Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej w zakresie prowadzenia e-biznesu czy „istnienia”
  w Internecie.
 • Poznanie możliwości zastosowania Internetu w działalności gospodarczej bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie praw innych osób.
 • Bogate materiały szkoleniowe, w tym wzory umów, przykłady orzeczeń, ważniejsze akty prawne.
 1. Podstawy prawa własności intelektualnej
  • Uwagi ogólne o ochronie własności intelektualnej
   • Pojęcie własności intelektualnej
   • Własność intelektualna a własność rzeczy
   • Potrzeba ochrony innowacyjnych rozwiązań
  • Źródła prawa własności intelektualnej
   • Polska regulacja własności intelektualnej
   • Prawo Unii Europejskiej
   • Ważniejsze regulacje międzynarodowe
  • Przedmioty prawa własności intelektualnej, czyli co można chronić?
   • Utwory
   • Patenty na wynalazki
   • Wzory użytkowe
   • Wzory przemysłowe
   • Znaki towarowe
   • Topografie układów scalonych
 2. Ochrona własności intelektualnej
  • Uzyskiwanie patentów na wynalazki
   • Ochrona na poziomie krajowym (procedura przed UP RP)
   • Ochrona w trybie wspólnotowym (postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym czy OHIM w Alicante)
   • Międzynarodowe procedury ochrony (zgłoszenia wynalazków w trybie PCT)
   • Prawna ochrona programów komputerowych
  • Ochrona wzorów przemysłowych i znaków towarowych
   • Krajowy system ochrony (procedura przed UP RP)
   • Ochrona na poziomie wspólnotowym (postępowanie przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante)
   • Madrycki system ochrony znaków towarowych
 3. Zarządzanie własnością intelektualną
  • Przykładowy model zarządzania własnością intelektualną
   • Planowanie procesu generowania własności intelektualnej
   • Organizowanie i wdrażanie procesu ochrony własności intelektualnej
   • Kontrolowanie procesu zarządzania własnością intelektualną
  • Optymalizacja kosztów ochrony własności intelektualnej
   • Koszty ochrony w trybie krajowym
   • Koszty ochrony w trybie wspólnotowym
   • Koszty postępowania międzynarodowego
   • Problem wyboru optymalnej (ekonomicznie efektywnej) procedury ochronnej
  • Znaczenie ochrony własności intelektualnej
   • Rynkowa wartość patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych
   • Możliwości komercyjnej eksploatacji własności intelektualnej
Termin

2018-09-20 - 2018-09-21

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 94 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Prawo własności intelektualnej w praktyce
2018-09-20 - 2018-09-21
ul. Straszewskiego 17

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z przygotowywanymi ofertami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane