Cel szkolenia:

Wzmocnienie stałej efektywności sprzedażowej uczestników warsztatu ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności radzenia sobie z uprzedzeniem, obawą, czy obiekcją Klienta na różnych etapach procesu sprzedaży.

Korzyści dla uczestników:

 • Dowiesz się jak wykorzystać wiedzę psychologiczną aby sprzedawać skutecznie nawet trudnym Klientom.

 • Omówimy na konkretnych przykładach, jak możemy postąpić jeżeli przed spotkaniem domyślamy się, że Klient jest uprzedzony do nas , naszej oferty lub firmy.

 • Poznamy szereg sposobów reagowania w przypadku gier debiutowych Klientów, czyli ,, kłód” które rzucają nam pod nogi na początku spotkania w stylu: ,,Proszę przedstawić ofertę ale uprzedzam, że nie jestem zainteresowany’’.

 • Stworzymy listę rzeczywistych obiekcji i wypracujemy sposoby reakcji na nie.

W efekcie szkolenia otrzymasz:

 1. Zestawienie z propozycjami reakcji na najczęstsze projekcje Klientów

 2. Listę skutecznych reakcji na gry debiutowe Klientów

 3. Ściągę z przykładowymi reakcjami na wybrane obiekcje Klientów

 4. Informację o sobie pod kątem mocnych stron sprzedażowych i obszarów do rozwoju.

 5. Analizę typów Klientów wraz ze wskazówkami jakie narzędzia komunikacji sprzedażowej sprzyjają pozytywnej decyzji a jakie nasze, często nieświadome zachowania prowadzą wprost do odmowy ze strony Klienta.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla pracowników których zadaniem jest efektywna sprzedaż.

Metody pracy:

Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: moderowane dyskusje; ćwiczenia pojedyncze i w grupach; studia przypadków; dzielenie się najlepszymi praktykami, scenki i grę szkoleniową.

 1. Analiza moich mocnych stron jako sprzedawcy

 • Osobowościowy test autoanalizy

 • ,,Przekonaj mnie’’ – gra sprzedażowa

 • Indywidualna informacja zwrotna

  • Mocne strony – obszary na których Uczestnik warsztatu może budować

  • Pięty achillesowe - obszary do niwelowania negatywnego wpływu lub do dalszego rozwoju

 1. Zapobiegam odmowie i uzyskuję zgodę Klienta przez dostosowanie się do jego osobowości

 • Narzędziowa osobowość Klienta i Sprzedawcy

 • Na co zwracać uwagę żeby rozpoznać osobowość Klienta?

  • Podczas spotkania bezpośredniego

  • Podczas rozmowy telefonicznej

 • Narzędzia wywierania wpływu na Klientów o poszczególnych osobowościach w procesie:

  • Zjednywania sobie Klienta podczas pierwszego kontaktu

  • Przekonywania

  • Argumentowania

  • Zapobiegania konfliktom

  • Zapobiegania odmowie

  • Reagowania na Konflikt

  • Motywowania do zakupu

  • Zamykania sprzedaży

 1. ,,Ten sprzedawca będzie mnie namawiał do czegoś czego nie chcę’’

 • Negatywne projekcje Klientów (niewypowiedziane opinie i przekonania Klientów tuż przed naszym kontaktem z Nimi)

 • Wyrażenie intencji jako metoda niwelowania negatywnego wpływu projekcji Klientów na temat: nas, jakości naszej oferty czy firmy.

 • Metody reakcji na rzeczywiste projekcje naszych Klientów.

 • Scenki warsztatowe

 1. ,,Proszę przedstawić inną ofertę, ale uprzedzam, że nie będę nią zainteresowany.’’

 • Gra debiutowa Klienta - blokująca lub utrudniająca efektywną komunikacje sprzedażową wypowiedź Klienta na początku kontaktu.

 • Lista rzeczywistych gier debiutowych Klientów.

 • Efektywne metody reakcji na poszczególne gry debiutowe Klientów.

 • Scenki warsztatowe

 1. Jakie ma powody Klient żeby kupić?

 • Proszę powiedzieć…? – pytania pierwszym filarem sprzedaży

 • Zasady uzyskiwania informacji i zapobiegania odmowie

 • Analiza potrzeb i oczekiwań klienta – Lista pytań

 1. ,,To jest dokładnie to, czego oczekuję’’

 • Zasady zapobiegania obiekcjom Klienta

 • Model: Cecha – Zaleta – Korzyść – Dowód

 • Kody językowe -Tworzenie przekonującej argumentacji

 • Niwelowanie dysonansu po-zakupowego

 1. ,,To jest za drogie’’

 • Podłoże obiekcji Klientów

 • Obiekcja Klienta, jako nasze wsparcie w procesie sprzedaży

 • Lista rzeczywistych obiekcji i metody postępowania z nimi

 • Scenki warsztatowe

 1. Trudny klient

 • Jak rozmawiać ze zdenerwowanym czy agresywnym Klientem?

 • Zasady rozmowy z reklamacyjnym Klientem

 • Gry i manipulacje Klientów

 • Asertywne budowanie relacji w sprzedaży z ,,trudnym’’ Klientem

 1. Podsumowanie szkolenia

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia

 • Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce

 • Ewaluacja szkolenia

Termin

2018-06-07 - 2018-06-08

Miejsce

Centrum Konferencyjne ADN
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 107 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Od NIE do TAK w procesie sprzedaży
2018-06-07 - 2018-06-08
al. Jana Pawła II 25

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane