Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i narzędzi sprzyjających pozyskaniu nowych Klientów ze szczególnym uwzględnieniem Klientów z dużym potencjałem. Poznane metody będą również pomocne przy rozszerzaniu współpracy z już posiadanymi Klientami

Korzyści dla uczestników:

W efekcie szkolenia poznasz:

 1. Metody segmentacji rynku i klasyfikacji Klientów

 2. Narzędzia służące analizie wstępnej i strategicznej wybranego Klienta

 3. Analizę typów Klientów wraz ze wskazówkami jakie narzędzia komunikacji sprzedażowej sprzyjają pozytywnej decyzji o nawiązaniu relacji biznesowej a jakie nasze, często nieświadome zachowania prowadzą wprost do odmowy ze strony Klienta.

 4. Informację o sobie pod kątem mocnych stron osobowości i obszarów do rozwoju.

 5. Elementy które warto wziąć pod uwagę opracowując plan ,,wejścia’’ do Klienta.

Adresaci szkolenia:

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie i rozszerzanie współpracy z kluczowymi Klientami Firmy:

 • Przedstawicieli Handlowych

 • Sales Managerów

 • Key Account Managerów

 • Dyrektorów Sprzedaży

Metody szkolenia:

Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: moderowane dyskusje; ćwiczenia pojedyncze i w grupach; studia przypadków; dzielenie się najlepszymi praktykami i grę szkoleniową.

 1. Wiem jakich efektów się ode mnie oczekuje i jestem zmotywowany do pracy

 • Czego ode mnie oczekują? – Klienci i mój Przełożony

 • Strefy wpływu uczestników szkolenia w odniesieniu do oczekiwań stron

 • Korzyści z profesjonalnego podejścia do procesu sprzedaży

 1. Segmentacja rynku potencjalnych Klientów

 • Ogólne kryteria segmentacji rynku

 • Segmentacja rynku pod względem potencjału

 • Analiza naszych doświadczeń i potrzeb w odniesieniu do potencjału Klientów

 • Poziomy dotychczasowego zaangażowania Klientów

 1. Klasyfikacja wybranych klientów

 • Macierz potencjalnych Klientów - poziom zaangażowania i potencjału

 • Zasada Pareto

 • Lejek Klientów

 1. Wybrany Klient – Analiza wstępna

 • Potencjalne zainteresowanie naszą ofertą

 • Możliwości zakupowe Klienta

 • Poziom naszego zaangażowania z uwzględnieniem informacji wynikających z ,,Klasyfikacji Klienta’’

 1. Wybrany Klient - Analiza Strategiczna Klienta

 • Struktura Klienta

 • Funkcje w procesie zakupu

 • Władza i wpływy

 • Nastawienie do oferty/ firmy / sprzedawcy

 1. Analiza moich mocnych stron osobowościowych w procesie pozyskiwania nowych partnerów biznesowych

 • Osobowościowy test autoanalizy

 • ,,Przekonaj mnie’’ – gra sprzedażowa

 • Indywidualna informacja zwrotna

  • Mocne strony – obszary na których Uczestnik warsztatu może budować

  • Pięty achillesowe - obszary do niwelowania negatywnego wpływu lub do dalszego rozwoju

 1. Potrafię nawiązać efektywną relację biznesową z każdym, nawet trudnym Klientem przez dostosowanie się do jego osobowości.

 • Narzędziowa osobowość Klienta i uczestnika szkolenia

 • Na co zwracać uwagę żeby rozpoznać osobowość Klienta?

  • Podczas spotkania bezpośredniego

  • Podczas rozmowy telefonicznej

 • Narzędzia wywierania wpływu na Klientów o poszczególnych - osobowościach w procesie:

  • Zjednywania sobie Klienta podczas pierwszego kontaktu

  • Budowania relacji biznesowej

  • Przekonywania

  • Argumentowania

  • Motywowania do działania

  • Negocjowania

  • Zapobiegania konfliktom

 1. Wybrany Klient - Plan ,,wejścia’’

 • Strategia postępowania

 • Taktyka

 • Elementy w procesie nawiązywania kontaktu z pojedynczymi pracownikami i całymi firmami

 1. Podsumowanie szkolenia

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia

 • Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce

 • Zadanie wdrożeniowe

 • Ewaluacja szkolenia

Termin

2018-09-27 - 2018-09-28

Miejsce

Centrum Konferencyjne ADN
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

1480 pln zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 128 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Pozyskiwanie lub rozszerzanie współpracy z kluczowymi/strategicznymi klientami
2018-09-27 - 2018-09-28
al. Jana Pawła II 25

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 pln PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane