Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu prawa celnego, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji międzynarodowego obrotu towarowego. Tematyka szkolenia ma na celu przybliżyć i usystematyzować wiedzę niezbędną do prawidłowej i efektywnej obsługi celnej towarów, z uwzględnieniem tzw. uproszczeń celnych. Ma to bezpośrednie przełożenie na skrócenie czasu odprawy celnej oraz kosztów z nią związanych.


Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu:

 • podstawowych wymogów związanych z odprawą celną towarów,
 • podstawowych wymogów dotyczących kalkulacji należności celno-podatkowych,
 • wymogów dokumentacyjnych,
 • optymalnych rozwiązań, które mają wpływ na usprawnienia odpraw celnych towarów,
 • zakazów i ograniczeń międzynarodowego obrotu towarowego.


Szkolenie skierowane jest do:

osób pracujących w firmach logistycznych, spedycyjnych, transportowych oraz produkcyjnych i handlowych, zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowy oraz wszystkich osób zajmujących się, bądź zamierzających się zajmować obsługą celną towarów.


Metody pracy, które stosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład,
 • prezentacja w PP,
 • dyskusja,
 • studium przypadku/case study.

1. Podstawy prawa celnego.

 • międzynarodowe, unijne i  krajowe przepisy celne,
 • podstawowe definicje.

2. Procedury celne i uproszczenia celne.

 • rodzaje i zastosowanie procedur celnych,
 • procedury uproszczone, status AEO.

3. Postępowanie celne.

 • status celny towaru,
 • przedstawicielstwo celne,
 • dokumenty wymagane przy odprawie celnej.

4. Kalkulacja kosztów odprawy celnej.

 • taryfa celna (stawka celna),
 • pochodzenie towarów (dokumentowanie pochodzenia),
 • wartość celna (kalkulacja kosztów),
 • operacje uprzywilejowane (zwolnienia celne).

5.Systemy teleinformatyczne.

 • platforma PUESC – pojęcie i zastosowanie,
 • e-Klient, EORI – rejestracja dla potrzeb odprawy celnej towarów.

6. Dług celny.

 • zabezpieczenie długu celnego,
 • powstanie długu celnego i jego płatność,
 • konsekwencje usunięcie spod dozoru celnego.

7. Postępowanie w sprawach celnych.

 • decyzja organów celno-skarbowych,
 • postępowanie odwoławcze.

8. Zakazy i ograniczenia.

 • środki taryfowe,
 • środki pozataryfowe,
 • certyfikaty, koncesje, pozwolenia, licencje.

9. Prawo celne dla branży TSL.

 • wymagane dokumenty,
 • przechowywanie towarów (składowanie i magazynowanie),
 • warunki dostawy (Incoterms).

10. Podsumowanie i wnioski.

Termin

2019-11-05

Miejsce

Hotel***Beethoven
ul. Beethovena 7
Gdańsk

Cena

880.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 78 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Prawo celne w praktyce
2019-11-05
ul. Beethovena 7, Gdańsk

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane