Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego. Podstawowym narzędziem służącym osiąganiu tych celów będzie prezentowana na szkoleniu metodyka zarządzania projektami PRINCE2TM powstała na bazie dobrych praktyk po analizie wielu projektów, zarówno tych, które zakończyły się sukcesem jak i tych, które zakończyły się porażką. Metodyka ta, prezentuje brytyjskie podejście do Zarządzania Projektami.

Uczestnikom szkolenia zostanie ona przedstawiona w porównaniu do innych standardów zarządzania projektami z uwzględnieniem polskiej specyfiki oraz wymogów określonych regulacjami Unii Europejskiej.

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami z zastosowaniem metodyki PRINCE2, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy. Poznanie technik autoprezentacji i umiejętności ich wykorzystania w praktyce w powiązaniu z wiedza o zarządzaniu projektami.

Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu. Kolejną korzyścią z poznania i stosowania PRINCE2 TM w organizacji jest z promowanie efektywności działania, z nastawieniem na uzyskane wyniki.

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy umiejętności w zakresie wykorzystania metodyki PRINCE2 jako jednego ze standardów zarządzania projektami
 • Poznanie i opanowanie kluczowych zasad i technik dotyczących planowania i działania, które musi być podjęte, aby wdrożyć tę metodykę
 • Przedstawienie i wyjaśnienie elementów składowych metodologii PRINCE2  na konkretnych przykładach i porównanie ich do innych standardów zarządzania projektami
 • Zrozumienie i opanowanie w praktyce, reguł wynikających z różnicy pomiędzy podejściem procesowym a podejściem projektowym
 • Zdobycie umiejętności dokładnego wyznaczania relacji i granic pomiędzy projektem a kontekstem biznesowym działań projektowych
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do praktycznego wykorzystania zdobytej podczas szkolenia wiedzy na temat metodologii PRINCE2

 

Efektem szkolenia będzie:

 • Poznanie dobrych praktyk zarządzania projektami (porównanie standardów)
 • Uporządkowanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami w odniesieniu do metodyki PRINCE2
 • Zdobycie umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi wspierających zarządzanie projektami
 • Poznanie metodyki na poziomie egzaminu certyfikującego "PRINCE2 Foundation"

Uczestnik po szkoleniu powinien umieć między innymi:

 • potrafić założyć nowy projekt
 • zdefiniować fazy, działania, zadania oraz kamienie milowe projektu
 • dopasowywać cele i założenia projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu
 • opracowywać strukturę podziału pracy
 • stawiać realistyczne, wymierne cele i zapewniać pozytywne efekty
 • szacować koszty i terminy przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik
 • opracowywać i wdrażać niezawodny system kontroli projektu
 • zdefiniować zależności pomiędzy zadaniami
 • ustalać harmonogram realizacji zadań
 • zdefiniować ścieżkę bazową i krytyczną projektu
 • zdefiniować zasoby projektu oraz przyporządkować dla nich zadania
 • rozliczyć projekt

Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu?
 • Za pomocą, jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych?
 • Z czego wynikają kłopoty i porażki projektów?
 • Jak stosować metodykę PRINCE2 w projektach typu soft i hard?
 • Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne?
 • Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu?
 • Jak wykorzystywać metodykę PRINCE2 w połączeniu ze standardami wymaganymi przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej?


I dzień

 1. Podstawowe definicje zarządzania projektami (przedsięwzięciami)
   
 2. Charakterystyka i definicja projektu oraz klasyfikacja i rodzaje projektów - przykłady
   
 3. Podstawy zarządzania projektami i ograniczenia projektu
   
 4. Obszary zarządzania projektami
   
 5. Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek
   
 6. Ćwiczenie I: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat)
   
 7. Analiza projektu - podejście PRINCE2 na tle innych standardów
   
 8. PRINCE2 - PMI - ZCP - przedstawienie- porównanie standardów
 9. Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
   
 10. Analiza problemu i celów projektu - uzasadnienie biznesowe
   
 11. Metoda matrycy logicznej – wnioski dla projektów UE
 12. Cykl życia projektu wg. PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze
   
 13. Struktura organizacyjna projektu a struktura organizacyjna firmy - pola synergii i pola konfliktów
   
 14. Ćwiczenie II: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat)
   
 15. Zespół Zarządzania Projektem - budowa zespołu zarządzania projektem - procedura
   
 16. Rola i zadania kierownika projektu - porównanie standardów
   
 17. Pozycja kierownika projektu w strukturze organizacyjnej
   
 18. Kwalifikacje i cechy kierownika projekt
   
 19. Struktura organizacyjna PRINCE2
   
 20. Określenie ról w projekcie
   
 21. Konstruowanie Zespołu Zarządzania Projektem - zasady, procedury, pułapki
   
 22. Test: Podatność na działania manipulacyjne
   
 23. Style zarządzania Zespołem - role grupowe
   
 24. Cykl życia zespoł
 25. Podsumowanie dnia


II dzień

 1. Techniki, Komponenty, Procesy
   
 2. Osiem procesów PRINCE2
   
 3. Ogólne omówienie procesów
   
 4. Zlecenie opracowania założeń projektu PZP
   
 5. Organizacja Projektu
   
 6. Uzasadnienie biznesowe
   
 7. Ćwiczenie III: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat)
   
 8. Inicjowanie Projektu
   
 9. Elementy sterowania
   
 10. Plan Komunikacji - zasady, procedury, problemy
   
 11. Test Kilmana
   
 12. Dokument inicjujący projekt - DIP
   
 13. Procesy planowania i realizacji projektu
   
 14. Strukturalizacja przedsięwzięcia: definiowanie produktów
   
 15. PRINCE2 - technika planowania oparta na produktach
   
 16. Opisy Produktów - studium przypadku (projekty twarde i miękkie)
   
 17. Struktura Produktowa
   
 18. Diagram następstwa produktów
   
 19. Szacowanie zasobów (czasu, pracochłonności, kosztów)
   
 20. Koszty bezpośrednie i pośrednie
   
 21. Analiza opłacalności inwestycji w odniesieniu do uzasadnienia biznesowego
   
 22. Harmonogramowanie prac
   
 23. Diagram sieciowy
   
 24. Ścieżka krytyczna
   
 25. Wykres Gantta
   
 26. Monitorowanie projektu
   
 27. Odchylenie od planu bazowego
   
 28. Metoda wartości wypracowanej
   
 29. Ćwiczenie IV: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat)
   
 30. Zarządzanie ryzykiem projektowym i zmianami w projekcie
   
 31. Definicja i wartościowanie ryzyka
  • Planowanie ryzyka
  • Identyfikacja i analiza ryzyka
  • Planowanie reakcji na ryzyko
  • Monitorowanie ryzyka
 32. Podsumowanie dnia
 33. Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów
Termin

2017-11-20 - 2017-11-21

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 23 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane