystąpienia publiczne, czyli np. spotkania przed Zarządem, zebrania, konferencje czy prezentacje handlowe to bardzo ważna umiejętność zawodowa przydatna w większości zawodów i stanowiskach w biznesie i administracji publicznej. Przygotowanie wystąpienia w taki sposób, aby było inspirujące, ciekawe i skupiało uwagę słuchaczy to sztuka, dlatego podczas szkolenia nastawimy się na praktyczne aspekty jego konstruowania i przygotowania jego oprawy.

 

Podczas szkolenia uczestnicy:

 •     poznają zasad tworzenia dobrego wystąpienia, ukierunkowanego na osiągnięcie zaplanowanego celu w określonym czasie. Poznanie narzędzi do ich konstruowania.
 •     dowiedzą się jak prezentować treści, gdzie patrzeć, co zrobić z rękami, jak stać, jaka postawa ciała, paradźwięki, ton głosu
 •     dowiedzą się w jaki sposób wypowiadać się, wskazywać na najważniejsze punkty, angażować uczestników do podejmowania działań, wypowiadania się.
 •     sprawdzą się w działaniu - trening przed kamerą


Szkolenia polecamy dla

Szkolenie jest dedykowane jest pracownikom firm, jak również jednostek administracji publicznych, którzy występują publicznie, przed audytorium lub w najbliższym czasie będą mieli taką potrzebę.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia poprzez zaangażowanie w:

 •     film
 •     dyskusje,
 •     gry, zabawy,
 •     odgrywanie ról,
 •     case study,
 •     testy
 •     praca w grupach
 •     burze mózgów
 •     praca z kamerą.

Struktura zajęć:

 •     praca warsztatowa 85%
 •     mini wykłady 15%

 

1. Dlaczego wystąpienia publiczne są takie ważne?

 •     Przygotowanie się do prezentacji, wystąpienia publicznego.
 •     Style wystąpień publicznych.
 •     Czy wystąpienia publiczne powinny inspirować?

2. Najczęstsze typy wystąpień publicznych.

 •     Rodzaje wystąpień publicznych.
 •     Różnice w przekazie.

3. Projektowanie wystąpienia.

 •     Ukierunkowanie na cel.
 •     Scenariusz – praktyczne narzędzie.
 •     Pomysły na scenariusz.
 •     Tezy, argumentacje, dowody.
 •     Wzbudzanie potrzeb i emocji w wystąpieniach.
 •     Cytaty, metafory, anegdoty.
 •     Perswazyjny język.
 •     Kontrola czasu.
 •     Ćwiczenia – konstruowanie wystąpień.

4. Wzmocnienie przekazu – „oprawa” wystąpienia.

 •     Czy warto korzystać ze slajdów i jak je przygotować?
 •     Filmy, zdjęcia i prawa autorskie.
 •     „Rekwizyty” w wystąpieniach.

5. Autoprezentacja - ćwiczenia praktyczne.

 •     Pierwsze wrażenie - jak je pozytywnie zbudować?
 •     Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu wzrokowego.
 •     „Zachowania na scenie” – przewodnik po komunikacji niewerbalnej.

6. Mowa ciała podczas prezentowania - ćwiczenie: „Moje wyzwanie”.

7. Zakłócenia podczas spotkania - przyczyny i środki zaradcze.

 •     Trudne sytuacje podczas wystąpień.
 •     „Trudni słuchacze” i jak sobie z nimi radzić.
 •     Analizy przypadków w oparciu o doświadczenia uczestników - ćwiczenie.

8. Ćwiczenie podsumowujące szkolenie: Trening przed kamerą - indywidualne wystąpienia uczestników.

 •     Analiza mocnych stron.
 •     Wskazanie obszarów do pracy.
Termin

2018-12-19 - 2018-12-20
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel***Europejski
ul. Piłsudskiego 88, Wrocław
Wrocław

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 242 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane