Podczas szkolenia uczestnicy:

 • poznają zasad tworzenia dobrego wystąpienia, ukierunkowanego na osiągnięcie zaplanowanego celu w określonym czasie. Poznanie narzędzi do ich konstruowania.
 • dowiedzą się jak prezentować treści, gdzie patrzeć, co zrobić z rękami, jak stać, jaka postawa ciała, paradźwięki, ton głosu
 • dowiedzą się w jaki sposób wypowiadać się, wskazywać na najważniejsze punkty, angażować uczestników do podejmowania działań, wypowiadania się.
 • sprawdzą się w działaniu - trening przed kamerą

1. Dlaczego wystąpienia publiczne są takie ważne?

 • Przygotowanie się do prezentacji, wystąpienia publicznego
 • Style wystąpień publicznych
 • Czy wystąpienia publiczne powinny inspirować?

2. Najczęstsze typy wystąpień publicznych

 • Rodzaje wystąpień publicznych
 • Różnice w przekazie

3. Projektowanie wystąpienia

 • Ukierunkowanie na cel
  • Scenariusz – praktyczne narzędzie
  • Pomysły na scenariusz
 • Tezy, argumentacje, dowody
 • Wzbudzanie potrzeb i emocji w wystąpieniach
 • Cytaty, metafory, anegdoty
 • Perswazyjny język
 • Kontrola czasu
 • Ćwiczenia – konstruowanie wystąpień

4. Wzmocnienie przekazu – „oprawa” wystąpienia

 • Czy warto korzystać ze slajdów i jak je przygotować?
 • Filmy, zdjęcia i prawa autorskie
 • „Rekwizyty” w wystąpieniach

5. Autoprezentacja - ćwiczenia praktyczne

 • Pierwsze wrażenie - jak je pozytywnie zbudować?
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu wzrokowego
 • „Zachowania na scenie” – przewodnik po komunikacji niewerbalnej

6. Mowa ciała podczas prezentowania - ćwiczenie: „Moje wyzwanie”

7. Zakłócenia podczas spotkania - przyczyny i środki zaradcze

 • Trudne sytuacje podczas wystąpień
 • „Trudni słuchacze” i jak sobie z nimi radzić
 • Analizy przypadków w oparciu o doświadczenia uczestników - ćwiczenie

8. Ćwiczenie podsumowujące szkolenie: Trening przed kamerą - indywidualne wystąpienia uczestników

 • Analiza mocnych stron
 • Wskazanie obszarów do pracy
Termin

2018-05-29 - 2018-05-30

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Ogrodowa 12
Poznań

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 98 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach zawodowych
2018-05-29 - 2018-05-30
ul. Ogrodowa 12

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane