W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej jedną osobę będą zobowiązane do utworzenia Pracowniczych planów kapitałowych i wykonania ciążących na nich obowiązków ustawowych w związku z utworzeniem PPK. Pierwsze obowiązki przewidziano dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 osób- dla takich firm ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.
Za niewypełnienie obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK przewidziano bardzo wysokie sankcje. Przedsiębiorstwa dodatkowo będą kontrolowane przez PIP w zakresie wykonywania obowiązków na podstawie Ustawy o PPK.


Korzyści dla Uczestników:
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK, jakimi przesłankami się kierować podczas jej wyboru. Kluczowym będzie wyjaśnienie i zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami podmiotów zatrudniających względem instytucji finansowych oraz osób zatrudnianych w ramach PPK.


Cel szkolenia:
1. Zapoznanie Uczestników z obowiązkami podmiotów zatrudniających na podstawie ustawy o PPK względem Uczestników oraz instytucji finansowych
2. Uzyskanie informacji jak wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK w podmiocie zatrudniającym.
3. Celem szkolenia jest dokładne wyjaśnienie jak zawrzeć umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK oraz jak dokonywać wpłat składek do PPK i jak je rozliczać.
4. Uczestnicy zostaną zapoznani także z sankcjami jakie ciążą na podmiotach zatrudniających w związku z niewypełnieniem obowiązków z Ustawy o PPK.

1. Założenia oraz przyczyny wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych na podstawie rządowego uzasadnienia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
2. Terminy spełnienia obowiązków z ustawy dla pracodawców.
3. Cele Pracowniczych Planów Kapitałowych.
4. Podmioty objęte obowiązkiem utworzenia PPK oraz wyłączenia w stosowaniu ustawy.
5. Porównanie: Pracownicze Plany Kapitałowe, a Pracownicze Programy Emerytalnych-co wybrać i dlaczego?
6. Dla kogo Pracownicze Plany Kapitałowe? Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kwalifikacja osób zatrudnionych.
7. Ogólne zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych.
8. Charakterystyka oraz forma umów o prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
9. Pracownicze Plany Kapitałowe- obowiązki pracodawcy:

  • Wybór usługodawcy- procedura wyboru, konsultacja ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników.
  • Omówienie przesłanek wyboru instytucji finansowej zarządzającej
  • Schemat tworzenia PPK krok po kroku.
  • Automatyczny zapis do PPK i rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK.

10. Wysokość i sposób dokonywania wpłat do PPK przez podmiot zatrudniający i Uczestnika.
11. Co dzieje się z środkami wpłacanymi do PPK? Sposób zarządzania środkami w ramach PPK.
12. Koszty prowadzenia i zarządzania PPK.
13. Wypłata i rozporządzanie środków z PPK.
14. Nadzór nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
15. Opodatkowanie środków w ramach PPK.
16. Podział środków w przypadku rozwodu i unieważnienia małżeństwa oraz śmierci Uczestnika.
17. Ogólne korzyści Pracowniczych Planów Kapitałowych

Termin

2019-06-25

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 32 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Pracownicze plany kapitałowe
2019-06-25
ul. Straszewskiego 17

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane