Szkolenie przybliża takie zagadnienia z zakresu finansowego jak: finansowego cel działania przedsiębiorstwa, jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw, co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe. Szkolenie pomaga w ocenie wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych oraz w ocenie wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej.

 

Szkolenie polecamy dla:

 • finansowej i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem, a także osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce, jak i administracji publicznej
 • przedstawicieli banków odpowiedzialnych za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorców i osób rozpoczynających samodzielne zarządzanie finansami
 • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzających finansowymi relacjami z nimi
 • pracowników decyzyjnych mających wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracowników mających pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit
 • małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników chcący zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy
 • menedżerów wyższego i średniego szczebla, podejmujących decyzje dotyczące bezpieczeństwa finansowego, należności, kosztów zapasów i cyklu operacyjnego, a także specjalistów tworzących i administrujących systemem controllingu i budżetowania gotówki (strategicznego zarządzania środkami pieniężnymi)
 • osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż gotówka, treasury management, zarządzanie skarbem, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse


Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżenie finansowych zasad dotyczących oceny przedsiębiorstw na podstawie sprawozdawczości finansowej. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Wszystkie zagadnienia omawiane są w trakcie szkolenia przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych opartych na sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, jak i danych makroekonomicznych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.

Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej, a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania płynnością finansową, rachunku przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na przepływy pieniężne.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania współpracą z kontrahentami
 • zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania bezpieczeństwem finansowym
 • poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania kapitałem zamrożonym w przedsiębiorstwie
 • wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji na  wzrost wartości przedsiębiorstwa
 • zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów

Informacje o rabatach i promocjach:

 

Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka przyznajemy 10% rabatu.

Na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty przyznajemy 10% rabatu.

 

 

 • Rabat za dwie osoby: 200 zł, za trzy: 400 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: piąta osoba gratis!
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 od całości zamówienia

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Rabaty nie łączą się.


W ramach szkolenia otwartego w Krakowie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad w każdym dniu
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. FINANSOWY CEL DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA I FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej?
 2. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
 3. Podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
 4. Przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
 5. Wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa

 

MODUŁ II. JAKICH INFORMACJI MOŻNA OCZEKIWAĆ OD PRZEDSIĘBIORSTW?

 1. Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
 2. Informacja o sprawozdaniach jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - co i kiedy z tych informacji można się dowiedzieć?

 

MODUŁ III. CO NAPRAWDĘ MÓWIĄ, A CZEGO NIE MÓWIĄ SPRAWOZDANIA FINANSOWE?

 1. Metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
 2. Metody i zasady stosowane w rachunkowości
 3. Elementy sprawozdania finansowego
 4. Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

 

MODUŁ IV. OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE OGÓLNEJ ANALIZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 1. Ogólna analiza bilansu
 2. Ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
 3. Metoda Wilcoxa
 4. Salda strukturalne bilansu
 5. Ogólna analiza rachunku zysków i strat
 6. Prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
 7. Sygnały ostrzegawcze
 8. Analiza rachunku przepływów pieniężnych (cash flow) - metoda pośrednia

 

MODUŁ V. OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

 1. Zasady interpretacji wskaźników
 2. Analiza struktury bilansu
 3. Analiza rentowności
 4. Analiza płynności
 5. Cykl konwersji gotówki
 6. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
 7. Aanaliza efektywności
 8. Analiza poziomu zadłużenia
 9. 5c klienta
 10. Metody punktowe
 11. Analiza dyskryminacyjna
Termin

2020-05-28 (2 dni)

I dzień: 10:00 - 16:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

II dzień: 09:00 - 15:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1780 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 555 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1780 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane