Cele szkolenia:

W SZKOLENIU SZCZEGÓLNY NACISK POSTAWIONO NA PRAKTYCZNE ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNE:

 • Zwiększenie  skuteczności w negocjacjach.
 • Przegląd narzędzi i strategii negocjacyjnych.
 • Poprawa kompetencji w zakresie sprawowania kontroli nad rozmową negocjacyjną i budowania swojej pozycji, w tym akcent położony na kwestię radzenia sobie z emocjami dotyczącymi negocjacji.
 • Identyfikacja i eliminacja popełnianych błędów.
 • Skonfrontowanie własnych praktyk negocjacyjnych z zaleceniami trenera i pozostałych uczestników szkolenia.

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Mają świadomość realnego wpływu  na przebieg i  efektywność prowadzonych negocjacji.
 • Są świadomi źródeł wszelkich w tym negatywnych emocji towarzyszących negocjacjom i wiedzą jak im zapobiegać lub jak nimi sterować.
 • Uświadamiają sobie wagę zasady „ Mecz wygrywa się najpierw w wyobraźni”
 • Potrafią toczyć świadomą grę, ukierunkowaną na efekty i pożądane skutki
 • Potrafią budować wizerunek silnego i jednocześnie zasługującego na zaufanie negocjatora.
 • Wiedzą jak uzyskiwać silę w negocjacjach, także wówczas kiedy „karty” nie są silne
 • Znają i w praktyce umieją zastosować główne zasady skutecznych negocjacji.
 • Wiedzą, jak sprawować  kontrolę nad rozmową, czasem i partnerem i celami. 
  Umieją prowadzić rozmowę w wybranym dla siebie kierunku.

Metody pracy podczas szkolenia:

 • Zadanie indywidualne
 • Dyskusja moderowana
 • Ćwiczenia zespołowe
 • Wnioski zespołowe
 • Mini wykład trenera
 • Praca z camerą video (opcjonalnie)
 • Wspólne analiza i omówienie wniosków

1. WSTĘP WPROWADZENIE DO TEMATU

 • Wprowadzenie trenera.
 • Analiza faktycznych oczekiwań uczestników (lista problemów).
 • Główne Zasady skutecznych negocjacji sprzedażowych na podstawie doświadczeń uczestników i trenera.
 • Wskaźniki siły w negocjacjach.
 • Negocjacje z pozycji siły. Jak pokazać siłę i pozostać w  dobrych relacjach?
 • Negocjacje ze słabej pozycji. Jak przekonać drugą stronę do siły swoich „kart”

2. BUDOWANIE POZYCJI W NEGOCJACJACH

 • Jak budować swoją pozycję w negocjacjach?
 • Jak robić to podczas spotkania? Utrzymywanie kontroli nad rozmową negocjacyjną.
 • Jak prowadzić rozmowę w wybranym przez siebie kierunku? Jak zwiększyć własne poczucie wpływu na przebieg rozmów? Eliminowanie błędów.
 • Indywidualny action plan.

3. PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI

 • Zasady przygotowań.
 • Czego chcemy? Co zaakceptujemy? Planowanie efektu negocjacji.
 • Wyznaczenie zakresu negocjowanych kwestii.
 • Zasada tworzenia celów.
 • Zasady wyznaczania pola negocjacji.
 • Macierz ustępstw i zamienników.
 • Skład.
 • Miejsce i przestrzeń
 • Tzw. Kwestie honorowe
 • Argumenty i kontrargumenty

4. JA W ROLI NEGOCJATORA

 • Poznanie własnego stylu negocjacyjnego. Jak lubię prowadzić rozmowy? Jak budować kontakt z kimś, kogo słabo znam? Jak pozyskać kogoś, kogo się obawiam?
 • Rozpoznawanie zachowań partnera rozmowy – analiza typów negocjacyjnych. Moje mocne strony w prowadzeniu rozmowy – sesja informacji zwrotnej.
 • Cztery typy negocjatorów i cztery sposoby zachowania się. Metody dostrajania się do typu partnera negocjacji.

5. SKUTECZNE NEGOCJACJE WŁAŚCIWE OTWARCIE ROZMÓW

 • Dylemat zaufania.
 • Wymiana stanowisk.
 • Wpływanie na opinię oponenta w przedmiocie negocjowanej kwestii.
 • Neutralizacja stanowiska oponenta.
 • Pytania w negocjacjach źródłem inicjatywy.

6. NEGOCJACJE WŁAŚCIWE

 • W poszukiwaniu właściwych rozwiązań.
 • Przyczyny powstawania zastrzeżeń i trudnych sytuacji.
 • Pat i impas oraz jak z nich wyjść.
 • Zasady skutecznej argumentacji.
 • Zasady stosowania ustępstw.
 • Obrona marży i ceny.

7. RADZENIE SOBIE Z OBIEKCJAMI. ZAMYKANIE SPOTKANIA

 • Emocje w negocjacjach, jako narzędzie wywierania wpływu i manipulacji. Sztuka kontroli emocji własnych i drugiej strony.
 • Taktyki stosowane podczas końca negocjacji.
 • Efekt końcowej premii.
 • Tzw. głupia chwila końca negocjacji
 • W poszukiwaniu win win.

8. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA PODSUMOWANIE. MAPA DROGOWA.

 • Podsumowanie kluczowych wniosków.
 • Pytania końcowe.
 • Mapa Drogowa, czyli sporządzenie indywidualnych planów działania wraz z podjęciem zobowiązania do ich realizacji.
 • Ankiety.
Termin

2018-04-19 - 2018-04-20

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25, Warszawa
Warszawa

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 59 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Optymalizacja wyniku negocjacji przy braku równowagi sił. Zaawansowane negocjacje dla praktyków
2018-04-19 - 2018-04-20
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane