Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obszerną nowelizacją prawa autorskiego, w szczególności w obszarze zmian w zakresie dozwolonego użytku publicznego, możliwości korzystania z utworów osieroconych oraz niedostępnych w handlu, wprowadzenie wynagrodzenia dla twórców za tzw. wypożyczenia biblioteczne (public lending right), zniesienie opłat związanych z korzystaniem z utworów znajdujących się w domenie publicznej. W ramach szkolenia omówiona zostanie szczegółowo problematyka korzystania z cudzych dzieł oraz bezpiecznej eksploatacji utworów w Internecie.

 

 

 

 

 

 

Szkolenie polecamy dla:

 •     kadry kierowniczej,
 •     projektantów,
 •     konstruktorów,
 •     projekt menadżerów,
 •     wszystkich zainteresowanych problematyką praw autorskich.

 

 

1.Wprowadzenie do prawa autorskiego

Pojęcie „własności intelektualnej”.

 •     ® © ™ - oznaczenia w obrocie.
 •     Case study: Seksmisja: ciemność, oj widzę ciemność.
 •     Dyskusja moderowana: ACTA – prawda i mity.

2. Podmiot i przedmiot prawa autorskiego.

Pojęcie utworu

 •     „Idee czy sposób wyrażania” (uwagi o przedmiocie ochrony).
 •     Case Studies: „Ile utworu pozostało jeszcze w utworze?”
 •     Autorskie prawa osobiste.
 •     Autorskie prawa majątkowe.
 •     Case Studies: „Czy prawo autorskie chroni sztukę współczesną?”
 •     Podmiot ochrony (twórca czy pracodawca?).
 •     Case Studies: „Kto tu jest twórcą: żona, mąż czy pracodawca?”.
 •     Prawa twórców: dualizm ochrony.
 •     Ochrona programów komputerowych i sui generis ochrona baz danych.
 •     Zadanie: Rozpoznaj utwory na tle przykładów w orzecznictwa.

  3. „Granice prawa autorskiego”.

 •     Dozwolony użytek chronionych utworów.
 •     Dozwolony użytek prywatny.
 •     Dozwolony użytek publiczny.
 •     Case Studies:„Granice swobody wypowiedzi w materiałach promocyjnych”.
 •     Dostęp do informacji publicznej a prawa autorskie.
 •     Case Studies:„Ponowne korzystanie z materiałów informacyjnych”.
 •     Wolne zasoby i licencje Creative Commons.
 •     Case Studies:„Czy zawierałeś umowę na warunkach CC”.
 •     Dwie strony medalu: Prawo autorskie a „ruchy wolnościowe”
  •         Open Source i Creative Commons.
  •         Jak działają licencje CC?
  •         6 warunków podstawowych.
  •         Korzystanie z utworów opublikowanych na licencji CC.
  •         Case Study:„ Utwór zależny czy inspirowany?”

4. Naruszenie prawa autorskiego i „surowe” zasady odpowiedzialności.

Pojęcie naruszenia prawa autorskiego.

 •     Autorskie prawa osobiste i majątkowe.
 •     Case Study:„ Jaka wysokość odszkodowania?”
 •     Bezpośrednie wkroczenie w wyłączność eksploatacji.
 •     Pośrednie naruszenie prawa autorskiego.
 •     Case Study:„ Gazeta W i dodatek „Na Plażę”.
 •     Internet a prawo autorskie.
 •     Case Study:"Oświadczenia Facebooka".
 •     Naruszenie prawa autorskiego w Internecie.
 •     Zadanie: pogrupuj roszczenia.

5. Wykonywanie autorskich praw majątkowych.

 •     Pola eksploatacji i problem ich specyfikacji w kontraktach autorskich.
 •     Case Study:„… na wszystkich polach eksploatacji”.
 •     Pola eksploatacji w umowach dotyczących programów komputerowych.
 •     Wynagrodzenie autorskie.
 •     Zasady odpowiedzialności kontraktowej.
 •     Autorskie dobra osobiste a umowy.
 •     Organizacje zbiorowego zarządu.
 •     Problem ochrony wizerunku.
 •     Case Study:„Cofnięcie zgody na wykorzystywanie wizerunku”.
 •     Zadanie: zredaguj zgodę na wykorzystanie wizerunku.

6. Zasady redakcji umów autorskich, w tym punkty szczególnie „newralgiczne”.

 •     Case Study: „Nakazy i zakazy w kontraktach autorskich”.
 •     Case Study: „Rachunek za dzieło”.

7. Duże zmiany w prawie autorskim "w pigułce".

 •     Najważniejsze zmiany w prawie autorskim - przystępne podsumowanie.
 •     Zmiany w obszarze dozwolonego użytku.
 •     Nowe prawo cytatu.
 •     Parodia, karykatura, pastisz.
 •     Case Studies: "Ile mogę pożyczyć z cudzego dzieła?"

8. Nowy dozwolony użytek edukacyjny.

 •     E-learning w świetle zmian.
 •     Case Studies: "O co chodzi z tą digitalizacją?"
 •     Tzw. incydentalny użytek utworów.
 •     Nowe formy wynagrodzeń dla autorów.
 •     Korzystanie z utworów sierocych.
 •     Korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym.
 •     Portale społecznościowe, linkowanie oraz inne korzystanie formy korzystania z Internetu po zmianach.

8. Wykonywanie autorskich praw majątkowych.

 •     Pola eksploatacji i problem ich specyfikacji w kontraktach autorskich.
 •     Case Study:„… na wszystkich polach eksploatacji”.
 •     Pola eksploatacji w umowach dotyczących programów komputerowych.
 •     Wynagrodzenie autorskie.
 •     Zasady odpowiedzialności kontraktowej.
 •     Autorskie dobra osobiste a umowy.
 •     Organizacje zbiorowego zarządu.
 •     Problem ochrony wizerunku.
 •     Case Study:„Cofnięcie zgody na wykorzystywanie wizerunku”.
 •     Zadanie: zredaguj zgodę na wykorzystanie wizerunk.

9. Redagowanie kontraktów autorskich - ujęcie praktyczne.

 •     Zasady redakcji umów autorskich, w tym punkty szczególnie „newralgiczne”.
 •     Case Study: „Nakazy i zakazy w kontraktach autorskich”.
 •     Umowa o stworzenie utworu.
 •     Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 •     Umowa o korzystanie z utworu.
 •     Case Study: „Rachunek za dzieło”.
 •     Charakterystyka licencji występujących w obrocie.
 •     Postanowienia w umowach związanych z wykorzystaniem utworów w kampaniach promocyjnych i informacyjnych, w tym w Internecie.
 •     Zadanie 1: Zapoznaj się z treścią umowy i odpowiedz na pytania.
 •     Zadanie 2: Proszę odnaleźć błędy w umowie.
 •     Zadanie 3: Zasady redakcji kontraktów autorskich (prawda/fałsz).

10. Quiz i dyskusja.

Termin

2019-09-05 - 2019-09-06

Miejsce

Hotel ***** Radisson Blu
Kraków, ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 18 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Prawo autorskie w praktyce
2019-09-05 - 2019-09-06
Kraków, ul. Straszewskiego 17, Kraków

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane