Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obszerną nowelizacją prawa autorskiego, w szczególności w obszarze zmian w zakresie dozwolonego użytku publicznego, możliwości korzystania z utworów osieroconych oraz niedostępnych w handlu, wprowadzenie wynagrodzenia dla twórców za tzw. wypożyczenia biblioteczne (public lending right), zniesienie opłat związanych z korzystaniem z utworów znajdujących się w domenie publicznej. W ramach szkolenia omówiona zostanie szczegółowo problematyka korzystania z cudzych dzieł oraz bezpiecznej eksploatacji utworów w Internecie.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kadry kierowniczej;

 • projektantów;

 • konstruktorów

 • projekt menadżerów;

 • wszystkich zainteresowanych problematyką praw autorskich

 

 

1.Wprowadzenie do prawa autorskiego

 Pojęcie „własności intelektualnej”

 • ® © ™ - oznaczenia w obrocie

 • Case study: Seksmisja: ciemność, oj widzę ciemność

 • Dyskusja moderowana: ACTA – prawda i mity

2. Podmiot i przedmiot prawa autorskiego

Pojęcie utworu

 • „Idee czy sposób wyrażania” (uwagi o przedmiocie ochrony)

 • Case Studies: Ile utworu pozostało jeszcze w utworze?”

 • Autorskie prawa osobiste

 • Autorskie prawa majątkowe

 • Case Studies: Czy prawo autorskie chroni sztukę współczesną?”

 • Podmiot ochrony (twórca czy pracodawca?)

 • Case Studies: Kto tu jest twórcą: żona, mąż czy pracodawca?”

 • Prawa twórców: dualizm ochrony

 • Ochrona programów komputerowych i sui generis ochrona baz danych

 • Zadanie: Rozpoznaj utwory na tle przykładów w orzecznictwa

  3. „Granice prawa autorskiego”

 •  Dozwolony użytek chronionych utworów
 • Dozwolony użytek prywatny

 • Dozwolony użytek publiczny

 • Case Studies:„Granice swobody wypowiedzi w materiałach promocyjnych”

 • Dostęp do informacji publicznej a prawa autorskie

 • Case Studies:„Ponowne korzystanie z materiałów informacyjnych”

 • Wolne zasoby i licencje Creative Commons

 • Case Studies:„Czy zawierałeś umowę na warunkach CC”

  Dwie strony medalu: Prawo autorskie a „ruchy wolnościowe”

  • Open Source i Creative Commons

  • Jak działają licencje CC?

  • 6 warunków podstawowych

  • Korzystanie z utworów opublikowanych na licencji CC

  • Case Study:„ Utwór zależny czy inspirowany?”

4. Naruszenie prawa autorskiego i „surowe” zasady odpowiedzialności

Pojęcie naruszenia prawa autorskiego

 • Autorskie prawa osobiste i majątkowe

 • Case Study:„ Jaka wysokość odszkodowania?”

 • Bezpośrednie wkroczenie w wyłączność eksploatacji

 • Pośrednie naruszenie prawa autorskiego

 • Case Study:„ Gazeta W i dodatek „Na Plażę”

 • Internet a prawo autorskie

 • Case Study:"Oświadczenia Facebooka"

 • Naruszenie prawa autorskiego w Internecie

 • Zadanie: pogrupuj roszczenia

5. Wykonywanie autorskich praw majątkowych

 • Pola eksploatacji i problem ich specyfikacji w kontraktach autorskich
 • Case Study:„… na wszystkich polach eksploatacji”

 • Pola eksploatacji w umowach dotyczących programów komputerowych

 • Wynagrodzenie autorskie

 • Zasady odpowiedzialności kontraktowej

 • Autorskie dobra osobiste a umowy

 • Organizacje zbiorowego zarządu

 • Problem ochrony wizerunku

 • Case Study:„Cofnięcie zgody na wykorzystywanie wizerunku”

 • Zadanie: zredaguj zgodę na wykorzystanie wizerunku

6. Zasady redakcji umów autorskich, w tym punkty szczególnie „newralgiczne”

 • Case Study: „Nakazy i zakazy w kontraktach autorskich”

 • Case Study: „Rachunek za dzieło”

7. Duże zmiany w prawie autorskim "w pigułce"

 • Najważniejsze zmiany w prawie autorskim - przystępne podsumowanie
 • Zmiany w obszarze dozwolonego użytku

 • Nowe prawo cytatu

 • Parodia, karykatura, pastisz

 • Case Studies: "Ile mogę pożyczyć z cudzego dzieła?"

7. Nowy dozwolony użytek edukacyjny

 • E-learning w świetle zmian

 • Case Studies: "O co chodzi z tą digitalizacją?"

 • Tzw. incydentalny użytek utworów

 • Nowe formy wynagrodzeń dla autorów

 • Korzystanie z utworów sierocych

 • Korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym

 • Portale społecznościowe, linkowanie oraz inne korzystanie formy korzystania z Internetu po zmianach

8. Wykonywanie autorskich praw majątkowych

 • Pola eksploatacji i problem ich specyfikacji w kontraktach autorskich
 • Case Study:„… na wszystkich polach eksploatacji”

 • Pola eksploatacji w umowach dotyczących programów komputerowych

 • Wynagrodzenie autorskie

 • Zasady odpowiedzialności kontraktowej

 • Autorskie dobra osobiste a umowy

 • Organizacje zbiorowego zarządu

 • Problem ochrony wizerunku

 • Case Study:„Cofnięcie zgody na wykorzystywanie wizerunku”

 • Zadanie: zredaguj zgodę na wykorzystanie wizerunk

9. Redagowanie kontraktów autorskich - ujęcie praktyczne

 • Zasady redakcji umów autorskich, w tym punkty szczególnie „newralgiczne”
 • Case Study: „Nakazy i zakazy w kontraktach autorskich”

 • Umowa o stworzenie utworu

 • Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

 • Umowa o korzystanie z utworu

 • Case Study: „Rachunek za dzieło”

 • Charakterystyka licencji występujących w obrocie

 • Postanowienia w umowach związanych z wykorzystaniem utworów w kampaniach promocyjnych i informacyjnych, w tym w Internecie

 • Zadanie 1: Zapoznaj się z treścią umowy i odpowiedz na pytania

 • Zadanie 2: Proszę odnaleźć błędy w umowie

 • Zadanie 3: Zasady redakcji kontraktów autorskich (prawda/fałsz)

10. Quiz i dyskusja

Termin

2018-12-13 (2 dni)
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel ***** Radisson Blu
Kraków, ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 574 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane