Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem praktycznych umiejętności związanych z panowaniem nad stresem w sytuacjach zawodowych.

Nasza propozycja to autentyczny trening, a nie kolejne, pełne teorii szkolenie. Wraz z trenerem pokonasz kolejne kręgi wtajemniczenia w temacie stresu i skutecznych metod pokonania go raz na zawsze! Nie wyeliminujesz go całkiem ze swojego życia – nie o to też chodzi – ale oswoisz go, aby już nigdy więcej nie uniemożliwiał Ci realizacji zamierzeń. Poznasz swoją podatność na stres, sprawdzisz co stresuje Cię najbardziej, dowiesz się co współczesna psychologia Ci oferuje i jak możesz te metody w swoim życiu wykorzystać w autentyczny sposób. 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • poznanie istotnych faktów dotyczących stresu;
 • poznanie istotnych faktów dotyczących natury emocji;
 • autodiagnoza własnych zasobów i potrzeb w zakresie stresu;
 • wypracowanie i dopasowanie metod redukowania stresu do potrzeb uczestników;
 • wytrenowanie technik redukowania stresu: doraźnych i długofalowych;
 • przygotowanie planu wdrożenia przetrenowanych technik.

Szkolenia polecamy dla:

Każdego, kto chce wygrać walkę ze stresem. Dzisiaj chyba już nikt nie wierzy, że życie bez stresu jest możliwe - sytuacje stresogenne stały się stałym elementem naszego życia. Chyba też nikt nie wierzy, że stres jego nie dotyka. Wobec tej emocji wszyscy jesteśmy równi - niezależnie od wieku czy zajmowanego stanowiska. Co możemy zrobić? Dużo. Wystarczy nauczyć się jak minimalizować obecność stresu oraz stosować różne sposoby radzenia sobie z nim - zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie warsztatowo, mocno aktywizując uczestników. Podczas zajęć wykorzystane zostaną między innymi:

 •     Krótkie prezentacje wykładowe
 •     Ćwiczenia w grupach, dwójkach
 •     Testy
 •     Dyskusje moderowane
 •     Studium przypadku
 •     Praca indywidualna
 •     Film

Struktura szkolenia:  prezentacje wykładowe: 30%, część warsztatowa: 70%

DZIEŃ PIERWSZY

1. AKTUALNE ODKRYCIA PSYCHOLOGII STRESU i co z tego może wynikać dla każdego człowieka:

 • Istotne fakty dotyczące NATURY STRESU i czynników wywołujących stres;
 • REAKCJE NA STRES i zmiany w zachowaniu, RODZAJE STRESÓW jakich doświadcza człowiek (ćwiczenie koncepcyjne);
 • O EMOCJACH – JAK POWSTAJĄ I DZIAŁAJĄ EMOCJE;
 • Jakie mogę OSIĄGNĄĆ KORZYŚCI w związku z podniesiem swoich umiejętności radzenia sobie ze stresem.


2. INWENTARYZACJA MOICH ZASOBÓW I POTRZEB:

 • MOJA CENA STRESU (ćwiczenie warsztatowe w parach);
 • Poznanie swojej PODATNOŚCI NA STRES oraz dotychczasowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami – AUTODIAGNOZA i co dalej? (praca indywidualna);
 • Jak zwiększać swoją ŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNĄ i stać się osobą odpowiedzialną za swoje przeżycia;
 • Psychologiczne mechanizmy w sytuacjach trudnych – jak BRONIĆ SIĘ PRZED MANIPULACJĄ I PROJEKCJAMI (ćwiczenie grupowe)
 • Określanie kluczowych obszarów, w których napotykasz na TRUDNOŚCI W KIEROWANIU EMOCJAMI I STRESEM (podejmowanie decyzji, obsługa klienta, konflikty, nowe zadania, etc.).

3. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM: Zastosowanie STRATEGII KRÓTKOTERMINOWYCH (doraźnych):

 • WSPÓLNA PRACA TRENINGOWA nad technikami: kontrolowania własnych myśli, zatrzymywania strumienia niepokojących natrętnych myśli, odreagowania, odwrócenia uwagi, wyolbrzymiania doznań, dialogu wewnętrznego, dawania sobie powodów do zadowolenia, zwolnieniu tempa, natychmiastowej relaksacji (ćwiczenia grupowe, w parach i indywidualne);
 • Jak WYRAŻAĆ EMOCJE w sposób dopasowany do osób i sytuacji, chroniąc jednocześnie relację?

DZIEŃ DRUGI

4. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM: zastosowanie STRATEGII DŁUGOTERMINOWYCH:

 • WSPÓLNA PRACA TRENINGOWA nad technikami: kapitalizacji pozytywnych emocji, oddzielania stresu od widocznych reakcji fizjologicznych, myślenia pytaniami (mapa wyboru), work-life balance, zmiany zachowania, zarządzanie sobą i swoją energią, powiększanie własnych zasobów (ćwiczenia grupowe, w parach i indywidualne);
 • Praca nad zwiększaniem POCZUCIA SWOJEGO SZCZĘŚCIA – czyli naukowe metody zwiększania swojego poczucia szczęścia.

5. SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO:

 • Czym jest syndrom wypalenia zawodowego?
 • MECHANIZM POWSTAWANIA syndromu?
 • Syndrom wypalenia zawodowego w organizacjach biurokratycznych;
 • Jak PRZECIWDZIAŁAĆ WYPALENIU – co ja mogę zrobić, co organizacja może zrobić? (ćwiczenie grupowe)
 • Jak zorganizować PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY? (ćwiczenie grupowe).

6. Jak WDRAŻAĆ NOWO POZNANE TECHNIKI do codziennego życia?

 • PODSUMOWANIE wszystkich ODKRYĆ I OSIĄGNIĘĆ, dokonanych na treningu;
 • Jak UTRZYMYWAĆ I POGŁĘBIAĆ zdobycze z treningu;
 • WYPRACOWANIE PLANU ROZWOJOWEGO na działania po powrocie z treningu.
Termin

2018-05-16 - 2018-05-17

Miejsce

Hotel***AMBER
ul. Powstańców Warszawskich, 45
Gdańsk

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 86 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Pokonaj stres na zawsze
2018-05-16 - 2018-05-17
ul. Powstańców Warszawskich, 45

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane