Specjalistyczne warsztaty językowe dla osób prowadzących prezentacje biznesowe w języku angielskim.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, poświęconym doskonaleniu znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przydatnych do przygotowywania efektownych prezentacji w języku angielskim. Szkolenie obejmuje zagadnienia, słownictwo i struktury leksykalno-gramatyczne przydatne do przygotowania i przedstawiania prezentacji biznesowych.

Szkolenie w całości prowadzone jest w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych metod, maksymalnie angażujących uczestników.

Rekomendowana średnia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Trening prowadzony w małych grupach. Długość szkolenia - 16 godzin dydaktycznych.

Specialized language workshops for professionals preparing presentations in English.

In many companies, presentations are now a common feature of working life. It is also becoming increasingly common to have to give presentations in English. Giving a presentation in a foreign language is a real challenge, even for those who have a good knowledge of the language. With  ‘Presentations in English’ you can learn the vocabulary and expressions that you need when giving a presentation. There are also several useful tips that will help you to present in English more effectively.

The training ‘Presentations in English’ also covers presenting techniques; the composition, structure, and how to deliver a presentation. It also addresses other issues like body language, visuals, and interaction with the audience.

‘Presentations in English’ will help you prepare before you next have to speak in public in English. 

Aimed at today’s busy executives and those studying for or wishing to further their careers in business this training looks at what constitutes a successful, motivating presentation and gives learners an insight into the essential skills and techniques they will need to ensure their presentations are both motivating and memorable.

 1. Presenting and you – your experience, challenges, and ideas
 2. Opening
  • structure of a good opener – the ABCD model
  • ideas for a jump start – the STAR model
  • the WIIFM question
  • the ‘Why you’ question
  • the map of the presentation
  • technical information
  • USP - unique selling proposition
  • personal USP
  • elevator pitch
 3. Main part
  • structure of the body
  • the ‘signpost language’
  • the journey through the content
  • the coherence of the talk
  • the logical link between main points
 4. Closing
  • structure of a good closing
  • techniques for the closing moment
  • dramatic close
  • ‘the Loop’ technique
 5. Q&A sessions
  • types of questions
  • tips for handling questions
  • preparing for Q&A sessions – different methods
  • closing the presentation with Q&A sessions
  • one last thing
 6. Visual aids
  • slides as visual media
  • using real objects and “props”
  • basic rules for slides
  • useful expressions to present a slide
  • suislide
 7. Facts and figures
  • the dangers of ‘data-dumping’
  • attempt to merge slides and documents
  • slidument
  • practicing fluency with figures
  • using graphs, charts and tables
  • ‘approximation words’ to make figures more memorable
  • placing numbers in context
  • decorating data
  • describing trends as an important part of presenting data,
  • giving your audience an idea of scale, speed and significance of the trends.
 8. Body language
  • elements of body language
  • you as your most important visual aid
  • body language in different cultures
  • gestures that reinforce statements
  • differences between men and women
  • behaviors which convey a sense of authority and those which create rapport
  • examples of distracting body language
Termin

2017-11-16 - 2017-11-17

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 29 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Presentations in English
2017-11-16 - 2017-11-17
ul. Straszewskiego 17

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane