Korzyści dla uczestnika:

 • Poznanie zasad i technik skutecznego poszukiwania potencjalnych klientów.
 • Zrozumienie zasad i specyfiki procesu poszukiwania potencjalnych klientów.
 • Zdobycie umiejętności aktywnego poszukiwania potencjalnych klientów.
 • Zdobycie umiejętności skutecznego kwalifikowania potencjalnych klientów.
 • Poznanie szerokiej gamy metod i narzędzi docierania do nowych klientów.
 • Nauka skutecznych metod docierania do właściwych osób decyzyjnych.
 • Zdobycie umiejętności otwierania rozmowy z klientem w kontakcie telefonicznym.
 • Nauka skutecznych metod radzenia sobie z obiekcjami klientów w trakcie pierwszego kontaktu z klientem.
 • Przygotowanie indywidualnego planu działań prospectingowych.
 • Wzrost motywacji, zaangażowania i proaktywności.
 • Wzrost skuteczności procesu poszukiwania potencjalnych klientów.
 • Poprawa umiejętności kwalifikowania potencjalnych klientów.
 • Wzrost skuteczności w docieraniu do osób decyzyjnych.
 • Wzrost liczby potencjalnych klientów.
 • Poprawa osiąganych wyników sprzedażowych.
 • Wzrost motywacji i proaktywna postawa w realizacji codziennych zadań.

Metody pracy podczas szkolenia:

 • Zadania indywidualne
 • Dyskusja moderowana
 • Ćwiczenia zespołowe
 • Wnioski zespołowe
 • Mini wykład trenera
 • Wspólna analiza i omówienie wniosków

1. Wstęp. Wprowadzenie do tematu. Wprowadzenie trenera.

 • Analiza faktycznych oczekiwań uczestników (lista problemów)
 • Rola i znaczenie nowych klientów w rozwoju sprzedaży

- jak zachować równowagę pomiędzy nowymi, a obecnymi klientami?
- starania o utrzymanie pozycji firmy na niepewnym rynku

 • Przyczyny utraty obecnych klientów

2. Umiejętności pomocne w poszukiwaniu klienta.Błędy popełniane podczas pozyskiwania nowego klienta.

 • Rola i znaczenie nastawienia, na drodze pozyskiwania nowych klientów
 • Stereotypy, ograniczenia, schematy w naszym działaniu
 • Zasad skutecznego działania
 • Prawa pozyskiwania potencjalnego klienta

3. Prawo liczb w pozyskiwaniu. Nowego klienta. Kryteria kwalifikujące.

 • Czy każdy może być moim klientem?
 • Jak dobrze dobrana próba wpływa na skuteczność działań
 • Skuteczność przy pozyskiwaniu nowego klienta można wyliczyć
 • Analiza kryteriów kwalifikujących klienta do grona potencjalnych

4. Analiza źródeł nowych kontaktów. Etapy Pozyskiwania nowego klienta. Kontakt telefoniczny.

 • Budowanie siatki osobistych kontaktów
 • Zadowolony klient na drodze do pozyskania nowego
 • Klienci konkurencji
 • Zasady kontaktu telefonicznego
 • Cel kontaktu telefonicznego

5. Kontakt telefoniczny warsztaty

 • Błędy popełniane podczas rozmowy telefonicznej
 • Pokonywanie bariery sekretariatu
 • Znaczenie standardów podczas rozmowy wychodzącej
 • Budowanie wiarygodności, wpływanie na zaufanie kierowanie uwagą
 • Umawianie spotkań
Termin

2018-06-04 - 2018-06-05

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25, Warszawa
Warszawa

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 13 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Poszukiwanie i pozyskiwanie nowego klienta. Praktyczne warsztaty z elementami telefonicznego umawiania spotkań.
2018-06-04 - 2018-06-05
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane