Opis szkolenia:

Szkolenie obejmuje szeroki zakres zaawansowanych technik komunikacji z klientem wewnętrznym
i zewnętrznym. Odkrywa przed uczestnikami obszary, na które na co dzień często nie zwracamy uwagi,
a których rozumienie i świadome wykorzystywanie znacząco poprawia nasze funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji w biznesie, których opanowanie i stosowanie pomoga szybciej i skuteczniej osiągać cele w procesie komunikacji
z innymi osobami.

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy będą skuteczniej porozumiewać się wykorzystując różnorodne techniki oraz dostosowywać sposób komunikacji do sytuacji i rozmówcy. Począwszy od umiejętności kształtowania własnego przekazu i lepszego rozumienia innych po umiejętności przekonywania do swoich racji
oraz komunikacji z „trudnym” rozmówcą.

Szkolenie polecamy dla

osób, których skuteczność działania w dużej mierze zależy od umiejętności efektywnej komunikacji. Zapraszamy menedżerów, liderów i członków zespołów, handlowców, członków zespołów projektowych
oraz wszystkich, którzy chcieliby usprawnić swoje zdolności komunikacyjne i interpersonalne w kontaktach z klientami.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe

 • dyskusja

 • prezentacja

 • studium przypadku

 • testy

 • scenki

Program szkolenia

1.Percepcja i satysfakcja klienta.

 • pryzmat postrzegania firmy przez klienta

 • trójkąt satysfakcji

 • czynniki decydujące o zadowoleniu klienta

 • klienta wewnętrzny a klient zewnętrzny

2. Proces komunikacji.

 • kluczowe aspekty efektywności

 • kanały przekazu

3. Komunikacja niewerbalna.

 • wykorzystanie mowy ciała

 • odczytywanie zachowań rozmówcy

 • spójność komunikacji

4.Komunikacja werbalna.

 • wykorzystanie pytań

 • techniki aktywnego słuchania

 • parafraza

5.Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z rozmówcą.

 • tworzenie pierwszego wrażenia

 • elementy ułatwiające budowanie porozumienia

 • identyfikacja potrzeb rozmówcy

 • otwartość w komunikacji

6. Asertywność.

 • typy zachowań

 • wpływ poszczególnych zachowań na efektywność komunikacji

 • zasady asertywności

 • techniki działań asertywnych

7. Asertywne budowanie relacji z klientem.

 • komunikat „ja”

 • przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej

 • przyjmowanie krytyki

8.Współpraca z trudnym klientem.

 • przyczyny agresywnych zachowań klientów

 • jak rozmawiać z agresywnym klientem?

 • typologia klientów

 • dopasowanie stylu komunikacji do rozmówcy

9.Elementy zarządzania czasem.

 • ustalanie priorytetów

 • zasady i reguły zarządzania czasem

 • planowanie pracy

10. Podsumowanie i wnioski.

Termin

2017-06-27 - 2017-06-28
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel*** Quality Silesian
ul. Szybowcowa 1A

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 115 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane