Cel szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z regulacjami prawa własności intelektualnej
 • Praktyczne podejście ochrony własności intelektualnej
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania prawa

Korzyści dla uczestnika:
1.    na poziomie wiedzy:

 • poszerzenie wiedzy w obszarze regulacji prawnych z zakresu prawa własności     intelektualnej
 • znajomość przepisów prawa dotyczących prawa własności intelektualnej

2.    na poziomie umiejętności:

 • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego
 • umiejętność generowania innowacji wolnych od praw osób trzecich
 • umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu
 • identyfikowanie szans/zagrożeń w zakresie prawa własności intelektualnej

3.    na poziomie postawy:

 • świadomość prawna w zakresie regulacji prawnych z obszaru szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej

Program szkolenia:
1.    Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej

 • Pojęcie własności intelektualnej
 • Własność intelektualna a własność rzeczy
 • Potrzeba ochrony innowacyjnych rozwiązań
 • Innowacje a własność intelektualna
 • Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej
 • Oznaczenia ® © ™
 • CASE STUDY: POMYSŁ NA WYNALAZEK

2.    Źródła prawa własności intelektualnej

 • Prawo polskie: ustawa o prawie autorskim, prawo własności przemysłowej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Rozporządzenia i dyrektywy
 • Ważniejsze regulacje międzynarodowe
 • Rola orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE
 • CASE STUDY: SPRAWA MAGILL

3.    Prawo autorskie

 • Wiadomości podstawowe
 • Pojęcie i przykłady utworów
 • Utwory samoistne, inspirowane, zależne: problemy
 • CASE STUDY: DOKUMENTACJA TECHNICZNA, CZY PODLEGA OCHRONIE?
 • Utwory pracownicze
 • Dozwolony użytek
 • CASE STUDY: KIEDY CYTAT JEST DOPUSZCZALNY?
 • Plagiat czy inspiracja?
 • Zadanie praktyczne: Rozpoznaj, co jest a co nie jest utworem
 • Programy komputerowe i ich ochrona
 • Ochrona baz danych
 • Problem ochrony technicznych zabezpieczeń
 • CASE STUDY: RIPOWANIE PIOSENEK, legalne czy nie?
 • CASE STUDY: SŁYNNE PLAGIATY

4.    Wprowadzenie do prawa własności przemysłowej

 • Wiadomości podstawowe
 • Patenty i wynalazki
 • CASE STUDY: PATENT NA KOTY, PIESKI I SZCZURY
 • Wzory użytkowe
 • Wzory przemysłowe
 • CASE STUDY: DYWAN CZY JAJECZNICA?
 • Znaki towarowe
 • CASE STUDY: ZNAKI ORLEN’U
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • CASE STUDY: UJAWNIAĆ CZY NIE UJAWNIAĆ ?
 • Dokumenty w firmie a ochrona danych osobowych
 • Ochrona danych technicznych
 • CASE STUDY: WIZERUNEK
 • Prawo własności przemysłowej w  Internecie
 • CASE STUDY: PIRACTWO DOMENOWE
 • Ćwiczenie: CZY PODLEGA OCHRONIE?

5.    Ochrona praw własności intelektualnej w praktyce

 • Uwagi wprowadzające
 • Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa autorskiego
 • Wybrane przypadki z praktyki ochrony znaków towarowych
 • Przykłady dotyczące patentów
 • Praktyka ochrony wzorów przemysłowych
 • CASE STUDY: CIEKAWE PROCESY SĄDOWE

Metody szkolenia:

 

Szkolenie prowadzone w oparciu o autorską metodę, w charakterze warsztatów. Wykorzystuję  technikę mini wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, casestudies, analizę tekstu prawnego, quizy i metody wspierających aktywizację procesu zdobywania wiedzy (zadania otwierające, ćwiczenia aktywizujące prawą półkulę mózgową). Dodatkowo pytania sokratejskie, dyskusja moderowana, "burza mózgów".

 

Proporcja zadań praktycznych do problemowych 50%/50%

Termin

2019-03-25

Miejsce

Qubus Hotel Głogów
Plac Konstytucji 3-go Maja 1
Głogów

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 30 dni

Qubus Hotel Głogów
Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 67-200 Głogów
www.qubushotel.com/hotel-glogow

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Prawo własności intelektualnej w praktyce
2019-03-25
Plac Konstytucji 3-go Maja 1

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane