Szkolenie z nowoczesnych form marketingu ma, przede wszystkim, na celu przedstawienie uczestnikom alternatywnych metod i narzędzi marketingowych, dzięki którym podniosą efektywność dotarcia do odbiorców bez dużych nakładów finansowych.


 

 

 

 

 

 

Cele szkolenia:

 •     Zdobycie wiedzy na temat różnic pomiędzy „tradycyjnym” marketingiem a marketingiem partyzanckim.
 •     Zdobycie wiedzy na temat strategii oraz narzędzi nowoczesnego marketingu.
 •     Poznanie reguł jakimi rządzi się nowoczesny marketing.
 •     Zdobycie wiedzy na temat skutecznych metod promocji w Internecie (w szczególności w obrębie social media).
 •     Nabycie umiejętności efektywnego kreowania wizerunku firmy w sieci.
 •     Nabycie umiejętności prowadzenia kreatywnych kampanii w mediach społecznościowych.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 •     Oszczędność pieniędzy na działaniach marketingowych.
 •     Zwiększenie przychodów ze sprzedaży.
 •     Zwiększenie rozpoznawalności marki.
 •     Dopasowanie działań marketingowych do produktu.
 •     Stworzenie optymalnego planu działań marketingowych.


Szkolenie polecamy dla:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników działów marketingu zainteresowanych uzyskaniem wiedzy z zakresu nowoczesnych form marketingu.

1. Nowoczesny marketing – charakterystyka.

 •     Kto go używa?
 •     „Co” się na niego składa?
 •     Do jakiego typu organizacji/urzędów/Brandów (miasto, region) jest stosowany?

2. Określenie relacji pomiędzy „klasycznym” marketingiem i jego nośnikami a marketingiem partyzanckim.

 •     Dlaczego marketing partyzancki jest bardziej efektywny niż tradycyjny?

3. Nowoczesny MINDSET – zmiana myślenia.

 •     Przełączenie się na: otwartość, kreatywność i zaangażowanie.
 •     Narzędzia pobudzające kreatywność.

4. Typowe strategie i taktyki marketingu partyzanckiego:

 •     Marketing personalny (buddy marketing),
 •     Social media,
 •     Eventy i inne.

5. Znaczenie social media w kreowaniu wizerunku firm.

6. Komunikacja z publicznością za pomocą social media:

 •     Bezpośrednie zaangażowanie klienta – kreatywne metody.
 •     Budowanie lojalności za pośrednictwem social media.

7. Najbardziej istotne portale społecznościowe w Polsce:

 •     Facebook:.
 •     Kreatywne prowadzenie fan page.
 •     Pomysłowa reklama na facebook.
 •     Kiedy i dla kogo organizować konkursy?
 •     Linkedin.
 •     Pinterest, Instagram i ich znaczenie dla budowania wizerunku firmy.
 •     Nowe rozwiązania: Snapchat i Periscope.

8. Blogi i mikro blogi:

 •     Rodzaje blogów i ich znaczenie w budowaniu wizerunku firmy.
 •     Blogi tematyczne, eksperckie, korporacyjne i dedykowane.
 •     Twitter.com – czy dla wszystkich?
 •     Czy i kiedy pisać bloga firmy?
 •     Jak pisać dobrego bloga? – skuteczny copywriting.

9. Narzędzia nowoczesnego marketingu:

 •     Case studies pod kątem narzędzi marketingu partyzanckiego (ze względu na niekonwencjonalność tych narzędzi tylko taka forma przekazu jest możliwa i skuteczna).

10. Nowe kanały dotarcia do odbiorcy:

 •     Niekonwencjonalne sposoby dotarcia do odbiorcy (w nieoczekiwanym czasie i przy użyciu nieoczekiwanych metod, nośników – case studies).

11. Tworzenie planu działania z uwzględnieniem kreatywnych rozwiązań.

Termin

2019-04-18 - 2019-04-19
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 5 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane