Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD.
 • Zapoznanie z podstawowymi przepisami regulującymi postępowanie z dokumentacją.
 • Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum zakładowego (z uwzględnieniem zasad systemu EZD).


Szkolenie polecamy dla:
Kierownictwo i merytoryczni pracownicy Urzędów zwłaszcza tych, którzy przechodzą lub są w systemie EZD.


Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Wykład.
 • Prezentacja multimedialna.
 • Ćwiczenia warsztatowe.

1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Urzędzie.

 • Instrukcja Kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja Archiwalna.

2. Rodzaje dokumentacji wpływającej lub tworzonej w Urzędzie i właściwe z nią postępowanie.

 • Dokument papierowy, dokument elektroniczny przekazany pocztą elektroniczną, na informatycznym nośniku danych na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.
 • Kategorie dokumentacji, dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.

3. Podstawowy system dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw-System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD.

 • Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i rozstrzygania spraw - „ tzw. wyjątki na papierze”.
 • Skład Chronologiczny, Skład Informatycznych Nośników Danych.
 • Koordynator Czynności Kancelaryjnych - zadania.
 • Akta sprawy w EZD, Metryka sprawy w EZD, Kompletność akt w sprawie papierowej i elektronicznej.

4. Czynności kancelaryjne w systemie EZD i w systemie tradycyjnym.

 • Zadania punktów kancelaryjnych (Kancelarii Ogólnej i innych).
 • Otwieranie przesyłek wpływających-wyjątki,rejestracja wpływów w RPW (naklejanie identyfikatora)- wyjątki, skanowanie-wyjątki,wprowadzanie metadanych.
 • Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie,prowadzenie składu informatycznych nośników danych.
 • Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.

5. Zadania kierowników komórek organizacyjnych.

 • Dekretacja pisma –wyjątki, akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa),podpisanie pisma podpisem elektronicznym i podpisem odręcznym.
 • Zadania prowadzących sprawy.
 • Zakładanie spraw, dekretacja zastępcza, uzupełnianie metadanych.
 • Prowadzenie kompletnych akt sprawy, prowadzenie metryk spraw, sporządzanie projektów pism, dokonywanie akceptacji.

6. Korespondencja wewnętrzna w EZD- współdziałanie na zasadzie komórki merytorycznej i niemerytorycznej.

 • Udostępnianie pism w celu uzyskania informacji zwrotnej.
 • Udostępnianie pism do wiadomości.

7. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych.

8. Instrukcja archiwalna-archiwizacja dokumentacji:

 • Papierowej z teczek aktowych i ze składu chronologicznego.
 • Elektronicznej ze składu informatycznych nośników danych i EZD.

9. Warsztaty z Instrukcji Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt, Instrukcji Archiwalnej.


Opinie Uczestników o szkoleniu:

"Szkolenie przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami:

 • rzeczowe wyjaśnienie zagadnień poparte przykładami,
 • jasne odpowiedzi Trenera na pytania,
 • swobodna atmosfera,
 • luźna rozmowa na temat problemów zaistniałych w pracy przy pracy w systemie EZD."

"Rewelacyjne szkolenie. Pani Trener niesamowita. W bardzo przejrzysty i praktyczny sposób przekazała wiedzę."

Termin

2019-10-02

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul.Złota 59
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 44 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)
2019-10-02
ul.Złota 59, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane